هتل سه ستاره در قشم

هتل سینگو قشم هتل سه ستاره

هتل سینگو قشم - Singo

هتل سینگو قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۸
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل شهریار قشم هتل سه ستاره

هتل شهریار قشم - Shahriyar

هتل شهریار قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۶
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل پرشین گلف قشم هتل سه ستاره

هتل پرشین گلف قشم - PersianGolf

هتل پرشین گلف قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۸
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل آلاله مرکزی قشم هتل سه ستاره

هتل آلاله مرکزی قشم - Alale2

هتل آلاله مرکزی قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۷
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل الوند 1 قشم هتل سه ستاره

هتل الوند 1 قشم - Alvand

هتل الوند 1 قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۷
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل سما قشم هتل سه ستاره

هتل سما قشم - Sama

هتل سما قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۶
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل رویال قشم هتل سه ستاره

هتل رویال قشم - Royal

هتل رویال قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل بهشت قشم هتل سه ستاره

هتل بهشت قشم - Behesht

هتل بهشت قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۶
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل خلیج فارس قشم هتل سه ستاره

هتل خلیج فارس قشم - KhalijFars

هتل خلیج فارس قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل آپارتمان آرش قشم هتل سه ستاره

هتل آپارتمان آرش قشم - Arash

هتل آپارتمان آرش قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۹
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل آرمان قشم هتل سه ستاره

هتل آرمان قشم - Arman

هتل آرمان قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۷
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل کیمیا 3 قشم هتل سه ستاره

هتل کیمیا 3 قشم - Kimiya3

هتل کیمیا 3 قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۷
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل ژئو پارک قشم هتل سه ستاره

هتل ژئو پارک قشم - Geopark

هتل ژئو پارک قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل ریحان قشم هتل سه ستاره

هتل ریحان قشم - Reihan

هتل ریحان قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۷
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل الوند 2 قشم هتل سه ستاره

هتل الوند 2 قشم - Alvand2

هتل الوند 2 قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۸
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل مارینا 1 قشم هتل سه ستاره

هتل مارینا 1 قشم - Marina1

هتل مارینا 1 قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل شمس قشم هتل سه ستاره

هتل شمس قشم - Shams

هتل شمس قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل کیمیا 4 قشم هتل سه ستاره

هتل کیمیا 4 قشم - Kimiya4

هتل کیمیا 4 قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۱۰
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو