هتل ماریوت تفلیس گرجستان

هتل پنج ستاره

Tbilisi Marriott Hotel

امتیاز ۷۳۲ نفر ۸.۴ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل ماریوت تفلیس

راحتی726۸.۹
نظافت و تمیزی728۸.۸
امکانات727۸.۴
پرسنل728۸.۸
ارزش خرید727۷.۹
موقعیت726۹.۳
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل ماریوت تفلیس

تصویر 755 نمای بیرونی هتل ماریوت تفلیس
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 756 فضای اتاق های هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 757 فضای اتاق های هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 758 فضای اتاق های هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 759 فضای اتاق های هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 760 فضای اتاق های هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 761 فضای اتاق های هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 762 لابی هتل ماریوت تفلیس
تصویر لابی هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 763 فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 764 فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 765 فضای بیرونی هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 766 اتاق جلسات هتل ماریوت تفلیس
تصویر اتاق جلسات هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 767 اتاق جلسات هتل ماریوت تفلیس
تصویر اتاق جلسات هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 768 فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 769 فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 770 اتاق جلسات هتل ماریوت تفلیس
تصویر اتاق جلسات هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 771 اتاق جلسات هتل ماریوت تفلیس
تصویر اتاق جلسات هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 772 فضای اتاق های هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 773 فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 774 فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 775 فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 776 فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 777 فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 778 فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 779 فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 780 فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 781 لابی هتل ماریوت تفلیس
تصویر لابی هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 782 نمای بیرونی هتل ماریوت تفلیس
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 783 فضای بیرونی هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 784 لابی هتل ماریوت تفلیس
تصویر لابی هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 785 فضای بیرونی هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 786 فضای بیرونی هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 787 فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس
تصویر 788 فضای اتاق های هتل ماریوت تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس

تصاویر اتاق جلسات هتل ماریوت تفلیس

اتاق جلسات هتل ماریوت تفلیس 766 100اتاق جلسات هتل ماریوت تفلیس 766اتاق جلسات هتل ماریوت تفلیس 767 100اتاق جلسات هتل ماریوت تفلیس 767اتاق جلسات هتل ماریوت تفلیس 770 100اتاق جلسات هتل ماریوت تفلیس 770اتاق جلسات هتل ماریوت تفلیس 771 100اتاق جلسات هتل ماریوت تفلیس 771
+4

تصاویر فضای بیرونی هتل ماریوت تفلیس

فضای بیرونی هتل ماریوت تفلیس 765 100فضای بیرونی هتل ماریوت تفلیس 765فضای بیرونی هتل ماریوت تفلیس 783 100فضای بیرونی هتل ماریوت تفلیس 783فضای بیرونی هتل ماریوت تفلیس 785 100فضای بیرونی هتل ماریوت تفلیس 785فضای بیرونی هتل ماریوت تفلیس 786 100فضای بیرونی هتل ماریوت تفلیس 786
+4

تصاویر فضای اتاق های هتل ماریوت تفلیس

فضای اتاق های هتل ماریوت تفلیس 756 100فضای اتاق های هتل ماریوت تفلیس 756فضای اتاق های هتل ماریوت تفلیس 757 100فضای اتاق های هتل ماریوت تفلیس 757فضای اتاق های هتل ماریوت تفلیس 758 100فضای اتاق های هتل ماریوت تفلیس 758فضای اتاق های هتل ماریوت تفلیس 759 100فضای اتاق های هتل ماریوت تفلیس 759
+8

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس

فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس 763 100فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس 763فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس 764 100فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس 764فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس 768 100فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس 768فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس 769 100فضای رستورانی و صبحانه هتل ماریوت تفلیس 769
+13

تصاویر لابی هتل ماریوت تفلیس

لابی هتل ماریوت تفلیس 762 100لابی هتل ماریوت تفلیس 762لابی هتل ماریوت تفلیس 781 100لابی هتل ماریوت تفلیس 781لابی هتل ماریوت تفلیس 784 100لابی هتل ماریوت تفلیس 784
+3

تصاویر نمای بیرونی هتل ماریوت تفلیس

نمای بیرونی هتل ماریوت تفلیس 755 100نمای بیرونی هتل ماریوت تفلیس 755نمای بیرونی هتل ماریوت تفلیس 782 100نمای بیرونی هتل ماریوت تفلیس 782
+2
نقشه بیسان گشت
تفلیس گرجستان-شهر تفلیس-خیابان روستاولی
+995322779200

معرفی هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس

هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس

هتل ماریوت تفلیس (Tbilisi Marriott Hotel) یک هتل پنج ستاره در منطقه روستاولی تفلیس در کشور گرجستان است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل ماریوت تفلیس درای بریج تفلیس است و این هتل با میدان آزادی تفلیس 0.7 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل ماریوت تفلیس بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (9.3 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (8.3 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.4 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.9 از 10) است. از جمله امکانات هتل ماریوت تفلیس می‌توان به استخر شنا، پارکینگ، رستوران، بار، پذیرش 24 ساعته، مرکز تناسب اندام، اتاق های سیگار ممنوع، 3 شاتل فرودگاه، اینترنت، اشاره کرد.

هتل پنج ستاره ماریوت با منظره ای از خیابانهای اصلی در فاصله 100 متری کلیسای کاشوتی شهر تفلیس قرار دارد.

این هتل دارای ورودی لوکس و لوسترهای مجلل دکور بندی شده و دارای مرکز تناسب اندام و سونا می‌باشد.

کارکنان هتل در میز پذیرش 24 ساعته در خدمت میهمانان می‌باشند.

همچنین پارکینگ رایگان در دسترس میهمانان قرار دارد.

اتاق‌‌های این هتل دارای سیستم تهویه هوای مطبوع ، تلویزیون LCD ، وای فای رایگان و حمام اختصاصی می‌باشد.

میهمانان این هتل می‌توانند از غذاهای بین المللی در رستوارن پارناس لذت ببرند.

هتل ماریوت تفلیس در فاصله 200 متری پارلمان گرجستان و 600 متری از میدان آزادی قرار ددارد.

موزه هنر گرجی نیز 5 دقیقه پیاده تا این هتل فاصله دارد.

فرودگاه بین المللی دبی درفاصله 17 کیلومتر از هتل ماریوت قرار دارد.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل ماریوت تفلیس 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Parnas Restaurant

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : Menu: Buffet & à la carte

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل ماریوت تفلیس 8 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Deluxe Room, 1 King

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 30 متر مربع

  این اتاق عایق صدا و تهویه مطبوع دارای بالکن و تلویزیون صفحه تخت با کانال های ماهواره ای است. مهمانان برای راحتی خود، حمام، دمپایی و لوازم آرایش رایگان پیدا خواهند کرد. برخی از اتاق های این دسته قابل دسترسی هستند.

 • 2 - Executive Room, Executive lounge access, Larger Guest room, 1 King

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 32 متر مربع

  این اتاق عایق صدا و تهویه مطبوع دارای بالکن و تلویزیون صفحه تخت با کانال های ماهواره ای است. مهمانان برای راحتی خود، حمام، دمپایی و لوازم آرایش رایگان پیدا خواهند کرد.

  اتاق به سالن استراحت دسترسی دارد.

 • 3 - Twin Room, Guest room, 2 Queen

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،3 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب کامل ،

  مساحت : 32 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای جکوزی، چای/قهوه‌ساز و عایق صدا است.

 • 4 - Executive Twin Room, Executive level, Guest room, 2 Double

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،3 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب کامل ،

  مساحت : 35 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای کتری برقی، چای/قهوه‌ساز و عایق صدا است.

 • 5 - Junior Suite, Executive lounge access, 1 King, Sofa bed

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 54 متر مربع

  این سوئیت دارای چای/قهوه ساز، تهویه مطبوع و عایق صدا است.

 • 6 - Grand Suite, Executive lounge access, 1 Bedroom 2 room Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 60 متر مربع

  این سوئیت دارای کتری برقی، چای/قهوه‌ساز و عایق صدا است.

 • 7 - Vice-Presidential Suite with Lounge Access

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 105 متر مربع

  این سوئیت دارای تهویه مطبوع، چای/قهوه ساز و تلویزیون صفحه تخت است.

 • 8 - Presidential Suite with City View and Lounge Access

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 150 متر مربع

  این سوئیت دارای چای/قهوه‌ساز، کتری برقی و چشم‌انداز است.

موقعیت مکانی هتل ماریوت تفلیس

فاصله هتل ماریوت تفلیس تا اماکن مهم پر رفت و آمد تفلیس

21.29 Km ۰ دقیقه ۱۶ لاری
میدان آزادی تفلیس مشاهده مسیر
0.7 km ۹ دقیقه پیاده روی
پل صلح تفلیس مشاهده مسیر
1.4 km ۱۸ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل ماریوت تفلیس تا سایر اماکن گردشگری

برج ساعت تفلیس مشاهده مسیر
۱.۱ km ۱۴ دقیقه پیاده روی
۱.۴ km ۱۸ دقیقه پیاده روی
بوستان رایک تفلیس مشاهده مسیر
۱.۵ km ۲۰ دقیقه پیاده روی
۱.۶ km ۲۷ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل ماریوت تفلیس تا مراکز خرید

۱.۰ km ۳ دقیقه ۰ لاری
درای بریج تفلیس مشاهده مسیر
۱.۳ km ۳ دقیقه ۰ لاری
۳.۳ km ۱۰ دقیقه ۵ لاری
خیابان پکینی تفلیس مشاهده مسیر
۴.۱ km ۱۰ دقیقه ۵ لاری
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل ماریوت تفلیس

ایستگاه میدان آزادی (خظ قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه روستاولی (خظ قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه مرجانشینویلی (خظ قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل ماریوت تفلیس روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل ماریوت تفلیس:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۷۳۲ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل ماریوت تفلیس


خدمات عمومی
| سرویس شاتل | اتاق تلوزیون | شاتل فرودگاه | تهویه مطبوع | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | روزنامه | سرویس اتاق | امکانات برای مهمانان معلول | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | مطبوعات | سرویس شاتل | دستگاه فروش تنقلات | حمام ترکی و بخار | کازینو | ماشین فروش (نوشیدنی) | شاتل فرودگاه | ملک بدون دود | تهویه مطبوع | |

فعالیت ها
| اجاره دوچرخه | گالری هنر | گالری هنر | گالری هنر | اجاره دوچرخه

امکانات اتاق
| دارای پارکینگ

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | مستخدم | زمین گلف | زمین گلف | آشپزخانه عمومی |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس

غذا و نوشیدنی
| سرو صبحانه در اتاق | بار | استخر شنا | رستوران

اینترنت
| اینترنت

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز | تراس

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی

دسترسی
| دسترسی به اسکی

استخر و اسپا
| سونا | سونا | رختکن | مرکز تناسب اندام | مرکز تناسب اندام

خدمات پیشخوان
| صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | دستگاه ATM | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | جعبه کمک های اولیه موجود است | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| ورود/خروج بدون تماس | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | اپلیکیشن موبایل برای سرویس اتاق | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| انگلیسی | روسی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Tbilisi Marriott Hotel )

نظرات در مورد هتل ماریوت تفلیس


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل ماریوت تفلیس

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام،
آیا کتری برقی در اتاق وجود دارد؟
متشکرم.
میریام (1401/08/20)

پاسخ هتل : مریم عزیز،

بله، ما کتری برقی در اتاق داریم.

با احترام،
تیم رزرواسیون (1401/08/21)
ترجمه ماشینی
۲-لطفا راهنمایی بفرمایید که آیا ساخت و ساز هست و چه نوع اتاق هایی دارای چشم انداز کوه یا خوب هستند؟ متشکرم (1401/04/27)

پاسخ هتل : مهمان عزیز، از سوال شما متشکرم. هیچ کار ساختمانی در نزدیکی تفلیس توسط هتل ماریوت انجام نمی شود و بهترین منظره تضمین شده با سوئیت های گراند، ریاست جمهوری یا معاون رئیس جمهور واقع در طبقه 6 است. (1401/04/29)
ترجمه ماشینی
۳-آیا شما استخر شنا دارید؟ (1401/03/04)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

خیر هتل ما استخر ندارد.

با احترام،
تیم رزرواسیون (1401/03/06)
ترجمه ماشینی
۴-زمان خوب! می‌توانم بپرسم که این هتل برای مهمانان مناسب است؟ هزینه من برای دعوت از مهمان برای اتاق های یک نفره رایگان است! با تشکر (1401/03/03)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،
بله، ما هتلی مهمان پسند هستیم. (1401/03/04)
ترجمه ماشینی
۵-سلام برای این اتاق در توضیحات حمام ذکر شده است که عکس ها با دوش هستند.
لطفاً تایید کنید که این اتاق با وان است. (1401/02/29)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،

گزینه هایی با وان حمام و گزینه هایی با دوش وجود دارد.

با احترام، (1401/02/30)
ترجمه ماشینی
۶-سلام
آیا خدمات نگهداری از کودک ارائه می دهید؟ (1401/02/18)

پاسخ هتل : آقا عزیز،
از سوال شما متشکرم.
ما خدمات نگهداری از کودکان نداریم.
رزروهای ماریوت (1401/02/19)
ترجمه ماشینی
۷-سلام میخواهم بپرسم آیا در اتاق سشوار وجود دارد
اگر بله سشوار سنتی است یا درجه حرارت بالاتر (1401/02/08)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

ما در اتاق ها سشوارهای سنتی داریم.

با احترام،
تیم رزرواسیون. (1401/02/12)
ترجمه ماشینی
۸-سلام،

ما باید اتاق را متصل کنیم. آیا می تواند در دسترس باشد؟ (1401/01/25)

پاسخ هتل : میهمان عزیز لطفا جزئیات رزرو را ارائه دهید و ما در دسترس بودن اتاق های متصل را بررسی خواهیم کرد. متشکرم (1401/01/27)
ترجمه ماشینی
۹-باشگاه شبانه موجود است (1400/12/28)

پاسخ هتل : آقای عزیز،
از پیام شما متشکرم.
ما در هتل خود کلوپ شبانه نداریم.
رزروهای ماریوت (1401/01/01)
ترجمه ماشینی
۱۰-اگر گزینه پرداخت در محل را انتخاب کنیم برای هر نفر صبحانه شما چقدر است؟ با تشکر (1400/10/22)

پاسخ هتل : ممنون که پرسیدید 70 لاری است که تقریباً 22 دلار است. (1400/10/22)
ترجمه ماشینی
۱۱-آیا WIFI رایگان در دسترس است (1400/05/31)

پاسخ هتل : از سؤال شما متشکریم - WIFI به صورت رایگان در فضاهای عمومی در دسترس است (1400/06/01)
ترجمه ماشینی
۱۲-سلام چه مناسب برای 4 نفر تخت مجزا. در رزرو، تخت‌های دونفره کوئین نشان داده شده است، آیا می‌توان تخت‌ها را جدا کرد؟ (1400/05/21)

پاسخ هتل : با تشکر از شما برای سوالات - ما 2 تخت دونفره در اتاق داریم. (1400/05/21)
ترجمه ماشینی
۱۳-سلام،
کل مبلغ پرداختی از 8 تا 12 مرداد به لاری برای 2 نفر + صبحانه چقدر است (1400/05/14)

پاسخ هتل : با تشکر از شما - برای رزرو لطفا به آژانس رزرو کننده مراجعه کنید (1400/05/14)
ترجمه ماشینی
۱۴-آیا گزینه های غذایی حلال یا گیاهی دارید؟ (1400/05/06)

پاسخ هتل : با تشکر از شما - بله، ما می توانیم در صورت درخواست گزینه های غذایی حلال یا گیاهی را ارائه دهیم. (1400/05/11)
ترجمه ماشینی
۱۵-آیا قیمت های صبحانه شامل همه مالیات ها و هزینه ها نشان داده می شود؟ (1400/04/01)

پاسخ هتل : مهمان عزیز، ما هر دو گزینه را داریم - با صبحانه یا بدون صبحانه (1400/04/02)
ترجمه ماشینی
۱۶-سلام ما 3 نفر هستیم و یک اتاق بزرگ با 2 تخت کینگ می خواهیم
برای جمعه 14 تا 16 (1400/02/23)

پاسخ هتل : آقا عزیز،
ما در اتاق های دوقلو خود 2 تخت بزرگ داریم که عرض هر کدام 1.4 متر است.
رزرو (1400/02/24)
ترجمه ماشینی
۱۷-سلام، آیا رستوران و بار داخلی شما در زمان منع رفت و آمد بعد از ساعت 9 شب، غذا و نوشیدنی را به مهمانان خانه ارائه می دهد؟ لطفا در اسرع وقت پاسخ دهید باید رزرو کنیم (1400/02/10)

پاسخ هتل : آقا عزیز،
بله، سرویس اتاق ما 24 ساعته کار می کند.
Oliko، رزرو (1400/02/13)
ترجمه ماشینی
۱۸-روز خوب! من قصد دارم در 12 مه به تفلیس پرواز کنم ..... من یک اتاق اجرایی رزرو کرده ام و می خواستم بدانم آیا سالن اجرایی تا آن زمان به بهره برداری می رسد؟؟؟؟ اگر نه پس با رزرو سالن اجرایی چه مزایای اضافی دریافت می کنم؟ (1400/02/08)

پاسخ هتل : آقای عزیز،

از اینکه هتل ما در تفلیس را انتخاب کردید بسیار متشکریم.
سالن Executive در 12 می باز خواهد شد.

منتظر بازدید شما هستم!

Oliko، رزرو (1400/02/08)
ترجمه ماشینی
۱۹-ظهر بخیر ,
می خواستم بدانم آیا سالن اجرایی به طور منظم کار می کند؟ و آیا دربانی وجود دارد که بتواند در رزرواسیون کمک کند؟ (1400/01/12)

پاسخ هتل : آقای عزیز،
به دلیل قوانین کووید فعلی، سالن اجرایی ما کار نمی کند، اما مهمانان همچنان از مزایای اجرایی بهره مند هستند.
برای رزرو، لطفاً به ما ایمیل بزنید reservations.department@marriotthotels.com
Oliko ، رزرو (1400/01/13)
ترجمه ماشینی
۲۰-من می خواهم یک اتاق لوکس رزرو کنم
چه نوع بالکن دارید؟ چند متر؟ (1400/01/08)

پاسخ هتل : آقا عزیز،
ما اتاق های کمی با بالکن های کوچک فرانسوی داریم.
رزرو (1400/01/12)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-آدرس هتل ماریوت کجاست؟

پاسخ : گرجستان-شهر تفلیس-خیابان روستاولی
۲-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل ماریوت کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه میدان آزادی (خظ قرمز) - ایستگاه روستاولی (خظ قرمز) - ایستگاه مرجانشینویلی (خظ قرمز) -
۳-موقعیت و فاصله هتل ماریوت تفلیس تا اماکن مهم و گردشگری تفلیس چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل ماریوت تفلیس

 • فاصله هتل ماریوت تفلیس تا میدان آزادی تفلیس ۰.۷ کیلومتر است.
 • * تا بازار درای بریج مارکت تفلیس ۱.۰ کیلومتر است.
 • * تا برج ساعت تفلیس ۱.۱ کیلومتر است.
 • * تا درای بریج تفلیس ۱.۳ کیلومتر است.
 • * تا کلیسای سیونی تفلیس گرجستان ۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا پل صلح تفلیس ۱.۴ کیلومتر است.
 • * تا بوستان رایک تفلیس ۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا مادر کارتلی یا کارتلیس دِدا تفلیس ۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا مجسمه واختانگ گرگاسالی ۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا قلعه ناریکالا تفلیس ۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا حمام های گوگردی تفلیس ۱.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ لاری )
 • * تا کلیسای ارتدکس شرقی تفلیس ۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا باغ ملی گیاهشناسی گرجستان ۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا کلیسای جامع تثلیث تفلیس ۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا مرکز خرید کارواسلا تفلیس ۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا باغ موشتایدی تفلیس ۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا چاپخانه زیرزمینی استالین ۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا خیابان پکینی تفلیس ۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا مرکز خرید تفلیس سنترال ۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا دریاچه لیسی تفلیس ۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸ لاری )
 • * تا پارک آبی گینو تفلیس گرجستان ۹.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ لاری )
 • * تا مرکز خرید ایست پوینت تفلیس ۱۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰ لاری )
 • * تا مرکز خرید سیتی مال گلدانی تفلیس ۱۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ لاری )
 • * تا مرکز خرید تفلیس مال ۱۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ لاری )
 • * تا مرکز خرید اوراسیا تفلیس ۱۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ لاری )
 • * تا مرکز خرید مرانی تفلیس ۱۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لاری )
 • * تا مرکز خرید لیلو تفلیس ۱۹.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لاری )
 • * تا دریاچه جواری تفلیس ۲۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لاری )
 • * تا صومعه جواری تفلیس ۲۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لاری )
 • * تا پارک ملی تفلیس ۳۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ لاری )
 • * تا صومعه مارتکوپی تفلیس ۴۰.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ لاری )
۴-هتل ماریوت در کدام منظقه تفلیس قرار دارد ؟

پاسخ : هتل ماریوت در منطقه روستاولی قرار گرفته است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل ماریوت تفلیس با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره ماریوت تفلیس" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ