هتل سه ستاره در کیش

هتل سارا کیش هتل سه ستاره

هتل سارا کیش - Sara

هتل سارا کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل سان رایز کیش هتل سه ستاره

هتل سان رایز کیش - SanRise

هتل سان رایز کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۶
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل گاردنیا کیش هتل سه ستاره

هتل گاردنیا کیش - Gardniya

هتل گاردنیا کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۹
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل سیمرغ کیش هتل سه ستاره

هتل سیمرغ کیش - Simorq

هتل سیمرغ کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۹
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل پارسیان کیش هتل سه ستاره

هتل پارسیان کیش - Parsian

هتل پارسیان کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۸
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل گلدیس کیش هتل سه ستاره

هتل گلدیس کیش - Goldis

هتل گلدیس کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۷
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل رُیان قائم کیش هتل سه ستاره

هتل رُیان قائم کیش - Qaem

هتل رُیان قائم کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۶
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل آفتاب شرق کیش هتل سه ستاره

هتل آفتاب شرق کیش - AftabShargh

هتل آفتاب شرق کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل آبادگران کیش هتل سه ستاره

هتل آبادگران کیش - Abadgaran

هتل آبادگران کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۷
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل تعطیلات کیش هتل سه ستاره

هتل تعطیلات کیش - TatilatKish

هتل تعطیلات کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل آرامش کیش هتل سه ستاره

هتل آرامش کیش - Aramesh

هتل آرامش کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل شایلی کیش هتل سه ستاره

هتل شایلی کیش - Shayli

هتل شایلی کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل پارس نیک کیش هتل سه ستاره

هتل پارس نیک کیش - ParsNik

هتل پارس نیک کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۷
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل لوتوس کیش هتل سه ستاره

هتل لوتوس کیش - Lotus

هتل لوتوس کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۷
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل آنا کیش هتل سه ستاره

هتل آنا کیش - Anna

هتل آنا کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل گراند کیش هتل سه ستاره

هتل گراند کیش - Gerand

هتل گراند کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۹
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل گامبرون کیش هتل سه ستاره

هتل گامبرون کیش - Gamberon

هتل گامبرون کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۷
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۱۰
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو