هتل پرا تولیپ استانبول

هتل چهار ستاره

Pera Tulip Hotel

امتیاز ۱۱۵ نفر ۷.۲ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل پرا تولیپ استانبول

راحتی113۷.۵
نظافت و تمیزی113۷.۶
امکانات113۷.۱
پرسنل114۸.۴
ارزش خرید114۷.۳
موقعیت114۸.۹
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل پرا تولیپ استانبول

تصویر 82605 نمای بیرونی هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82569 لابی هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82586 لابی هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82570 فضای اتاق های هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82585 لابی هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82571 فضای اتاق های هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82584 لابی هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82572 سونا و اسپا هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر سونا و اسپا هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82583 لابی هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82574 لابی هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82587 فضای رستورانی و صبحانه هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82588 فضای رستورانی و صبحانه هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82576 لابی هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82590 فضای رستورانی و صبحانه هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82573 استخر هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر استخر هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82589 لابی هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82577 سونا و اسپا هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر سونا و اسپا هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82591 هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82578 سونا و اسپا هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر سونا و اسپا هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82592 لابی هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82580 باشگاه ورزشی هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر باشگاه ورزشی هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82595 فضای رستورانی و صبحانه هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82579 فضای اتاق های هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82594 فضای اتاق های هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82581 فضای اتاق های هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82593 فضای اتاق های هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82596 لابی هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82597 لابی هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82598 فضای رستورانی و صبحانه هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82599 فضای رستورانی و صبحانه هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82600 فضای رستورانی و صبحانه هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82601 فضای رستورانی و صبحانه هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82602 فضای رستورانی و صبحانه هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82604 فضای اتاق های هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82603 لابی هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82607 فضای اتاق های هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول
تصویر 82606 فضای اتاق های هتل پرا تولیپ استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول

تصاویر سونا و اسپا هتل پرا تولیپ استانبول

سونا و اسپا هتل پرا تولیپ استانبول 82572 100سونا و اسپا هتل پرا تولیپ استانبول 82572سونا و اسپا هتل پرا تولیپ استانبول 82577 100سونا و اسپا هتل پرا تولیپ استانبول 82577سونا و اسپا هتل پرا تولیپ استانبول 82578 100سونا و اسپا هتل پرا تولیپ استانبول 82578
+3

تصاویر باشگاه ورزشی هتل پرا تولیپ استانبول

باشگاه ورزشی هتل پرا تولیپ استانبول 82580 100باشگاه ورزشی هتل پرا تولیپ استانبول 82580
+1

تصاویر فضای اتاق های هتل پرا تولیپ استانبول

فضای اتاق های هتل پرا تولیپ استانبول 82570 100فضای اتاق های هتل پرا تولیپ استانبول 82570فضای اتاق های هتل پرا تولیپ استانبول 82571 100فضای اتاق های هتل پرا تولیپ استانبول 82571فضای اتاق های هتل پرا تولیپ استانبول 82579 100فضای اتاق های هتل پرا تولیپ استانبول 82579فضای اتاق های هتل پرا تولیپ استانبول 82594 100فضای اتاق های هتل پرا تولیپ استانبول 82594
+9

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پرا تولیپ استانبول

فضای رستورانی و صبحانه هتل پرا تولیپ استانبول 82587 100فضای رستورانی و صبحانه هتل پرا تولیپ استانبول 82587فضای رستورانی و صبحانه هتل پرا تولیپ استانبول 82588 100فضای رستورانی و صبحانه هتل پرا تولیپ استانبول 82588فضای رستورانی و صبحانه هتل پرا تولیپ استانبول 82590 100فضای رستورانی و صبحانه هتل پرا تولیپ استانبول 82590فضای رستورانی و صبحانه هتل پرا تولیپ استانبول 82595 100فضای رستورانی و صبحانه هتل پرا تولیپ استانبول 82595
+9

تصاویر لابی هتل پرا تولیپ استانبول

لابی هتل پرا تولیپ استانبول 82569 100لابی هتل پرا تولیپ استانبول 82569لابی هتل پرا تولیپ استانبول 82586 100لابی هتل پرا تولیپ استانبول 82586لابی هتل پرا تولیپ استانبول 82585 100لابی هتل پرا تولیپ استانبول 82585لابی هتل پرا تولیپ استانبول 82584 100لابی هتل پرا تولیپ استانبول 82584
+12

تصاویر نمای بیرونی هتل پرا تولیپ استانبول

نمای بیرونی هتل پرا تولیپ استانبول 82605 100نمای بیرونی هتل پرا تولیپ استانبول 82605
+1

تصاویر استخر هتل پرا تولیپ استانبول

استخر هتل پرا تولیپ استانبول 82573 100استخر هتل پرا تولیپ استانبول 82573
+1
نقشه بیسان گشت
استانبول

معرفی هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول

هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول

هتل پرا تولیپ استانبول (Pera Tulip Hotel) یک هتل چهار ستاره در منطقه بی اغلو - خیابان استقلال استانبول در کشور ترکیه است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل پرا تولیپ استانبول مرکز خرید دمیرورن استقلال مال است و این هتل با برج گالاتا استانبول 0.5 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل پرا تولیپ استانبول بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (8.9 از 10) و کمترین امتیاز این هتل وای فای رایگان (6.3 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی معمولی (7.2 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.3 از 10) است. از جمله امکانات هتل پرا تولیپ استانبول می‌توان به رستوران، بار، مرکز تناسب اندام، اتاق های سیگار ممنوع، 3 شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، استخر، اشاره کرد.

هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول Pera Tulip هتلی با سنگ مرمر می‌باشد که در منطقه بی اقلو استانبول، فقط چند دقیقه پیاده روی از خیابان پر جنب و جوش استقلال واقع شده است.

از امکانات اصلی هتل پرا تولیپ می‌توان به 75 اتاق و سوئیت زیبا، رستوران و بار /سالن، استخر سرپوشیده، باشگاه تناسب اندام 24 ساعته، خدمات آبگرم، مرکز کنفرانس تجاری 24 ساعته، شاتل فرودگاه، میز جلو 24 ساعته، کتابخانه، رایگان فای، پارکینگ رایگان، بوفه صبحانه رایگان، مراقبت از کودکان در اتاق(هزینه اضافه) ،خدمات تور گشت و گذار اشاره کرد.

در تمام اتاق‌‌های هتل تولیپ پرا تختخواب، مبل، یخچال، تلویزیون ماهواره ای، حمام خصوصی، لوازم آرایشی و بهداشتی رایگان، سشوار وجود دارد.

هر روزه بوفه صبحانه‌‌های بین المللی در هتل به صورت رایگان به مهمانات ارائه می‌گردد. هنگام نهار و شام نیز انواع غذاهای اصلی ترکی و بین المللی، پیتزا، سالاد و دسر به مسافران تور استانبول عرضه می‌شود.

هتل Pera Tulip تنها چند قدمی ایستگاه مترو شیشانه ، ایستگاه تراموپ نستالالیک و ایستگاه تراموا تونل می‌باشد.

علاقمندان به پیاده روی می‌توانند از هتل تا برج گالاتا 7، میدان تقسیم 19، بازار ادویه 29، مسجد سلیمانیه 33، بزرگ بازار استانبول 37، کاخ Dolmabahce 40، Cagaloglu Hamami 40، مخزن ریحان 43، حیاط سوفیا 43، موزه باستان شناسی استانبول 43 دقیقه پیاده روی نمایند.

 

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل پرا تولیپ استانبول 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Restoran #1

  نوع غذا : No additional info available

  وعده غذایی :

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل پرا تولیپ استانبول 5 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Economy Double or Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 0 متر مربع

  این اتاق دو نفره/دونفره دارای تهویه مطبوع، تلویزیون صفحه تخت و مینی بار است.

 • 2 - Superior Double or Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 20 متر مربع

  دارای تهویه مطبوع و تلویزیون ماهواره ای.

 • 3 - Executive Double Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 22 متر مربع

  اتاق بزرگ با تهویه مطبوع و تلویزیون ماهواره ای.

 • 4 - Superior Triple Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 23 متر مربع

  دارای تهویه مطبوع، تلویزیون صفحه تخت با کانال های ماهواره ای و کتری برقی.

 • 5 - Executive Double Room with Bath and Balcony

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 32 متر مربع

  اتاق بزرگ با تهویه مطبوع، تلویزیون ماهواره ای و بالکن.

خدمات بیسان گشت برای رزرو هتل پرا تولیپ استانبول

 • ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی
 • گشت شهری خرید رایگان به همراه یک وعده ناهار
 • لیدر فارسی زبان
 • امکان خرید گشت‌های آپشنال

موقعیت مکانی هتل پرا تولیپ استانبول

فاصله هتل پرا تولیپ استانبول تا اماکن مهم پر رفت و آمد استانبول

47.57 Km ۰ دقیقه ۱۴۸ لیر
48.32 Km ۰ دقیقه ۱۵۰ لیر
برج گالاتا استانبول مشاهده مسیر
0.5 km ۷ دقیقه پیاده روی
1.5 km ۱۹ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل پرا تولیپ استانبول تا سایر اماکن گردشگری

۳۹ m ۱ دقیقه پیاده روی
موزه پرا استانبول مشاهده مسیر
۰.۵ km ۸ دقیقه پیاده روی
۰.۸ km ۱۰ دقیقه پیاده روی
۰.۸ km ۹ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل پرا تولیپ استانبول تا مراکز خرید

۱.۰ km ۱۱ دقیقه پیاده روی
۱٫۳ کیلومتر ۱۹ دقیقه پیاده روی
۳.۲ km ۱۰ دقیقه ۱۵ لیر
گرند بازار استانبول مشاهده مسیر
۳.۴ km ۱۱ دقیقه ۱۵ لیر
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل پرا تولیپ استانبول

ایستگاه شیشانه (خط سبز M2)مشاهده مسیر
ایستگاه هالیک (خط سبز M2)مشاهده مسیر
ایستگاه تکسیم (خط سبز M2)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل پرا تولیپ استانبول روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل پرا تولیپ استانبول:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو
۱
standard (BB) BB ۲ بزرگسال
قیمت برای یک شب ۴,۸۹۸,۰۰۰ ریال
رزرو اتاق
۲
standard (BB) BB ۱ بزرگسال
قیمت برای یک شب ۴,۸۹۸,۰۰۰ ریال
رزرو اتاق

*هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۱۵ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل پرا تولیپ استانبول


خدمات عمومی
| رستوران | سرویس شاتل | اتاق تلوزیون | شاتل فرودگاه | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | سرویس شاتل | حمام ترکی و بخار | شاتل فرودگاه | پیاده روی | ملک بدون دود | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع | |

فعالیت ها
| تور های محلی | تور های محلی

امکانات اتاق
| دارای پارکینگ | حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | قایق رانی | زمین گلف | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | نگهداری از کودکان | کرایه ماشین | نگهداری از کودکان | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس

غذا و نوشیدنی
| شراب / شامپاین | سرو صبحانه در اتاق | بار | میوه | شراب / شامپاین | میوه | وعده های غذایی بچه ها | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری | بوفه

مناطق زندگی
| خشکشویی | خشک شویی

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی |

دسترسی
| دسترسی به اسکی

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | حمام بخار ترکی | جکوزی | اسپا | سونا | پکیج اسپا و شنا | سالن آبگرم / منطقه آرامش | اتاق بخار | امکانات اسپا | کلینیک صورت | خدمات زیبایی | جکوزی | ماساژ | اسکراب بدن | اسپا | حمام ترکی و بخار | پاشویی | حمام عمومی | ساحل عمومی | حمام رو باز | حمام رو باز | تناسب اندام | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | مرکز تناسب اندام

خدمات پیشخوان
| میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود و خروج اختصاصی | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| قفسه | بازی های صفحه ای و پازلی | فروشگاه رفاه در محل

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | خشک شویی | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| ورود/خروج بدون تماس | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | اپلیکیشن موبایل برای سرویس اتاق | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| عربی | انگلیسی | روسی | ترکی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Pera Tulip Hotel )

نظرات در مورد هتل پرا تولیپ استانبول


  Hossein
  0 تشکر
  " سلام ، من اواخر ارديبهشت ۱۴۰۱ چند شب تو این هتل اقامت داشتم ، و اولین بار بود که در اینجا استراحت کردم،تقریبا همه چیز اینجا خوب بود از ماساژ و حمام ترکی و استخر گرفته تا پرسنل مهربان و با حوصله . دفعات بعد هم همین هتل رو استفاده میکنم و به به ایرانیانی که به دنبال هتل خوبی هستند تولیپ پرا را پیشنهاد میکنم . "
  مفید بود ؟ تشکر
  بیتا نادعلی
  0 تشکر
  " دوستان عزیز
  این هتل پرسنل فوق العاده ای داره، بوراک، ییتس و دخترایی که توی اسپا و استخر هستن مهربون و کمک کننده هستن، به نظر من برای سفر یا باید انگلیسی بلد بود یا زبان همان کشور مبدا را، اگه یکی از این دو را بدوونی کلا کارا روی غلطک هست. اسپا و استخر و سونا و حمام ترکی رایگان خووبی داره، اصلا شلوغ نبود فقط ما دو نفر و این عالی بود، دسترسی هتل عالی از درب هتل خارج بشید به سمت چپ ۵۰ متر برید از ایستگاه شیشان میتوونید هرجایی برید تا برج گالاپاگوس و خیابان استقلال و میدان تقسیم که چن دقیقه بیشتر نیست، هتل دمپایی نداره، توالت فرنگی هست . اما در کل اقامت خووبی داشتیم "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل پرا تولیپ استانبول

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام
در مورد صبحانه میپرسم که آیا بوفه باز است یا منوی تنظیمی؟ (1401/11/07)

پاسخ هتل : سلام،
ما منو تنظیم کرده‌ایم اما همه چیزهایی که شما انتظار دارید را داریم. نگران اون باش
با احترام
CİHAN (1401/11/08)
ترجمه ماشینی
۲-سلام آیا می توانم یک مهمان به اتاقم بیاورم و آیا هزینه ای دارد؟ (1401/07/24)

پاسخ هتل : سلام میهمان عزیز ما
شما می توانید مهمان خود را به اتاق خود بیاورید اما ما می خواهیم به شما اطلاع دهیم که هزینه اضافی برای شخص دریافت می کنیم
با احترام... (1401/07/28)
ترجمه ماشینی
۳-سلام صبحانه شما الان بوفه است یا بشقاب؟ و آیا استخر شما در ماه اوت باز است؟ از 14 تا 19 اوت به آنجا می آمدند (1401/04/31)

پاسخ هتل : سلام مهمان عزیز صبحانه با بشقاب و استخر باز است، روزتان بخیر. (1401/05/03)
ترجمه ماشینی
۴-من می خواهم هتل خود را رزرو کنم، استخر و جکوزی شما موجود است؟ (1401/03/08)

پاسخ هتل : سلام میهمان عزیز

در هتل ما استخر وجود دارد

با سلام و احترام.. (1401/04/02)
ترجمه ماشینی
۵-سلام آیا می توانیم 3 تخت یک نفره در اتاق سوپریتر سه تخته بگیریم؟ (1401/02/21)

پاسخ هتل : سلام میهمان عزیز
در اتاق های سه تخته ما فقط یک تخت دو نفره و یک تخت یک نفره داریم
با سلام و احترام.. (1401/02/23)
ترجمه ماشینی
۶-سلام می خواهم از شما بپرسم آیا سالن بدنسازی هتل باز است؟ من از 23 تا 29 با پدر و مادرم می آیم ممکن است پیشاپیش از شما تشکر کنم (1401/02/18)

پاسخ هتل : سلام میهمان عزیزمان، ورزشگاه باز است
با سلام و احترام... (1401/02/23)
ترجمه ماشینی
۷-آیا مرکز تناسب اندام و یک استخر در ماه می ۲۰۲۲ بسته است؟ (1401/01/30)

پاسخ هتل : سلام استخر میهمانان عزیزمان باز است
با سلام و احترام.. (1401/02/23)
ترجمه ماشینی
۸-آیا بوفه صبحانه باز است؟ (1401/01/13)

پاسخ هتل : سلام میهمان عزیزمون الان استخر نزدیکه چون تعمیر کوچیک داره ولی برای این روزهای معین امیدواریم استخر باز باشه و رایگان باشه. صبحانه با بشقاب سرو میشه چون بعد از کووید پیشگیری هست با احترام. (1401/01/17)
ترجمه ماشینی
۹-آیا بوفه صبحانه این روزها فعال است؟ (1400/09/01)

پاسخ هتل : سلام میهمان عزیز، شما می توانید چشم انداز دریا را رزرو کنید. (1400/09/05)
ترجمه ماشینی
۱۰-صبح بخیر
لطفا میپرسم صبحانه در هتل پرا تولیپ بوفه باز است یا فقط یک بشقاب؟
متشکرم (1400/08/09)

پاسخ هتل : سلام میهمان عزیزمان بعد از کووید 19 با بشقاب برای سلامتی میهمان پذیرایی میکنیم با سلام و احترام (1400/08/09)
ترجمه ماشینی
۱۱-سلام می توانید برای تست pcr در هتل ترتیب دهید؟ و هزینه آن چقدر است؟ (1400/06/30)

پاسخ هتل : سلام مهمان عزیز، بله می توانیم. (1400/07/01)
ترجمه ماشینی
۱۲-سلام عزیزان داخل اتاق سشوار و اتو هست؟ (1400/04/26)

پاسخ هتل : بله قربان آنها در اتاق هستند، روز خوبی داشته باشید. (1400/04/27)
ترجمه ماشینی
۱۳-سلام، آیا می توانم از اسپا و استخر استفاده کنم؟ (1400/04/15)

پاسخ هتل : سلام میهمان گرامی
بله می توانید از همه امکانات استفاده کنید
با احترام
خانواده هتل های لاله (1400/04/16)
ترجمه ماشینی
۱۴-آقا/خانم عزیز،

برای هفته آینده قصد سفر به استانبول را داریم. می خواستم بدانم به دلیل محدودیت های COVID-19 هتل باز است یا خیر؟

با احترام،
Endrit (1400/03/19)

پاسخ هتل : آقا/خانم عزیز
هتل ما با رعایت قوانین فاصله اجتماعی باز است.
خوشحالیم که از مهمانان خود پذیرایی می کنیم
با سلام و احترام.
خانواده هتل های تولیپ.. (1400/03/19)
ترجمه ماشینی
۱۵-سلام
در 23 سپتامبر 2021 آبگرم افتتاح شد
حمام ترکی باز است؟ (1400/03/12)

پاسخ هتل : سلام آقا من الان نمیتونم جواب قطعی به این سوال بدم. با توجه به پیشرفت ویروس کرونا مشخص خواهد شد.

با سلام و احترام. (1400/03/13)
ترجمه ماشینی
۱۶-سلام، ما می خواهیم 10 اردیبهشت بیاییم. آیا اسپا و استخر کار می کند؟ آیا ترانسفر فرودگاهی، فرودگاه SG موجود است؟ هزینه ret.tck چقدر است. برای 2 نفر؟ (1400/02/03)

پاسخ هتل : با سلام، به دلیل شیوع ویروس، بخش استخر و آبگرم در حال حاضر تعطیل است. خدمات فرودگاهی ما به شما اطلاعات قیمت را مطابق با تاریخ ها و ساعت هایی که مشخص می کنید، ارائه می دهد، روز خوبی داشته باشید (1400/02/04)
ترجمه ماشینی
۱۷-آیا می توانیم در اتاق ها سیگار بکشیم؟ (1399/03/28)

پاسخ هتل : سلام آقا ما اتاق سیگار داریم. روز خوبی براتون آرزو میکنم (1400/01/13)
ترجمه ماشینی
۱۸-آیا غذایی که برای صبحانه سرو می کنید شامل مرغ است؟ حلال است؟ (1398/10/29)

پاسخ هتل : بله مهمان عزیز حلال است.. (1398/10/29)
ترجمه ماشینی
۱۹-صندوق امانات دارید (1398/09/19)

پاسخ هتل : بله، ما صندوق امانات داریم (1398/09/20)
ترجمه ماشینی
۲۰-آیا آسانسور وجود دارد؟ (1398/07/02)

پاسخ هتل : سلام مهمان عزیز،

بله ما در هتلمان 3 آسانسور داریم، روزتان بخیر. (1398/07/19)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-هتل پرا تولیپ در کدام منظقه استانبول قرار دارد ؟

پاسخ : هتل پرا تولیپ در منطقه شیشانه قرار گرفته است.
۲-فاصله هتل پرا تولیپ تا میدان تکسیم چقدر است؟

پاسخ : هتل پرا تولیپ تا میدان تکسیم ۱.۵ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لیر )
۳-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل پرا تولیپ کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه شیشانه (خط سبز M2) - ایستگاه هالیک (خط سبز M2) - ایستگاه تکسیم (خط سبز M2) -
۴-موقعیت و فاصله هتل پرا تولیپ استانبول تا اماکن مهم و گردشگری استانبول چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل پرا تولیپ استانبول

 • فاصله هتل پرا تولیپ استانبول تا موزه هنرهای مدرن استانبول ۳۹ m کیلومتر است.
 • * تا برج گالاتا استانبول ۰.۵ کیلومتر است.
 • * تا موزه پرا استانبول ۰.۵ کیلومتر است.
 • * تا خیابان استقلال استانبول ۰.۸ کیلومتر است.
 • * تا شاخ طلایی استانبول ۱.۳ کیلومتر است.
 • * تا میدان تکسیم استانبول ۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لیر )
 • * تا مسجد رستم پاشا استانبول ۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )
 • * تا آبراهه والنس استانبول ۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )
 • * تا بازار ادویه استانبول ۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )
 • * تا مسجد سلیمانیه استانبول ۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )
 • * تا پل گالاتا استانبول ۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لیر )
 • * تا گرند بازار استانبول ۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لیر )
 • * تا مسجد جدید (ینی جامی) استانبول ۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لیر )
 • * تا موزه رحمی ام کوچ استانبول ۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لیر )
 • * تا باسیلیکا سیسترن (آب انبار استانبول) ۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا پارک گولهانه استانبول ۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا کاخ دلمه باغچه استانبول ۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )
 • * تا کاخ توپکاپی استانبول ۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )
 • * تا بازار خرید میسیر کارسیسی استانبول ۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )
 • * تا مرکز خرید سیتیز نیشانتاشی استانبول ۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )
 • * تا میدان سلطان احمد استانبول ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا موزه هنرهای ترکی و اسلامی استانبول ۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا کلیسا (موزه) کورا استانبول ۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا سه گانه موزه باستان‌ شناسی استانبول ۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا کلیسای ایا ایرنه استانبول ۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا مسجد ایا صوفیه استانبول ۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا مسجد ایوب سلطان استانبول ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )
 • * تا قصر ییلدیز استانبول ۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ لیر )
 • * تا پارک ییلدیز استانبول ۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ لیر )
 • * تا مسجد ایا صوفیه کوچک استانبول ۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ لیر )
 • * تا مسجد سلطان احمد استانبول ۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ لیر )
 • * تا تنگه بسفر (بسفروس) ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا مسجد اورتاکوی استانبول ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا پارک مینیاتورک استانبول ۷.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ لیر )
 • * تا مرکز خرید زورلو استانبول ۹.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید فروم استانبول ۹.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید کانیون استانبول ۱۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۰ لیر )
 • * تا شهربازی ویالند استانبول ۱۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ لیر )
 • * تا شهربازی اسفانبول (ویالند استانبول) ۱۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ لیر )
 • * تا قلعه روملی حصار ۱۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۶ لیر )
 • * تا کاخ بیلربیی استانبول ۱۴.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۹ لیر )
 • * تا مرکز خرید مگا اوت لت ونیزیا استانبول ۱۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ لیر )
 • * تا پل بسفر (پل شهدای 15 جولای) استانبول ۱۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ لیر )
 • * تا مرکز خرید ایستینیه پارک استانبول ۱۷.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ لیر )
 • * تا برج مایدن استانبول ۱۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ لیر )
 • * تا مرکز خرید استانبول مال ۱۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۱ لیر )
 • * تا مرکز خرید پالادیوم استانبول ۱۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ لیر )
 • * تا پارک امیرگان استانبول ۱۹.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ لیر )
 • * تا تپه های کاملیکا استانبول ۲۰.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ لیر )
 • * تا آکواریوم استانبول ۲۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ لیر )
 • * تا قلعه آناتولی حصار استانبول ۲۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ لیر )
 • * تا کاخ کوچوکسو استانبول ۲۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۶ لیر )
 • * تا پل سلطان محمد فاتح استانبول ۲۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۷ لیر )
 • * تا جنگل بلگراد استانبول ۲۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۳ لیر )
 • * تا جزیره بیوک آدا استانبول ۳۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۷ لیر )
۵-متوسط قیمت هتل پرا تولیپ چقدر است؟

پاسخ : متوسط قیمت ۴,۸۱۹,۰۰۰ تومان برای اتاق دو تخته در ایام عادی است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل پرا تولیپ استانبول با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۱۵۴۲۳۱۴
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل چهار ستاره پرا تولیپ استانبول" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ