هتل سه ستاره در اصفهان

هتل باران اصفهان هتل سه ستاره

هتل باران اصفهان - Baran

هتل باران اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۹
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان هتل سه ستاره

هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان - HakhamaneshianPartak

هتل آپارتمان هخامنشیان پارتاک اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۷
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل سپاهان اصفهان هتل سه ستاره

هتل سپاهان اصفهان - Sepahan

هتل سپاهان اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۷
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل آوین اصفهان هتل سه ستاره

هتل آوین اصفهان - Avin

هتل آوین اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل زهره اصفهان هتل سه ستاره

هتل زهره اصفهان - Zohreh

هتل زهره اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۷
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل سنتی اصفهان هتل سه ستاره

هتل سه ستاره سنتی اصفهان - Isfahan Traditional Hotel

هتل سه ستاره سنتی اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل آزادی اصفهان هتل سه ستاره

هتل آزادی اصفهان - Azadi

هتل آزادی اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۷
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل اصفهان اصفهان هتل سه ستاره

هتل اصفهان اصفهان - Esfahan

هتل اصفهان اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۷
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل سوئیت اصفهان هتل سه ستاره

هتل سوئیت اصفهان - ParsianSuite

هتل سوئیت اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۶
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل ستاره اصفهان هتل سه ستاره

هتل ستاره اصفهان - Setareh

هتل ستاره اصفهان ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۹
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۹
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو