هتل دورا استانبول

هتل چهار ستاره

Istanbul Dora Hotel

امتیاز ۳۷۰ نفر ۶.۶ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل دورا استانبول

راحتی369۷.۱۰
نظافت و تمیزی369۷.۱۰
امکانات366۶.۹۰
پرسنل367۷.۶۰
ارزش خرید369۷.۲۰
موقعیت368۶.۴۰
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل دورا استانبول

تصویر 5569 نمای بیرونی هتل دورا استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5568 نمای بیرونی هتل دورا استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5570 نمای بیرونی هتل دورا استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5571 نمای بیرونی هتل دورا استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5572 نمای بیرونی هتل دورا استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5573 فضای رستورانی و صبحانه هتل دورا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5574 نمای بیرونی هتل دورا استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5575 لابی هتل دورا استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5576 لابی هتل دورا استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5577 لابی هتل دورا استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5578 فضای رستورانی و صبحانه هتل دورا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5579 فضای رستورانی و صبحانه هتل دورا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5580 فضای اتاق های هتل دورا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5581 فضای اتاق های هتل دورا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5582 فضای اتاق های هتل دورا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5583 فضای اتاق های هتل دورا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5584 فضای اتاق های هتل دورا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5585 فضای اتاق های هتل دورا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5586 فضای اتاق های هتل دورا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5587 لابی هتل دورا استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5588 فضای اتاق های هتل دورا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5589 فضای اتاق های هتل دورا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5590 نمای بیرونی هتل دورا استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5591 سونا و اسپا هتل دورا استانبول
تصویر سونا و اسپا هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5592 سونا و اسپا هتل دورا استانبول
تصویر سونا و اسپا هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5593 اتاق جلسات هتل دورا استانبول
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5594 سونا و اسپا هتل دورا استانبول
تصویر سونا و اسپا هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5595 فضای اتاق های هتل دورا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5596 نمای بیرونی هتل دورا استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5598 فضای رستورانی و صبحانه هتل دورا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5597 فضای اتاق های هتل دورا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5600 فضای اتاق های هتل دورا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5599 فضای اتاق های هتل دورا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5601 فضای اتاق های هتل دورا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5602 فضای رستورانی و صبحانه هتل دورا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5603 فضای رستورانی و صبحانه هتل دورا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5604 فضای رستورانی و صبحانه هتل دورا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5605 فضای رستورانی و صبحانه هتل دورا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5606 فضای رستورانی و صبحانه هتل دورا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5607 فضای رستورانی و صبحانه هتل دورا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره دورا استانبول
تصویر 5608 فضای رستورانی و صبحانه هتل دورا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره دورا استانبول

تصاویر سونا و اسپا هتل دورا استانبول

سونا و اسپا هتل دورا استانبول 5591 100سونا و اسپا هتل دورا استانبول 5591سونا و اسپا هتل دورا استانبول 5592 100سونا و اسپا هتل دورا استانبول 5592سونا و اسپا هتل دورا استانبول 5594 100سونا و اسپا هتل دورا استانبول 5594
+3

تصاویر اتاق جلسات هتل دورا استانبول

اتاق جلسات هتل دورا استانبول 5593 100اتاق جلسات هتل دورا استانبول 5593
+1

تصاویر فضای اتاق های هتل دورا استانبول

فضای اتاق های هتل دورا استانبول 5580 100فضای اتاق های هتل دورا استانبول 5580فضای اتاق های هتل دورا استانبول 5581 100فضای اتاق های هتل دورا استانبول 5581فضای اتاق های هتل دورا استانبول 5582 100فضای اتاق های هتل دورا استانبول 5582فضای اتاق های هتل دورا استانبول 5583 100فضای اتاق های هتل دورا استانبول 5583
+14

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل دورا استانبول

فضای رستورانی و صبحانه هتل دورا استانبول 5573 100فضای رستورانی و صبحانه هتل دورا استانبول 5573فضای رستورانی و صبحانه هتل دورا استانبول 5578 100فضای رستورانی و صبحانه هتل دورا استانبول 5578فضای رستورانی و صبحانه هتل دورا استانبول 5579 100فضای رستورانی و صبحانه هتل دورا استانبول 5579فضای رستورانی و صبحانه هتل دورا استانبول 5598 100فضای رستورانی و صبحانه هتل دورا استانبول 5598
+11

تصاویر لابی هتل دورا استانبول

لابی هتل دورا استانبول 5575 100لابی هتل دورا استانبول 5575لابی هتل دورا استانبول 5576 100لابی هتل دورا استانبول 5576لابی هتل دورا استانبول 5577 100لابی هتل دورا استانبول 5577لابی هتل دورا استانبول 5587 100لابی هتل دورا استانبول 5587
+4

تصاویر نمای بیرونی هتل دورا استانبول

نمای بیرونی هتل دورا استانبول 5569 100نمای بیرونی هتل دورا استانبول 5569نمای بیرونی هتل دورا استانبول 5568 100نمای بیرونی هتل دورا استانبول 5568نمای بیرونی هتل دورا استانبول 5570 100نمای بیرونی هتل دورا استانبول 5570نمای بیرونی هتل دورا استانبول 5571 100نمای بیرونی هتل دورا استانبول 5571
+8
نقشه بیسان گشت
استانبول

معرفی هتل چهار ستاره دورا استانبول

هتل چهار ستاره دورا استانبول

هتل دورا استانبول (Istanbul Dora Hotel) یک هتل چهار ستاره در منطقه هاربیه استانبول در کشور ترکیه است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل چهار ستاره دورا استانبول بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل دورا استانبول مرکز خرید دمیرورن استقلال مال است و این هتل با مرکز انگشت نگاری وک سفارت کانادا در استانبول 0.8 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل دورا استانبول بیشترین امتیاز این هتل مربوط به پرسنل (7.60 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (5.65 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی ضعیف (6.60 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.20 از 10) است. از جمله امکانات هتل دورا استانبول می‌توان به استخر شنا، پارکینگ، رستوران، بار، اتاق های سیگار ممنوع، 3 شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، اشاره کرد.

هتل 4 ستاره دورا در استانبول ترکیه واقع شده است؛ که از میدان پر جنب و جوش تقسیم حدود 10 دقیقه پیاده روی وجود دارد.

هتل دورا استانبول یکی از پر طرفدار ترین و محبوب ترین هتل‌‌های 4 ستاره بسیار خوش قیمت در منطقه بی اقلو می‌باشد که اکثرا مورد تایید مسافرانی می‌باشد که به قصد انگشت نگاریسفارت کانادا به شهر استانبول سفر میکنند چرا که دسترسی خوبی به مرکز وک کانادا را دارد از طرفی دسترسی این هتل به میدان تکسیم نیز با حدود 10 دقیقه پیاده روی دارد . روزانه دو تا سه بار شاتل به میدان تکسیم نیز دارد که میتواند دسترسی به میدان را راحت تر کند .  امکانات اصلی هتل Dora شامل 119 اتاق بدون سیگار، اتاق‌‌های سیگار، رستوران و بار، اسپا و مرکز سلامتی، سونا، خدمات آبگرم، مرکز کنفرانس گسترده، شاتل فرودگاه، قهوه و چای در یک منطقه مشترک، باغ، سرویس خشکشویی، رایگان فای، پارکینگ رایگان، اتصال به اتاق مجاور در صورت نیاز، خدمات 24 ساعته پذیرش و اتاقخواب، خدمات تور گشت و گذار در فضای سبز هتل می‌باشد.

در تمام اتاق‌‌های این هتل سیستم تهویه مطبوع با امکانات مدرن، تلویزیون ماهواره ای، چای و قهوه ساز، حمام خصوصی، لوازم آرایشی و بهداشتی رایگان وجود داردجعبه ایمنی لپ تاپ نیز موجود است.

هتل هر روز صبح با بوفه صبحانه از مهمانان هتل پذیرایی به عمل می‌آورد. همچنین در رستوران à la carte غذاهای ترکی  را برای نهار و شام به مسافران تور استانبول ارائه می‌نماید. شما می‌توانید در لابی با سرو نوشیدنی از موسیقی زنده و آرامش بخش لذت برده و در این مکان استراحت نمایید.

 برای مسافران تور استانبول که علاقه زیادی به خرید در استانبول دارند باید گفت :منطقه خرید محبوب و معروف Nisantasi در فاصله 1.2 کیلومتری هتل دورا قرار دارد. یکی از راه‌‌های ارتباطی آسان به اقسا نقاط شهر در شهر زیبای استانبول ، مترو می‌باشد که خوشبختانه این هتل دسترسی خوبی به مترو دارد و نزدیکترین ایستگاه به هتل دورا استانبول ، ایستگاه متروی Osmanbey در فاصله 10 دقیقه ای هتل می‌باشد.

علاقمندان به پیاده روی می‌توانند به راحتی از هتل تا موزه استانبول 10، میدان تکسیم 12، دانشگاه فنی استانبول 17، Madame Tussauds 20، ودافون آرنا 21، مرکز کنگره استانبول 23، سنت آنتونی کلیسای Padua25، کاخ Dolmabahce29، برج گالاتا 35، مرکز خرید و سرگرمی استانبول Cevahir35 دقیقه پیاده روی نمایند.

 

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل دورا استانبول 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Dora restraurant

  نوع غذا : ترکی

  وعده غذایی : Menu: À la carte

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل دورا استانبول 4 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Superior Double or Twin Room with Free Shuttle to Taksim

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 22 متر مربع

  حمام خصوصی دارای دوش، سشوار، دمپایی و لوازم آرایش رایگان است.

  تلویزیون ال سی دی با کانال های ماهواره ای و لوازم تهیه چای و قهوه رایگان وجود دارد.

 • 2 - Superior Triple Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 3 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 27 متر مربع

  این اتاق سه تخته دارای مینی بار، ورودی خصوصی و تلویزیون کابلی است.

 • 3 - Family Room

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 3 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 40 متر مربع

  این اتاق از 2 اتاق به هم پیوسته تشکیل شده است. هر دو دارای حمام اختصاصی خود با دوش، سشوار، دمپایی و لوازم آرایش رایگان هستند.

  تلویزیون ال سی دی با کانال های ماهواره ای و لوازم تهیه چای و قهوه رایگان وجود دارد.

 • 4 - Junior Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 41 متر مربع

  حمام خصوصی دارای حمام آبگرم، سشوار، حوله، دمپایی و لوازم آرایش رایگان است.

  تلویزیون ال سی دی با کانال های ماهواره ای و لوازم تهیه چای و قهوه رایگان وجود دارد.

خدمات بیسان گشت برای رزرو هتل دورا استانبول

 • ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی
 • گشت شهری خرید رایگان به همراه یک وعده ناهار
 • لیدر فارسی زبان
 • امکان خرید گشت‌های آپشنال

موقعیت مکانی هتل دورا استانبول

فاصله هتل دورا استانبول تا اماکن مهم پر رفت و آمد استانبول

۴۵٫۹ کیلومتر ۴۶ دقیقه ۱۴۸ لیر
47.12 Km ۰ دقیقه ۱۴۶ لیر
0.8 km ۱۰ دقیقه پیاده روی
1.0 km ۱۶ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل دورا استانبول تا سایر اماکن گردشگری

موزه نظامی استانبول مشاهده مسیر
۰.۹ km ۱۴ دقیقه پیاده روی
۱.۱ km ۱۶ دقیقه پیاده روی
۱.۵ km ۲۲ دقیقه پیاده روی
۱.۵ km ۲۳ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل دورا استانبول تا مراکز خرید

۱.۵ km ۱۹ دقیقه پیاده روی
۱.۵ km ۲۳ دقیقه پیاده روی
۱.۵ km ۲۳ دقیقه پیاده روی
۱.۹ km ۲۷ دقیقه پیاده روی
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل دورا استانبول

ایستگاه تکسیم (خط سبز M2)مشاهده مسیر
ایستگاه عثمان بی (خط سبز M2)مشاهده مسیر
ایستگاه شیشانه (خط سبز M2)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل چهار ستاره دورا استانبول

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل دورا استانبول روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل دورا استانبول:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو
۱
standard (BB) BB ۲ بزرگسال
قیمت برای یک شب ۳,۷۸۲,۰۰۰ ریال
رزرو اتاق
۲
standard (BB) BB ۱ بزرگسال
قیمت برای یک شب ۳,۷۸۲,۰۰۰ ریال
رزرو اتاق

*هتل چهار ستاره دورا استانبول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۳۷۰ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل دورا استانبول


خدمات عمومی
| رستوران | سرویس شاتل | دلیوری | اتاق تلوزیون | شاتل فرودگاه | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | بسته ناهار | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | روزنامه | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | مطبوعات | راکتبان | سرویس شاتل | اتاق های هیپوآلرژیک | حمام ترکی و بخار | دلیوری غذا و سوپرمارکت | راکتبان | راکتبان | شاتل فرودگاه | دوچرخه سواري | شیرجه زدن | دوچرخه سواري | ملک بدون دود | شیرجه زدن | تهویه مطبوع | شیرجه زدن | |

امکانات اتاق
| دارای پارکینگ | حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم | ترانسفر فرودگاهی (هزینه اضافی)

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | قایق رانی | زمین گلف | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | |

رسانه و فناوری
| بار | پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس |

غذا و نوشیدنی
| بوفه مناسب برای کودکان | اسنک بار | بار | استخر شنا | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| استخر روباز | اسب سواری | استخر روباز | اسب سواری | اسب سواری | بوفه

امکانات بیرونی
| باغ | سرویس رفت و برگشت (هزینه اضافی)

چشم انداز
| استخر سرپوشیده / کل سال | استخر سرپوشیده / کل سال

مناطق زندگی
| خشکشویی | خشک شویی

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی | |

دسترسی
| توالت با ریل دستگیره | پرس کت و شلوار | دسترسی به اسکی | پرس کت و شلوار | سینک پایین

استخر و اسپا
| سونا | ماساژ | حمام بخار ترکی | اسپا | سونا | ماساژ بدن | ماساژ دست | ماساژ دست | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ | پکیج اسپا و شنا | سالن آبگرم / منطقه آرامش | امکانات اسپا | ماساژ | اسپا | حمام ترکی و بخار | پاشویی | حمام عمومی | ساحل عمومی | زوج ها ماساژ می دهند | ماساژ فول بادی | ماساژ دست | ماساژ سر | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ کمر | زوج ها ماساژ می دهند

حمل و نقل
| بلیط های حمل و نقل عمومی | بلیط های حمل و نقل عمومی

خدمات پیشخوان
| میز تور | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود و خروج اختصاصی | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| قفسه | نگهداری از کودکان | فروشگاه رفاه در محل

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | خشک شویی | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی کلید | دسترسی به کارت کلید

زبان ها
| آلمانی | انگلیسی | ترکی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Istanbul Dora Hotel )

نظرات در مورد هتل دورا استانبول


  علیرضا
  0 تشکر
  " هتل خوب با کارکنان خوش برخورد
  موقعیت مکانی ممکن است عالی نباشد، اما هتل واقعا تمیز بود.
  من فقط به دلیل موقعیت مکانی 4 ستاره می دهم.
  به میدان تقسیم کمی فاصله دارد اما شاتل و ایستگاه اتوبوس نزدیک است.
  صبحانه خوشمزه، تازه و با کیفیت و قابل قبول بود.
  تنها مشکل هتل دورا استانبول فقط اطرافش تعمیرگاه هست ولی من از رزروم برای این هتل پشیمان نیستم و واقعا راضی بودم خوش گدشت . با تشکر از بیسان گشت "
  مفید بود ؟ تشکر
  سمیرا
  0 تشکر
  " با سلام بنده در این هتل هستم الان هتل خوبی هستش پرسنل خیلی خوبی داره فقط یکم تا تکسیم فاصله داره . در کل ولی ما راضی هستیم . قینتشم واقعا عالی هستش. من دو بار دیگه هم استانبول اومدم و الان بار سوم هستش که توی هتل دورا استانبول اقامت دارم . با تشکر از پرسنل این هتل "
  مفید بود ؟ تشکر
  رز
  6 تشکر
  " ۱۴۰۲/۳/۷
  ما در هتل دورا ۳شب اقامت داشتیم خیلی تمیز بود هر روز اتاق مرتب میکردن و برخورد کارکنان هتل عالی بود .صبحانه خوب بود و مسافتی که تا تکسیم بود سر بالایی داره ولی صبح وعصر ماشین گذاشته بود هتل برای میدان تکسیم که خیلی خوب بود . من پیشنهاد میکنم "
  مفید بود ؟ تشکر
  ماری اسفنديار
  0 تشکر
  " سه شب تو هتل دورا اقامت داشتم به خاطر نزدیک بودن به مرکز انگشت نگاری اونجا رو برام انتخاب کرده بودن،پیاده تا مرکز ده دقیقه است،هتل تمیزیه،کارکنان فوق العاده مودب داره مخصوصا آقای موتلو خیلی خوب هستن،نسبت به قیمتش خوبه پیشنهاد میشه،به تکسیم هم نزدیکه و هر ساعت شاتل دارن. "
  مفید بود ؟ تشکر
  نسترن خاکزادی
  4 تشکر
  " ما 4 شب در هتل دورا استانبول اقامت داشتیم. برخورد پرسنل عالی بود. اتاق و حموم و دسشویی بسیار تمیز بود. صبحانه عالی بود.
  استانبول شهری هست که روی تپه ساخته شده شما تو تمام سطح شهر سربالایی میبینی. فاصله هتل تا میدان تکسیم هم سربالایی داشت ک این خیلی عادی بود. درکل هتل خوبی بود و به بقیه پیشنهاد میکنم "
  مفید بود ؟ تشکر
  غزاله
  0 تشکر
  " هتل دورا هتلش خوب بود "
  مفید بود ؟ تشکر
  محمودی
  1 تشکر
  " بنده به مدت یک شب در این هتل اقامت داشتم . برای کسانی که نوبت وک کانادا دارند خوب هستش . "
  مفید بود ؟ تشکر
  حسن نوحی
  0 تشکر
  " ما ۴ شب در هتل دورا به همراه خانواده اقامت داشتیم . این سفر ما کاری بود و برای انجام انگشت نگاری سفر کرده بودیم که مناسب بود .
  موقعیتش مناسب کار ما بود . اما برای تفریح اگر سفر میکنید دقت بفرمایید که موقعیت این هتل تا میدان تکسیم شیب دار هستش و شاید کمی نا رضایتی ایجاد کنه .
  اما در کل ما راضی بودیم "
  مفید بود ؟ تشکر
  Shahnaz
  0 تشکر
  مفید بود ؟ تشکر
  مارال درگاهی
  0 تشکر
  " من به همراه خانواده ام به مدت 3 شب در هتل دورا اقامت داشتیم . خود هتل هتل خوبی است .
  رفتار پرسونل بسیار مودبانه و محترمانه است یکی از آقایان پرسونل کمی فارسی بلد بود و این خیلی خوب بود .
  صبحانه هتل خوب بود
  هتل استخر نداشت و یکی از معایب آن بود .
  از هتل تا میدان تکسیم راهی نبود
  "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل دورا استانبول

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام آیا شاتل رایگان به تکسیم دارید؟ (1401/08/08)

پاسخ هتل : از هتل تا تکسیم شاتل رایگان داریم (1401/08/09)
ترجمه ماشینی
۲-سلام،
می دانم آیا شاتل به میدان تقسیم رایگان است؟ (1401/05/26)

پاسخ هتل : ما شاتل رایگان به تکسیم داریم (1401/05/28)
ترجمه ماشینی
۳-آیا هتل شما از نقطه هتل تکسیم یا میدان تقسیم فاصله دارد (1400/12/10)

پاسخ هتل : با 15 دقیقه پیاده روی (1400/12/11)
ترجمه ماشینی
۴-بعد از هر چند مدت شاتل به میدان تقسیم می رسد؟ (1400/09/21)

پاسخ هتل : صبح ها 10:00-11:00-12:00-13:00
شب ها 18:00-19:00-20:00-21:00 (1400/09/22)
ترجمه ماشینی
۵-سلام
قیمت چند ماهه
30/12/2021
تا
03/01/2022
4 روز
4 بزرگسال (1400/07/04)

پاسخ هتل : می توانید در سیستم ببینید (1400/07/07)
ترجمه ماشینی
۶-سلام شاتل رایگان از فرودگاه تا تاکسیم هست؟ و ما می توانیم در ملک پرداخت کنیم؟ (1400/07/02)

پاسخ هتل : انتقال رایگان ما فقط تقسیم و عثمانبی. (1400/07/04)
ترجمه ماشینی
۷-قیمت تاکسی از فرودگاه صبیها تا هتل شما 2 نفر 3 چمدان چقدر است؟ (1400/06/31)

پاسخ هتل : از فرودگاه صبیحه تا هتل یک طرفه 30 یورو برای 2 نفر (1400/06/31)
ترجمه ماشینی
۸-سلام هزینه تاکسی از فرودگاه صبیها 2 چمدان بزرگسال 3 تا هتل شما چقدر است؟ (1400/06/30)

پاسخ هتل : 30 یورو برای یک طرفه. (1400/06/31)
ترجمه ماشینی
۹-سلام عزیزم
آیا بوفه صبحانه شما در این زمان هست؟
اتاق با بالکن یا تراس با صندلی دارید؟ (1400/06/15)

پاسخ هتل : ما بالکن یا تراس نداریم، همچنین زمان صبحانه ما از 7.30 صبح تا 10.30 صبح است. (1400/06/17)
ترجمه ماشینی
۱۰-سلام (1400/06/09)

پاسخ هتل : اگر رزرو شما دو برابر شود او می تواند از شما بازدید کند (1400/06/09)
ترجمه ماشینی
۱۱-من همین الان رزرو را با شما انجام دادم، متوجه شدم که سوئیت جونیور خریدم، می توانید آن را به یک اتاق خانوادگی تغییر دهید 
(1400/04/23)

پاسخ هتل : وقتی به اینجا رسیدید، ما می توانیم برای شما تغییر کنیم.
نگران نباشید، روز خوبی داشته باشید :) (1400/04/24)
ترجمه ماشینی
۱۲-سلام
هتل دورا صبح بخیر، لطفا چک کنید
3 تخت برای 3 بزرگسال موجود در 1 اتاق و چقدر
برای یک هفته و یک شب چقدر (1400/04/18)

پاسخ هتل : اول از همه از علاقه شما به هتل ما تشکر می کنیم.
قیمت اتاق سه تخته ما برای ژوئیه 55 یورو (1400/04/21)
ترجمه ماشینی
۱۳-سلام، آیا مالیات دارید؟ (1400/04/02)

پاسخ هتل : سلام. همه مالیات ها شامل می شود (1400/04/03)
ترجمه ماشینی
۱۴-این اتاق خانوادگی
اتاق اول یک تخت کوئین
و اتاق دوم 3 یا دو تخت دو نفره است؟
ما 2 بزرگسال و 3 کودک هستیم
هزینه تخت اضافی چقدر است (1400/03/25)

پاسخ هتل : مهمان عزیز اتاق خانوادگی ما 1 تخت ملکه 3 تخت یک نفره (1400/03/26)
ترجمه ماشینی
۱۵-سلام سشوار داخل اتاق هست؟ (1398/11/06)

پاسخ هتل : بله ما داریم (1398/11/07)
ترجمه ماشینی
۱۶-سلام من میخواهم در هتل دورا رزرو کنم و کارتم قابل قبول نیست به من میگویند یکی دیگر را امتحان کنم، میتوانم دلیلش را بدانم لطفا (1398/10/16)

پاسخ هتل : بانک شما اجازه پردازش را نمی دهد (1398/10/24)
ترجمه ماشینی
۱۷-آیا یخچال در اتاق وجود دارد؟ (1398/10/14)

پاسخ هتل : بله ما یکی کوچک داریم (1398/10/15)
ترجمه ماشینی
۱۸-سلام عزیز
من میخواهم در تاریخ 15 تا 19 فوریه اتاقی با یک تخت کینگ حاوی مبل رزرو کنم، اما باید قبل از رزرو اطمینان حاصل کنم که درخواست من در دسترس است.
من در سفر هستم با من و دوست دخترم می خواهیم یک اتاق برای هر دومان رزرو کنیم، پس لطفاً اگر محدودیتی برای چنین تقاضایی وجود دارد، به من اطلاع دهید.
لطفاً درخواست من برای ادامه کار را تأیید کرد (1398/10/05)

پاسخ هتل : بله می توانید بمانید (1398/10/05)
ترجمه ماشینی
۱۹-صبحانه چطور؟ آیا رایگان است؟ (1398/09/18)

پاسخ هتل : بله ما صبحانه رایگان می خوریم. (1398/09/19)
ترجمه ماشینی
۲۰-آیا مبل در اتاق وجود دارد؟ (1398/01/19)

پاسخ هتل : آره (1398/09/11)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-هتل دورا در کدام منظقه استانبول قرار دارد ؟

پاسخ : هتل دورا در منطقه عثمان بی قرار گرفته است.
۲-فاصله هتل دورا تا میدان تکسیم چقدر است؟

پاسخ : هتل دورا تا میدان تکسیم ۱.۰ کیلومتر فاصله دارد. (16 دقیقه پیاده روی)
۳-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل دورا کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه تکسیم (خط سبز M2) - ایستگاه عثمان بی (خط سبز M2) - ایستگاه شیشانه (خط سبز M2) -
۴-موقعیت و فاصله هتل دورا استانبول تا اماکن مهم و گردشگری استانبول چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل دورا استانبول

 • فاصله هتل دورا استانبول تا میدان تکسیم استانبول ۱.۰ کیلومتر است.
 • * تا خیابان استقلال استانبول ۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لیر )
 • * تا بازار خرید میسیر کارسیسی استانبول ۱.۵ کیلومتر است.
 • * تا مرکز خرید سیتیز نیشانتاشی استانبول ۱.۵ کیلومتر است.
 • * تا موزه پرا استانبول ۱.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ لیر )
 • * تا موزه هنرهای مدرن استانبول ۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لیر )
 • * تا برج گالاتا استانبول ۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴ لیر )
 • * تا کاخ دلمه باغچه استانبول ۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لیر )
 • * تا شاخ طلایی استانبول ۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )
 • * تا مسجد رستم پاشا استانبول ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا آبراهه والنس استانبول ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا بازار ادویه استانبول ۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لیر )
 • * تا مسجد سلیمانیه استانبول ۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لیر )
 • * تا قصر ییلدیز استانبول ۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )
 • * تا پارک ییلدیز استانبول ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )
 • * تا موزه رحمی ام کوچ استانبول ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )
 • * تا پل گالاتا استانبول ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )
 • * تا گرند بازار استانبول ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )
 • * تا مسجد جدید (ینی جامی) استانبول ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ لیر )
 • * تا باسیلیکا سیسترن (آب انبار استانبول) ۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ لیر )
 • * تا پارک گولهانه استانبول ۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ لیر )
 • * تا تنگه بسفر (بسفروس) ۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ لیر )
 • * تا مسجد اورتاکوی استانبول ۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ لیر )
 • * تا کاخ توپکاپی استانبول ۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ لیر )
 • * تا میدان سلطان احمد استانبول ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا پارک مینیاتورک استانبول ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا موزه هنرهای ترکی و اسلامی استانبول ۶.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا سه گانه موزه باستان‌ شناسی استانبول ۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ لیر )
 • * تا کلیسای ایا ایرنه استانبول ۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ لیر )
 • * تا مسجد ایا صوفیه استانبول ۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ لیر )
 • * تا مسجد ایا صوفیه کوچک استانبول ۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ لیر )
 • * تا مسجد سلطان احمد استانبول ۸.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ لیر )
 • * تا مسجد ایوب سلطان استانبول ۸.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ لیر )
 • * تا مرکز خرید زورلو استانبول ۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ لیر )
 • * تا کلیسا (موزه) کورا استانبول ۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ لیر )
 • * تا مرکز خرید کانیون استانبول ۱۱.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۸ لیر )
 • * تا شهربازی اسفانبول (ویالند استانبول) ۱۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۱ لیر )
 • * تا شهربازی ویالند استانبول ۱۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۱ لیر )
 • * تا مرکز خرید فروم استانبول ۱۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ لیر )
 • * تا قلعه روملی حصار ۱۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ لیر )
 • * تا کاخ بیلربیی استانبول ۱۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۷ لیر )
 • * تا پل بسفر (پل شهدای 15 جولای) استانبول ۱۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۹ لیر )
 • * تا مرکز خرید ایستینیه پارک استانبول ۱۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۵ لیر )
 • * تا برج مایدن استانبول ۱۷.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۷ لیر )
 • * تا مرکز خرید مگا اوت لت ونیزیا استانبول ۱۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ لیر )
 • * تا پارک امیرگان استانبول ۱۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ لیر )
 • * تا تپه های کاملیکا استانبول ۱۹.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید استانبول مال ۲۱.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۹ لیر )
 • * تا قلعه آناتولی حصار استانبول ۲۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ لیر )
 • * تا کاخ کوچوکسو استانبول ۲۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۵ لیر )
 • * تا پل سلطان محمد فاتح استانبول ۲۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۵ لیر )
 • * تا مرکز خرید پالادیوم استانبول ۲۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۶ لیر )
 • * تا جنگل بلگراد استانبول ۲۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۱ لیر )
 • * تا آکواریوم استانبول ۲۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۳ لیر )
 • * تا جزیره بیوک آدا استانبول ۳۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۵ لیر )
۵-متوسط قیمت هتل دورا چقدر است؟

پاسخ : متوسط قیمت ۳,۷۸۲,۰۰۰ تومان برای اتاق دو تخته در ایام عادی است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل دورا استانبول با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۱۵۴۲۳۱۴
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل چهار ستاره دورا استانبول

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل چهار ستاره دورا استانبول

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل چهار ستاره دورا استانبول" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ