هتل تک ستاره در اصفهان

اقامتگاه بومگردی هاتف اصفهان هتل تک ستاره

اقامتگاه بومگردی هاتف اصفهان - Haref

اقامتگاه بومگردی هاتف اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۶
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل آفتاب اصفهان هتل تک ستاره

هتل آفتاب اصفهان - Aftab

هتل آفتاب اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۹
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل سما اصفهان هتل تک ستاره

هتل سما اصفهان - Sama

هتل سما اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۷
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل زنده رود اصفهان هتل تک ستاره

هتل زنده رود اصفهان - Zenderood

هتل زنده رود اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۸
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل سرای اردیبهشت اصفهان هتل تک ستاره

هتل سرای اردیبهشت اصفهان - Sarayeordibehesht

هتل سرای اردیبهشت اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل آپارتمان شروین اصفهان هتل تک ستاره

هتل آپارتمان شروین اصفهان - Shervin

هتل آپارتمان شروین اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۶
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل مروارید اصفهان هتل تک ستاره

هتل مروارید اصفهان - Morvarid

هتل مروارید اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۸
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل پرشیا اصفهان هتل تک ستاره

هتل پرشیا اصفهان - Persia

هتل پرشیا اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۷
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل آرام اصفهان هتل تک ستاره

هتل آرام اصفهان - Aram

هتل آرام اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۷
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل ایران اصفهان هتل تک ستاره

هتل ایران اصفهان - Iran

هتل ایران اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۸
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل کارون اصفهان هتل تک ستاره

هتل کارون اصفهان - Karoon

هتل کارون اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۹
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل حکیم اصفهان هتل تک ستاره

هتل حکیم اصفهان - Hakim

هتل حکیم اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۸
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل آپارتمان قصر اصفهان هتل تک ستاره

هتل آپارتمان قصر اصفهان - Qasr

هتل آپارتمان قصر اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۶
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۸
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو