هتل قفقاز پوینت باکو

هتل پنج ستاره

Qafqaz Point Hotel

امتیاز ۳۲۵ نفر ۸ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل قفقاز پوینت باکو

راحتی319۸.۲
نظافت و تمیزی319۸.۲
امکانات322۸
پرسنل319۹
ارزش خرید318۸.۳
موقعیت318۸
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل قفقاز پوینت باکو

تصویر 4390 نمای بیرونی هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 4389 نمای بیرونی هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 4391 لابی هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر لابی هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 4392 فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 93579 سونا و اسپا هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 4393 فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 93580 فضای بیرونی هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 4394 فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 93581 فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 4395 فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 93582 فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 4396 سونا و اسپا هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 93583 فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 4397 سونا و اسپا هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 93584 استخر هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 4398 سونا و اسپا هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 93585 استخر هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 4399 فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 93586 باشگاه ورزشی هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر باشگاه ورزشی هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 4400 فضای رستورانی و صبحانه هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 93587 سونا و اسپا هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 4401 فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 93588 سونا و اسپا هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 4402 فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 93589 فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 4403 فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 93590 فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 4404 فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 93591 فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 4405 فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 4406 فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
تصویر 93595 لابی هتل قفقاز پوینت باکو
تصویر لابی هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو

تصاویر سونا و اسپا هتل قفقاز پوینت باکو

سونا و اسپا هتل قفقاز پوینت باکو 93579 100سونا و اسپا هتل قفقاز پوینت باکو 93579سونا و اسپا هتل قفقاز پوینت باکو 4396 100سونا و اسپا هتل قفقاز پوینت باکو 4396سونا و اسپا هتل قفقاز پوینت باکو 4397 100سونا و اسپا هتل قفقاز پوینت باکو 4397سونا و اسپا هتل قفقاز پوینت باکو 4398 100سونا و اسپا هتل قفقاز پوینت باکو 4398
+6

تصاویر باشگاه ورزشی هتل قفقاز پوینت باکو

باشگاه ورزشی هتل قفقاز پوینت باکو 93586 100باشگاه ورزشی هتل قفقاز پوینت باکو 93586
+1

تصاویر فضای بیرونی هتل قفقاز پوینت باکو

فضای بیرونی هتل قفقاز پوینت باکو 93580 100فضای بیرونی هتل قفقاز پوینت باکو 93580
+1

تصاویر فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو

فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو 4392 100فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو 4392فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو 4393 100فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو 4393فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو 4394 100فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو 4394فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو 93581 100فضای اتاق های هتل قفقاز پوینت باکو 93581
+17

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل قفقاز پوینت باکو

فضای رستورانی و صبحانه هتل قفقاز پوینت باکو 4400 100فضای رستورانی و صبحانه هتل قفقاز پوینت باکو 4400
+1

تصاویر لابی هتل قفقاز پوینت باکو

لابی هتل قفقاز پوینت باکو 4391 100لابی هتل قفقاز پوینت باکو 4391لابی هتل قفقاز پوینت باکو 93595 100لابی هتل قفقاز پوینت باکو 93595
+2

تصاویر نمای بیرونی هتل قفقاز پوینت باکو

نمای بیرونی هتل قفقاز پوینت باکو 4389 100نمای بیرونی هتل قفقاز پوینت باکو 4389نمای بیرونی هتل قفقاز پوینت باکو 4390 100نمای بیرونی هتل قفقاز پوینت باکو 4390
+2

تصاویر استخر هتل قفقاز پوینت باکو

استخر هتل قفقاز پوینت باکو 93584 100استخر هتل قفقاز پوینت باکو 93584استخر هتل قفقاز پوینت باکو 93585 100استخر هتل قفقاز پوینت باکو 93585
+2
نقشه بیسان گشت
باکو باکو - خیابان کاظم کاظم زاده
+994 12 510 78 78

معرفی هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو

هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو

هتل قفقاز پوینت باکو (Qafqaz Point Hotel) یک هتل پنج ستاره در منطقه یاسمال باکو در کشور جمهوری آذربایجان استکه از میدان فانتین باکو ۲.۴۹ Kmو از سفارت ایران در باکو ۲.۶۸ Km کیلومتر فاصله دارد . قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

از نظر مسافران هتل قفقاز پوینت باکو بیشترین امتیاز این هتل مربوط به وای فای غیر رایگان (9.4 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (7.9 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (8.3 از 10) است. از جمله امکانات هتل قفقاز پوینت باکو می‌توان به استخر شنا، پارکینگ، بار، مرکز تناسب اندام، اتاق های سیگار ممنوع، 3 شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، استخر، اشاره کرد.

هتل 5 ستاره قفقاز در مرکز باکو، تنها 5 دقیقه از پارک حسین کاوید واقع شده است.

از امکانات اصلی هتل قفقاز میتوان به 74 اتاق بزرگ افراد غیر سیگاری، رستوران، شاتل فرودگاه، خدمات 24 ساعته، استخر، مرکز تناسب اندام، خدمات آبگرم، سونا، سالن زیبایی، اتاق‌‌های ماساژ، پارکینگ اختصاصی، Wi-Fi رایگان اشاره کرد.

اتاق‌‌های کلاسیک هتل دارای تلویزیون ماهواره ای، چای و قهوه ساز، پنجره‌‌های عایق صدا و گرما، تراس می‌باشند.

رستوران پانوراما در طبقه بالا از غذاهای عالی آذربایجان و غذاهای بین المللی برخوردار است.

در اطراف این هتل، دانشگاه ایالتی باکو، پارک سابیر، میدان چشمه، سالن دولتی آذربایجان، موزه نیازی، قصر حیدر علی اف، قصر شریفان شاه، برج خانم و تئاتر اپرا و رقص باله آذربایجان وجود دارد؛ که علاقمندان به پیاده روی میتوانند با پنج تا 30 دقیقه پیاده روی از این مکان‌‌ها دیدن نمایند.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل قفقاز پوینت باکو 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Panorama

  نوع غذا : European

  وعده غذایی : Menu: À la carte

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل قفقاز پوینت باکو 6 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Standard Double or Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 34 متر مربع

  اتاق مجهز به تهویه مطبوع، تلویزیون صفحه تخت، مینی بار و حمام اختصاصی دارد.

 • 2 - Superior Double Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 49 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای حمام، قسمت غذاخوری و کتری برقی است.

 • 3 - Superior Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 49 متر مربع

  این اتاق دوقلو دارای مینی بار، شومینه، و چای/قهوه‌ساز است.

 • 4 - Superior Triple Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 3 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 51 متر مربع

  این اتاق سه تخته دارای ورودی اختصاصی، خشک کن و کتری برقی است.

 • 5 - Standard Family Room

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،4 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 4 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 64 متر مربع

  این اتاق خانوادگی دارای شومینه، کتری برقی و ورودی خصوصی است.

 • 6 - Junior Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 74 متر مربع

  این سوئیت دارای مینی بار، عایق صدا، و چای/قهوه ساز است.

موقعیت مکانی هتل قفقاز پوینت باکو

فاصله هتل قفقاز پوینت باکو تا اماکن مهم پر رفت و آمد باکو

32.93 Km ۰ دقیقه ۲۱ مانات
پارک بلوار باکو مشاهده مسیر
4.9 km ۱۱ دقیقه ۵ مانات
5.6 km ۱۵ دقیقه ۵ مانات
8.4 km ۱۷ دقیقه ۷ مانات
بیشتر

فاصله هتل قفقاز پوینت باکو تا سایر اماکن گردشگری

میدان فانتین باکو مشاهده مسیر
۲.۴۹ Km ۰ دقیقه ۳ مانات
پارک فیلارمونیک مشاهده مسیر
۳.۳ km ۹ دقیقه ۴ مانات
۳.۹ km ۱۱ دقیقه ۴ مانات
کاخ شیروان شاه باکو مشاهده مسیر
۴.۱ km ۱۲ دقیقه ۴ مانات
بیشتر

فاصله هتل قفقاز پوینت باکو تا مراکز خرید

مرکز خرید اف باکو مشاهده مسیر
۳.۶ km ۷ دقیقه ۴ مانات
مرکز خرید نرگس باکو مشاهده مسیر
۳.۸ km ۱۰ دقیقه ۴ مانات
خیابان نظامی باکو مشاهده مسیر
۴.۱ km ۹ دقیقه ۴ مانات
مرکز خرید مال 28 باکو مشاهده مسیر
۴.۵ km ۱۱ دقیقه ۴ مانات
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل قفقاز پوینت باکو

ایستگاه آکادمی الملر (خط سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه نظامی گنجوی (خط سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه ایچری شهر ( شهر قدیم ) (خط قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل قفقاز پوینت باکو روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل قفقاز پوینت باکو:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۳۲۵ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل قفقاز پوینت باکو


خدمات عمومی
| اسنک بار | رستوران | سرویس شاتل | شاتل فرودگاه | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | تراس | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | راکتبان | سرویس شاتل | حمام ترکی و بخار | راکتبان | کازینو | راکتبان | شاتل فرودگاه | دوچرخه سواري | پیاده روی | شیرجه زدن | دوچرخه سواري | پیاده روی | شیرجه زدن | پیاده روی | تهویه مطبوع | شیرجه زدن |

فعالیت ها
| اجاره دوچرخه | اجاره دوچرخه

امکانات اتاق
| شاتل فرودگاه | دارای پارکینگ | حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | سرویس اتاق | مستخدم | انبار چمدان | سالن زیبایی مو | زمین گلف | انبار چمدان | قایق رانی | زمین گلف | مدرسه اسکی | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | Ski school | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس

غذا و نوشیدنی
| سرو صبحانه در اتاق | بار | میوه | میوه | استخر شنا | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| نایت کلاب | استخر روباز | کلوب شبانه | اسب سواری | استخر روباز | اسب سواری | اسب سواری | بوفه |

امکانات بیرونی
| تراس | ساحل آفتاب

چشم انداز
| استخر سرپوشیده / کل سال | فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی | استخر سرپوشیده / کل سال

مناطق زندگی
| خشکشویی | نماز خانه | خشک شویی

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| اتاق VIP | کارکنان سرگرمی | | |

دسترسی
| دسترسی به اسکی

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | حمام بخار ترکی | اسپا | سونا | سالن آبگرم / منطقه آرامش | اتاق بخار | امکانات اسپا | صندلی های ساحلی / صندلی | ماساژ | مربی شخصی | اسپا | حمام ترکی و بخار | کلاس های فیتنس | تناسب اندام | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مرکز تناسب اندام

خدمات پیشخوان
| میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | دستگاه ATM | انبار چمدان

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| قفسه | فروشگاه رفاه در محل

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | خشک شویی | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| تجهیزات تنیس | تجهیزات تنیس | کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد

نظافت و ضدعفونی
| مانیکور | استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| انگلیسی | روسی | ترکی | آذربایجانی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Qafqaz Point Hotel )

نظرات در مورد هتل قفقاز پوینت باکو


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل قفقاز پوینت باکو

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-من قبلا اقامت در این مکان را رزرو کرده ام، 16-18 ژانویه 2023، می خواهم بپرسم حمل و نقل از فرودگاه به هتل چگونه است؟ (1401/10/23)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،
میتوانیم ترانسفر از فرودگاه به هتل را ترتیب دهیم. سدان 30 AZN، مینی ون 60 AZN برای یک طرفه قیمت دارد. اگر مایل به تایید هستید، لطفا جزئیات پرواز را به اشتراک بگذارید.
با احترام،
هتل پوینت باکو (1401/10/24)
ترجمه ماشینی
۲-من الان میخوام اتاق خانوادگی رزرو کنم فقط میخوام یه چیزی بپرسم میتونم با کارت اعتباری مجازیم پرداخت کنم؟ لطفاً تأیید کنید، بنابراین من اکنون به رزرو خود ادامه می دهم. (1401/07/03)

پاسخ هتل : سلام مهمان عزیز می توانید با کارت اعتباری پرداخت کنید. برای اطلاعات بیشتر لطفا پیام شخصی بنویسید (1401/07/04)
ترجمه ماشینی
۳-آیا سوئیت جونر برای سیگار کشیدن دارید؟ (1401/06/21)

پاسخ هتل : بله، شما می توانید سیگار بکشید (1401/06/22)
ترجمه ماشینی
۴-اگر قصد داریم 6 شب در هتل شما زندگی کنیم، لطفاً یک بار تحویل رایگان از فرودگاه برای ما ترتیب دهید؟ (1401/06/07)

پاسخ هتل : میهمان گرامی

با سلام از هتل پوینت باکو

به اطلاع شما عزیزان میرسانیم که سرویس ترانسفر هزینه دارد و برای 6 نفر هزینه 60 آذن می باشد. (1401/06/07)
ترجمه ماشینی
۵-مهمانان زن مجاز هستند؟ لباس سیگار در دسترس است؟ (1401/06/05)

پاسخ هتل : با سلام خدمت میهمان عزیز، برای مهمان اضافی هزینه اضافی تعلق می گیرد. برای اطلاعات بیشتر لطفا با هتل تماس بگیرید. (1401/06/05)
ترجمه ماشینی
۶-سلام،
آیا تحویل فرودگاه را ارائه می دهید؟ ما 8 شب می مانیم؟
مهمانان زن مجاز هستند؟
بودجه ما 450 دلار است آیا می توانید با 450 دلار مدیریت کنید؟ (1401/06/05)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،
هزینه انتقال یک طرفه 30 AZN است. در صورت تایید، جزئیات پرواز را به اشتراک بگذارید.
درباره قیمت، لطفاً با هتل تماس بگیرید.
اگر سوالی دارید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
با احترام،
Point Hotel Baku (1401/10/24)
ترجمه ماشینی
۷-سلام
من میخوام اتاق سه نفره سوپریو رزرو کنم. آیا می توان به ما تخت کودک داد؟ (1401/05/21)

پاسخ هتل : مهمان گرامی

اول از همه از اینکه به هتل ما علاقه نشان دادید متشکریم.

بله ما می توانیم 1 تخت کودک برای اتاق سوپریور شما فراهم کنیم

برای هر گونه سوالی دریغ نکنید با ما تماس بگیرید

مدیر F.O
کمیل باقروف

(1401/05/27)
ترجمه ماشینی
۸-آیا در اتاق برای فشار دادن لباس ها امکانات آهن دارید؟ (1401/05/13)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

از پیام شما متشکریم.

لطفاً به اطلاع برسانید که بله داریم.

با احترام،
هتل پوینت تیم باکو (1401/05/14)
ترجمه ماشینی
۹-آیا اتاق هایی با بالکن یا اتاق سیگار دارید؟ (1401/05/10)

پاسخ هتل : مهمان گرامی

با سلام از هتل پوینت باکو

به اطلاع شما می رساند که اتاق با بالکن نداریم اما اتاق سیگار داریم

برای هر گونه سوال با من تماس بگیرید

کامیل باقروف
F.O Manager

(1401/05/11)
ترجمه ماشینی
۱۰-سلام میخوایم برای 3 شب اتاق خانواده 3 نفره بدون صبحانه رزرو کنیم. هیچ گزینه ای برای حذف صبحانه در اینجا وجود ندارد. چطور می توانیم انجامش دهیم ؟ (1401/05/09)

پاسخ هتل : میهمان گرامی

سلام از هتل پوینت باکو

به اطلاع شما عزیزان می رساند که قیمت اتاق شما به همراه صبحانه

با احترام کینگ

(1401/05/09)
ترجمه ماشینی
۱۱-ما فقط 2 دوز واکسن برای بیش از 6 ماه داریم، خوب است؟ یا باید نتیجه pcr داشته باشه؟ (1401/05/09)

پاسخ هتل : میهمان گرامی

با سلام از هتل پوینت باکو

می خواهیم به اطلاع شما برسانیم که میهمان را با واکسن 2 دوز می پذیریم

با احترام پادشاه
کامیل باقروف
مدیر F.O (1401/05/10)
ترجمه ماشینی
۱۲-آیا اتاق هایی با تلویزیون صفحه تخت وجود دارد؟ آیا کانال انگلیسی دارید و چند تا (1401/05/06)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

از پیام شما بسیار متشکرم.

لطفا به اطلاع برسانید که ما تلویزیون صفحه تخت و 2-3 کانال انگلیسی داریم.

br />با احترام،
تیم هتل پوینت باکو
(1401/05/07)
ترجمه ماشینی
۱۳-سلام، آیا اتاق خانواده استاندارد دارای دو اتاق خواب متصل با حمام در هر اتاق است؟ (1401/05/02)

پاسخ هتل : سلام میهمان عزیز، در اتاق استاندارد خانواده دارای دو اتاق خواب متصل (یکی با تخت بزرگ و دیگری با دو تخت یک نفره) و هر اتاق دارای حمام می باشد. (1401/05/03)
ترجمه ماشینی
۱۴-سلام..

در مورد بازدیدکننده هتل سوالی دارم، آیا مجاز است؟

منتظر نظرات شما هستم، (1401/04/24)

پاسخ هتل : میهمان گرامی

با سلام از هتل پوینت باکو

لطفاً به اطلاع شما برسانیم که بازدید کننده به هتل ما اجازه داده است اما هزینه اضافی (30 ازن) خواهد داشت

برای هر گونه سوالی در تماس با ما تردید نکنید

کامیل باقروف
مدیر F.O (1401/04/24)
ترجمه ماشینی
۱۵-سلام،

این هتل تا خیابان نظامی چقدر فاصله دارد؟ (1401/03/27)

پاسخ هتل : صبح بخیر

هتل ما فقط 10 دقیقه با خیابان نظامی فاصله دارد (1401/03/27)
ترجمه ماشینی
۱۶-آیا این ملک آسانسور دارد؟ (1401/02/21)

پاسخ هتل : میهمان عزیز

ابتدا از توجه شما به هتل ما سپاسگزاریم

به اطلاع شما میرسانیم که آسانسور در ملک خود داریم

با احترام (1401/02/21)
ترجمه ماشینی
۱۷-سلام، من قصد رزرو سوئیت جونیور را دارم، آیا می توانم سوئیت سیگار تهیه کنم؟ یا با بالکن است؟ (1401/01/22)

پاسخ هتل : میهمان عزیز،

اتاق های سوئیت ما بدون بالکن هستند، اما در سمت رستوران تراس فضای سیگار داریم.

با احترام،

هتل پوینت باکو (1401/01/22)
ترجمه ماشینی
۱۸-شما می نویسید که امکانات شما شامل یک مرکز تجاری است. کدام خدمات در مرکز تجاری موجود است؟
برای یک کنفرانس ویدیویی به یک کامپیوتر/لپ‌تاپ با دوربین و یک اتصال اینترنت پرسرعت پایدار برای یک کنفرانس ویدیویی نیاز دارم.
برای آن سرویس چقدر هزینه می‌گیرید؟ (1400/11/10)

پاسخ هتل : میهمان گرامی هتل دارای امکانات اتاق کنفرانس با کلیه تجهیزات فنی اعم از پروژکتور، فلیپ چارت، اینترنت پرسرعت، میکروفون و ... می باشد. قیمت به ساعت بستگی دارد. برای اطلاعات بیشتر لطفا با reservation@pointhotelbakucom تماس بگیرید (1400/11/13)
ترجمه ماشینی
۱۹-سلام،

می‌خواهم از آن هتل بپرسم تا خیابان نظامی چند دقیقه پیاده روی دارید؟ شما هم مهمان پذیرفتید؟
در هتل سالن بدنسازی وجود دارد؟

با تشکر (1400/08/16)

پاسخ هتل : سلام میهمان عزیز اول از همه ممنون از جالب بودن هتل ما. از هتل تا خیابان نظامی حدود 20 دقیقه پیاده روی اما 5 دقیقه با ماشین. بله، سالن بدنسازی در هتل و همچنین اسپا، استخر و ماساژ وجود دارد. (1400/08/17)
ترجمه ماشینی
۲۰-ساعت ورود و خروج شما چه ساعتی است؟ قبلا ممنون (1400/05/17)

پاسخ هتل : ساعت ورود به اتاق ساعت 14:00 و خروج در ساعت 12:00 (1400/05/18)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-فاصله هتل قفقاز پوینت تا ایچری شهر باکو چقدر است؟

پاسخ : هتل قفقاز پوینت تا ایچری شهر باکو ۵.۶ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
۲-آدرس هتل قفقاز پوینت کجاست؟

پاسخ : باکو - خیابان کاظم کاظم زاده
۳-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل قفقاز پوینت کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه آکادمی الملر (خط سبز) - ایستگاه نظامی گنجوی (خط سبز) - ایستگاه ایچری شهر ( شهر قدیم ) (خط قرمز) -
۴-هتل قفقاز پوینت در کدام منظقه باکو قرار دارد ؟

پاسخ : هتل قفقاز پوینت در منطقه یاسمال قرار گرفته است.
۵-موقعیت و فاصله هتل قفقاز پوینت باکو تا اماکن مهم و گردشگری باکو چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل قفقاز پوینت باکو

 • فاصله هتل قفقاز پوینت باکو تا پارک فیلارمونیک ۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا مرکز خرید اف باکو ۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا مرکز خرید نرگس باکو ۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا برج مایدن - قلعه دختر باکو ۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا کاخ شیروان شاه باکو ۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا خیابان نظامی باکو ۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا موزه کتاب‌ های مینیاتوری باکو ۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا پارک آپ لند باکو ۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا مرکز خرید مال 28 باکو ۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا مرکز خرید پارک بلوار باکو ۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا پارک بلوار باکو ۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا چرخ و فلک باکو ۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا مسجد تازه پیر باکو ۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا مرکز خرید گنجلیک باکو ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا ایچری شهر یا شهر قدیم باکو ۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا موزه فرش آذربایجان در باکو ۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا مرکز خرید پورت باکو ۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا مینی ونیز باکو ۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا کریستال هال باکو ۷.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ مانات )
 • * تا مرکز خرید مترو پارک باکو ۷.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ مانات )
 • * تا مرکز فرهنگی حیدر علی اف ۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ مانات )
 • * تا ترمینال مسافربری باکو ۸.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷ مانات )
 • * تا مسجد بیبی هیبت باکو ۱۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸ مانات )
 • * تا مرکز خرید ساداراک ۱۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ مانات )
 • * تا یانار داغ ۱۹.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴ مانات )
 • * تا مرکز خرید آیگون باکو ۲۱.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴ مانات )
 • * تا آتشگاه باکو ۲۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ مانات )
 • * تا پارک ملی قبوستان آذربایجان ۶۱.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۸ مانات )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل قفقاز پوینت باکو با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ