هتل اسپرینگ باکو

هتل پنج ستاره

Spring Hotel

امتیاز ۱۰ نفر ۶.۵ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل اسپرینگ باکو

راحتی7۶.۴
نظافت و تمیزی7۶.۴
امکانات8۶.۹
پرسنل8۷.۸
ارزش خرید7۶.۱
موقعیت7۶.۸
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل اسپرینگ باکو

تصویر 5128 نمای بیرونی هتل اسپرینگ باکو
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 5129 نمای بیرونی هتل اسپرینگ باکو
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 5130 فضای اتاق های هتل اسپرینگ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 5131 فضای اتاق های هتل اسپرینگ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93740 فضای اتاق های هتل اسپرینگ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 5132 فضای رستورانی و صبحانه هتل اسپرینگ باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93741 استخر هتل اسپرینگ باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 5133 لابی هتل اسپرینگ باکو
تصویر لابی هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93742 استخر هتل اسپرینگ باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 5134 فضای اتاق های هتل اسپرینگ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93743 استخر هتل اسپرینگ باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 5135 فضای رستورانی و صبحانه هتل اسپرینگ باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93744 استخر هتل اسپرینگ باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 5136 فضای رستورانی و صبحانه هتل اسپرینگ باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93745 استخر هتل اسپرینگ باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 5137 فضای رستورانی و صبحانه هتل اسپرینگ باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93746 استخر هتل اسپرینگ باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 5138 فضای رستورانی و صبحانه هتل اسپرینگ باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93747 استخر هتل اسپرینگ باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 5139 فضای رستورانی و صبحانه هتل اسپرینگ باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93748 استخر هتل اسپرینگ باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 5140 لابی هتل اسپرینگ باکو
تصویر لابی هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93749 استخر هتل اسپرینگ باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 5141 استخر هتل اسپرینگ باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93750 استخر هتل اسپرینگ باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93751 استخر هتل اسپرینگ باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93752 فضای رستورانی و صبحانه هتل اسپرینگ باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93753 استخر هتل اسپرینگ باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93754 استخر هتل اسپرینگ باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93755 نمای بیرونی هتل اسپرینگ باکو
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93756 استخر هتل اسپرینگ باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93757 استخر هتل اسپرینگ باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93758 استخر هتل اسپرینگ باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93759 فضای اتاق های هتل اسپرینگ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93760 فضای رستورانی و صبحانه هتل اسپرینگ باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93761 فضای اتاق های هتل اسپرینگ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93762 فضای اتاق های هتل اسپرینگ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93763 فضای اتاق های هتل اسپرینگ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93764 فضای اتاق های هتل اسپرینگ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93765 فضای اتاق های هتل اسپرینگ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93766 فضای اتاق های هتل اسپرینگ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو
تصویر 93767 فضای اتاق های هتل اسپرینگ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو

تصاویر فضای اتاق های هتل اسپرینگ باکو

فضای اتاق های هتل اسپرینگ باکو 5130 100فضای اتاق های هتل اسپرینگ باکو 5130فضای اتاق های هتل اسپرینگ باکو 5131 100فضای اتاق های هتل اسپرینگ باکو 5131فضای اتاق های هتل اسپرینگ باکو 93740 100فضای اتاق های هتل اسپرینگ باکو 93740فضای اتاق های هتل اسپرینگ باکو 5134 100فضای اتاق های هتل اسپرینگ باکو 5134
+12

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل اسپرینگ باکو

فضای رستورانی و صبحانه هتل اسپرینگ باکو 5132 100فضای رستورانی و صبحانه هتل اسپرینگ باکو 5132فضای رستورانی و صبحانه هتل اسپرینگ باکو 5135 100فضای رستورانی و صبحانه هتل اسپرینگ باکو 5135فضای رستورانی و صبحانه هتل اسپرینگ باکو 5136 100فضای رستورانی و صبحانه هتل اسپرینگ باکو 5136فضای رستورانی و صبحانه هتل اسپرینگ باکو 5137 100فضای رستورانی و صبحانه هتل اسپرینگ باکو 5137
+8

تصاویر لابی هتل اسپرینگ باکو

لابی هتل اسپرینگ باکو 5133 100لابی هتل اسپرینگ باکو 5133لابی هتل اسپرینگ باکو 5140 100لابی هتل اسپرینگ باکو 5140
+2

تصاویر نمای بیرونی هتل اسپرینگ باکو

نمای بیرونی هتل اسپرینگ باکو 5128 100نمای بیرونی هتل اسپرینگ باکو 5128نمای بیرونی هتل اسپرینگ باکو 5129 100نمای بیرونی هتل اسپرینگ باکو 5129نمای بیرونی هتل اسپرینگ باکو 93755 100نمای بیرونی هتل اسپرینگ باکو 93755
+3

تصاویر استخر هتل اسپرینگ باکو

استخر هتل اسپرینگ باکو 93741 100استخر هتل اسپرینگ باکو 93741استخر هتل اسپرینگ باکو 93742 100استخر هتل اسپرینگ باکو 93742استخر هتل اسپرینگ باکو 93743 100استخر هتل اسپرینگ باکو 93743استخر هتل اسپرینگ باکو 93744 100استخر هتل اسپرینگ باکو 93744
+17
نقشه بیسان گشت
باکو آذربایجان-باکو
994123481848+

معرفی هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو

هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو

هتل اسپرینگ باکو (Spring Hotel) یک هتل پنج ستاره در منطقه ساحل نوخانی باکو در کشور جمهوری آذربایجان استکه از یانار داغ ۱۸.۶ و از مرکز خرید گنجلیک باکو ۲۴.۱ کیلومتر فاصله دارد . قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

از نظر مسافران هتل اسپرینگ باکو بیشترین امتیاز این هتل مربوط به پرسنل (7.8 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (2.5 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی ضعیف (6.5 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (6.1 از 10) است. از جمله امکانات هتل اسپرینگ باکو می‌توان به پارکینگ، 2 رستوران، سرویس اتاق، بار، مرکز تناسب اندام، اتاق های سیگار ممنوع، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، 2 استخر، اشاره کرد.

هتل اسپرینگ باکو از نظر امکانات در حد یک پنج ستاره واقعی است. متاسفانه با وجود امکاناتی بی‌نظیر در اختیار مهمانان، هتل اسپرینگ باکو فاصله زیادی تا ایچری شهر و همچنین مرکز فرهنگی حیدر علی اف دارد.

هتل نام برده دارای یک تراس بزرگ بوده و تجهیزات پخت و پز کباب را در اختیار مهمانان تور باکو قرار می‌دهد. به همین دلیل می‌توانید برای تنوع، به جای رفتن به رستوران هتل، شخصا دست به کار شده و به پخت کباب بپردازید. حضور در عرشه آفتاب‌گیر مجموعه فرصتی بی‌نظیر برای تماشای پایتخت زیبای آذربایجان است.

طبق انتظار از هتلی پنج ستاره، هتل اسپرینگ باکو دارای بار و رستوران است. صبحانه هر روز در اتاق سرو می‌شود و بعد از آن، برای وعده ناهار و شام باید به رستوران قدم بگذارید. در اینجا یک سری غذا ویژه کودکان طبخ می‌شود. به لطف این مجموعه کامل به گستره‌ای از انواع غذاها، نوشیدنی‌ها و حتی میوه‌ها دسترسی راحتی دارید.

امکانات تفریحی بی‌نظیر هتل اسپرینگ باکو

امکاناتی به منظور اجرای ورزش‌های آبی وجود دارد. این در حالی است که این دسته امکانات معمولا در هتل‌های پنج ستاره شهرهای آنتالیا و کوش آداسی در اختیار مهمانان قرار می‌گیرند! این تنها اعجاب هتل نام برده نیست. یک پارک آبی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. شاید اکنون دلیل فاصله داشتن هتل اسپرینگ با مرکز شهر را بهتر درک کنید! در صورت مساعد بودن هوا می‌توانید در استخرهای سر باز شنا کنید. طی فصل‌های سرد سال، استفاده از آن‌ها به خاطر برودت هوا عملا غیر ممکن خواهد شد.

تجهیزاتی به منظور اجرای ورزش‌های هوازی در نظر گرفته شده است. هتل به وسیله برگزاری برنامه‌های زنده شامل پخش موزیک، برای سرگرم و شاد نگه داشتن مهمانانش سنگ تمام می‌گذارد. با رسیدن به شب، زمان برپایی رقص و پای‌کوبی در نایت کلاب فرا خواهد رسید. دی جی در اینجا برایتان موزیک زنده پخش می‌کند. یک زمین بازی مخصوص کودکان و سالنی با چند میز پینگ پونگ برای بزرگسالان، دیگر امکانات تفریحی هتل اسپرینگ باکو به شمار می‌روند.

سیگنال‌های شبکه وای فای هتل در سرتاسر مجموعه دریافت می‌شوند. خوشبختانه استفاده از اینترنت وایرلس هتل همچون پارکینگ آن رایگان است. لازم نیست برای استفاده از پارکینگ از قبل رزرو انجام داده باشید. این پارکینگ خیابانی است، اما امنیت آن توسط هتل تامین و تضمین می‌شود.

در مرکز اسپا هتل اسپرینگ باکو می‌توانید خدمات ماساژ را زیر دست افرادی کارکشته دریافت کنید. آن‌ها به خوبی از رمز و رموز دور کردن درد از بدن شما آگاه هستند. این مرکز دارای سونا، جکوزی، اتاق بخار و حمام ترکی است. تعدادی استخر سر باز نیز در اینجا پیدا خواهید کرد. استخری مخصوص کودکان ایجاد شده تا آن‌ها نیز بتوانند به سهم خود در شادی و تفریح بزرگسالان سهیم باشند. پیشنهاد می‌کنیم قبل از رفتن به مرکز اسپا و تن زدن به آن، ابتدا به مرکز فیتنس مراجعه کرده و از دستگاه‌های بدنسازی و دیگر امکانات این بخش استفاده کنید.

در صورت نیاز به دریافت هر سرویسی همچون تبدیل ارز، سرویس اتاق، دریافت تور شهری، کرایه خودرو یا شاتل شهری و فرودگاهی با بخش پذیرش در تماس باشید. بعد از تماس به راحتی از طریق زبان انگلیسی با متصدی آن سوی تماس ارتباط برقرار خواهید کرد. این قسمت به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخ‌گویی است.

در دل هتل اسپرینگ باکو یک فروشگاه بزرگ وجود دارد. می‌توانید برای خرید هر چیزی مخصوصا انواع خواربار به آن مراجعه کنید. در کنار آن یک لانج اشتراکی مجهز به تلویزیون مشاهده خواهید کرد. بعد از خرید در فروشگاه، در اینجا همراه با تماشای تلویزیون یا گپ زدن با فردی دیگر، مشغول خوردن شوید!

امکانات اتاق‌ها در حد یک پنج ستاره است؛ اسباب و اثانیه مدرن بوده و هر چیزی که به آن نیاز دارید، در اختیارتان قرار دارد. سیستم تهویه مطبوع مجزا، یخچال، تلویزیون مسطح و میز جزو آیتم‌های بدیهی در اینجا به شمار می‌روند. بد نیست بدانید دیوار اتاق‌ها به صورت عایق در برابر صدا طراحی شده است.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل اسپرینگ باکو 2 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Light House Terrace

  نوع غذا : European

  وعده غذایی : Menu: Buffet & à la carte

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  MOVIDA RESTAURANT

  نوع غذا : European

  وعده غذایی : Menu: À la carte

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل اسپرینگ باکو 8 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Standard Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 25 متر مربع

  این اتاق دوقلو دارای کتری برقی، تهویه مطبوع، و عایق صدا است.

 • 2 - Double Room with Spa Bath

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 25 متر مربع

  مساحت اتاق ها 25 متر مربع است.

 • 3 - Standard Double Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 30 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای تهویه مطبوع، تلویزیون صفحه تخت و عایق صدا است.

 • 4 - King Room with Spa Bath

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 30 متر مربع

  مساحت اتاق ها 30 متر مربع است.

 • 5 - Triple Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 3 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 35 متر مربع

  این اتاق سه تخته دارای عایق صدا، تلویزیون کابلی و کتری برقی است.

 • 6 - Superior Double Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 40 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای عایق صدا، کتری برقی و تهویه مطبوع است.

 • 7 - Superior Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 70 متر مربع

  این سوئیت دارای تهویه مطبوع، قسمت نشیمن و عایق صدا است.

 • 8 - Presidential Suite

  بیشترین ظرفیت : 6 بزرگسال ،5 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 120 متر مربع

  این سوئیت دارای تهویه مطبوع، عایق صدا و قسمت نشیمن است.

موقعیت مکانی هتل اسپرینگ باکو

فاصله هتل اسپرینگ باکو تا اماکن مهم پر رفت و آمد باکو

39.51 Km ۰ دقیقه ۲۵ مانات
25.7 km ۳۰ دقیقه ۱۷ مانات
پارک بلوار باکو مشاهده مسیر
34.1 km ۴۳ دقیقه ۲۲ مانات
34.8 km ۴۷ دقیقه ۲۳ مانات
بیشتر

فاصله هتل اسپرینگ باکو تا سایر اماکن گردشگری

یانار داغ مشاهده مسیر
۱۸.۶ km ۲۳ دقیقه ۱۳ مانات
۲۸.۹ km ۳۵ دقیقه ۱۹ مانات
پارک فیلارمونیک مشاهده مسیر
۳۳.۱ km ۴۱ دقیقه ۲۲ مانات
آتشگاه باکو مشاهده مسیر
۳۳.۵ km ۴۲ دقیقه ۲۲ مانات
بیشتر

فاصله هتل اسپرینگ باکو تا مراکز خرید

۲۴.۱ km ۳۷ دقیقه ۱۶ مانات
مرکز خرید مال 28 باکو مشاهده مسیر
۲۴.۹ km ۴۰ دقیقه ۱۷ مانات
۲۸.۷ km ۳۷ دقیقه ۱۹ مانات
۳۰.۳ km ۴۰ دقیقه ۲۰ مانات
بیشتر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل اسپرینگ باکو روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل اسپرینگ باکو:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۰ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل اسپرینگ باکو


خدمات عمومی
| سرویس شاتل | اتاق تلوزیون | تهویه مطبوع | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | آسانسور | کرایه ماشین | سرویس شاتل | اتاق های هیپوآلرژیک | تهویه مطبوع | فروشگاه رفاه در محل

فعالیت ها
| موسیقی زنده | سرگرم های شبانه | موسیقی زنده | شام های موضوعی | موسقی زنده | پینگ پونگ | زمین بازی | سرگرمی عصرانه | پارک آبی | شام های موضوعی | پارک آبی | پارک آبی | شام های موضوعی | پینگ پونگ | امکانات ورزش های آبی در محل | امکانات ورزش های آبی در محل | باشگاه بچه ها

غذا و نوشیدنی
| شراب / شامپاین | سرو صبحانه در اتاق | بار | میوه | شراب / شامپاین | میوه | وعده های غذایی بچه ها | رستوران

اینترنت
| اینترنت

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز | امکانات باربیکیو | تراس | امکانات باربیکیو

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

استخر و اسپا
| سونا | استخر | حمام بخار ترکی | جکوزی | اسپا | سونا | چترهای ساحلی | صندلی های ساحلی / صندلی | جکوزی | چترهای ساحلی | صندلی ماساژ | اسپا | حمام ترکی و بخار | سرسره آبی | حمام عمومی | ساحل عمومی | حمام رو باز | حمام رو باز | تناسب اندام | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مرکز تناسب اندام | استخر بچه ها

خدمات پیشخوان
| میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | ورود و خروج اختصاصی | ورود/خروج سریع | ورود/خروج سریع

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| تجهیزات بازی برای کودکان | فضای بازی داخلی

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | اتاق جلسه / میهمانی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

زبان ها
| انگلیسی | روسی | ترکی | آذربایجانی | he
منبع : وبسایت بوکینگ ( Spring Hotel )

نظرات در مورد هتل اسپرینگ باکو


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل اسپرینگ باکو

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام، آیا استخر شنا در حال حاضر باز است یا هنوز بسته است، با تشکر کالین (1400/03/14)

پاسخ هتل : سلام، بله، هتل دارای استخر روباز و باز ترکان
است (1400/03/14)
ترجمه ماشینی
۲-آیا پارک آبی هزینه هتل دارد؟ (1398/06/04)

پاسخ هتل : پارک آبی ما در تابستان باز می شود. البته قیمت اتاق ها شامل پارک آبی نیز می شود. (1398/08/03)
ترجمه ماشینی
۳-آیا بار استخر برای مهمانان رایگان است؟ (1398/05/20)

پاسخ هتل : بدون هزینه اضافی استخر (1398/08/03)
ترجمه ماشینی
۴-چگونه می توانم برای یکی از مهمانانی که می آیند، هفته آینده از ایران، من در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنم و آنها برای بازدید می آیند، بدون حساب بانکی پول ارسال کنم. (1398/04/31)

پاسخ هتل : سلام! اول تشکر از جالب بودن هتل ما. جستجوی شما می تواند در هتل ما پرداخت کند زمانی که او اینجا باشد! (1398/08/03)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-فاصله هتل اسپرینگ تا ایچری شهر باکو چقدر است؟

پاسخ : هتل اسپرینگ تا ایچری شهر باکو ۳۴.۸ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۲۳ مانات )
۲-هتل اسپرینگ در کدام منظقه باکو قرار دارد ؟

پاسخ : هتل اسپرینگ در منطقه ساحل نوخانی قرار گرفته است.
۳-موقعیت و فاصله هتل اسپرینگ باکو تا اماکن مهم و گردشگری باکو چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل اسپرینگ باکو

 • فاصله هتل اسپرینگ باکو تا یانار داغ ۱۸.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ مانات )
 • * تا مرکز خرید گنجلیک باکو ۲۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ مانات )
 • * تا مرکز خرید مال 28 باکو ۲۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ مانات )
 • * تا ترمینال مسافربری باکو ۲۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ مانات )
 • * تا مرکز خرید مترو پارک باکو ۲۸.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ مانات )
 • * تا مرکز فرهنگی حیدر علی اف ۲۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ مانات )
 • * تا مرکز خرید آیگون باکو ۳۰.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ مانات )
 • * تا مرکز خرید اف باکو ۳۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ مانات )
 • * تا مرکز خرید نرگس باکو ۳۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ مانات )
 • * تا پارک فیلارمونیک ۳۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ مانات )
 • * تا خیابان نظامی باکو ۳۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ مانات )
 • * تا آتشگاه باکو ۳۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ مانات )
 • * تا برج مایدن - قلعه دختر باکو ۳۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ مانات )
 • * تا کاخ شیروان شاه باکو ۳۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ مانات )
 • * تا موزه کتاب‌ های مینیاتوری باکو ۳۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ مانات )
 • * تا مرکز خرید پورت باکو ۳۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ مانات )
 • * تا مرکز خرید پارک بلوار باکو ۳۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ مانات )
 • * تا پارک بلوار باکو ۳۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ مانات )
 • * تا ایچری شهر یا شهر قدیم باکو ۳۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ مانات )
 • * تا چرخ و فلک باکو ۳۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ مانات )
 • * تا مسجد تازه پیر باکو ۳۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ مانات )
 • * تا موزه فرش آذربایجان در باکو ۳۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ مانات )
 • * تا مینی ونیز باکو ۳۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ مانات )
 • * تا کریستال هال باکو ۳۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ مانات )
 • * تا پارک آپ لند باکو ۳۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ مانات )
 • * تا مرکز خرید ساداراک ۳۸.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ مانات )
 • * تا مسجد بیبی هیبت باکو ۴۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ مانات )
 • * تا پارک ملی قبوستان آذربایجان ۸۷.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۴ مانات )
۴-آدرس هتل اسپرینگ کجاست؟

پاسخ : باکو آذربایجان-باکو
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل اسپرینگ باکو با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره اسپرینگ باکو" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ