هتل دو ستاره در قشم

هتل سان سیتی قشم هتل دو ستاره

هتل سان سیتی قشم - SunCity

هتل سان سیتی قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۹
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل آپارتمان قباد قشم هتل دو ستاره

هتل آپارتمان قباد قشم - Ghobad

هتل آپارتمان قباد قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل آپارتمان آدینه قشم هتل دو ستاره

هتل آپارتمان آدینه قشم - Adineh

هتل آپارتمان آدینه قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل آپارتمان گل پونه قشم هتل دو ستاره

هتل آپارتمان گل پونه قشم - Golpoone

هتل آپارتمان گل پونه قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۹
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل آسماری قشم هتل دو ستاره

هتل آسماری قشم - Asmari

هتل آسماری قشم ... ادامه مطلب

پرسنل : ۱
امکانات : ۱
نظافت و تمیزی : ۱
راحتی : ۱
وای فای غیر رایگان : ۱
صبحانه : ۱
امتیاز کلی : ۱
ارزش خرید : ۱
موقعیت : ۲
وای فای رایگان : ۱
هتل امیر قشم هتل دو ستاره

هتل امیر قشم - Amir

هتل امیر قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۷
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل دیانا قشم هتل دو ستاره

هتل دیانا قشم - Diyana

هتل دیانا قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل آپارتمان شادناز 1 قشم هتل دو ستاره

هتل آپارتمان شادناز 1 قشم - ShadNaz

هتل آپارتمان شادناز 1 قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۹
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل نخل هنگام قشم هتل دو ستاره

هتل نخل هنگام قشم - NakhlHengam

هتل نخل هنگام قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۶
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل آپارتمان کاوان قشم هتل دو ستاره

هتل آپارتمان کاوان قشم - KavanGheshm

هتل آپارتمان کاوان قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۹
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل نخل زرین قشم هتل دو ستاره

هتل نخل زرین قشم - NakhlZarrin

هتل نخل زرین قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۸
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل پارک قشم هتل دو ستاره

هتل پارک قشم - Park

هتل پارک قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۷
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل آپارتمان آنا قشم هتل دو ستاره

هتل آپارتمان آنا قشم - Ana

هتل آپارتمان آنا قشم ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۸
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۹
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو