هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی

هتل پنج ستاره

Habtoor Grand Beach Resort

امتیاز ۳۷۲۵ نفر ۸.۲ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی

راحتی3687۸.۶
نظافت و تمیزی3692۸.۶
امکانات3692۸.۴
پرسنل3693۸.۸
ارزش خرید3694۷.۸
موقعیت3688۸.۹
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی

تصویر 58494 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58497 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58505 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58512 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58514 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58516 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58517 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58530 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58531 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58492 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58493 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58495 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58496 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58498 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58499 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58500 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58501 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58502 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58503 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58504 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58506 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58507 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58508 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58509 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58510 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58511 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58513 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58515 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58518 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58519 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58520 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58521 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58522 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58523 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58524 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58525 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58526 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58527 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58528 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58529 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58532 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58533 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر 58534 هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
تصویر هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی
نقشه بیسان گشت
دبی ساحل جمیرا ، خیابان Al Faela

معرفی هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی

هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی

هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی (Habtoor Grand Beach Resort ) یک هتل پنج ستاره در منطقه مارینا دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی مرکز تجاری دبی مارینا مال است و این هتل با پارک آبی وایلد وادی دبی 8.7 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (8.9 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (7.5 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.2 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.8 از 10) است. از جمله امکانات هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی می‌توان به استخر شنا، پارکینگ، بار، مرکز تناسب اندام، فامیلی روم، اینترنت، منطقه ساحل اختصاصی، دید ساحل، 3 استخر، اشاره کرد.

خدمات با کلاس جهانی را در هتل‌‌هابتور گراند بیچ تجربه کنید

هتل‌‌هابتور در ساحل معروف جمیرا واقع شده و چسبیده به دبی ماریناست. این هتل پنج ستاره شامل 3 استخر(استخر کودک با سرسره آبی) و تعداد زیادی رستوران داخلی و در فضای آزاد می‌باشد. همچنین یک مرکز فیتنس نیز ارائه می‌دهد.

تمام اتاق‌‌ها سوئیت‌‌های جادار این هتل یا رو به دریا و یا رو به باغ‌‌ها هستند و همه با یک تلویزیون تخت ماهواره ای مجهز شده اند.

هابتور گراند بیچ 16 بار و رستوران که غذاهای متنوّع از سراسر جهان، همچون غذاهای لبنانی، انگلیسی، ایتالیایی، تایلندی و تاپاس در رستوران Grill، سرو می‌کنند را در اختیار دارد.

میهمانان می‌توانند از 30 نوع مختلف درمان بدنی و صورتی در مرکز اسپای Elixirارائه می‌گردد، بهره مند شوند.‌‌هابتور همچنین 4 زمین تنیس، 2 زمین اسکواش و 2 زمین راکت بال و یک باشگاه کودک در اخیتار دارد.

مجتمع تجاری امارات مال تنها 10 دقیقه با اتومبیل از اینجا فاصله دارد. رسیدن به فرودگاه بین المللی دبی نیز به 30 دقیقه زمان نیاز دارد. پارکینگ رایگان نیز برای میهمانان مهیاست.

ساحل جمیرا برای ساحل گردی، آرامش و غذا عالیست.

توضیحات
نمایش بیشتر

اتاق‌ها : هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی 12 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Club Oceanfront Room, 1 King, or 2 Twin/Single Bed(s), with Complimentary Access to Executive Lounge Access, Afternoon Tea, Happy Hour

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 40 متر مربع

  این اتاق دارای دسترسی به سالن باشگاه است: - همه روزه از ساعت 6:30 صبح تا 23:00 باز است، - صبحانه قاره ای رایگان از ساعت 6:30 صبح تا 10:30 صبح - نوشیدنی های غیر الکلی رایگان در طول روز، - چای بعد از ظهر رایگان از ساعت 3:00 تا 17:00 و ساعت شاد از ساعت 18:00 -20:00، - سالن امکانات چک کردن و خروج خصوصی را ارائه می دهد. این اتاق کلاب 40 متر مربعی با تهویه مطبوع و منظره دریا دارای تلویزیون صفحه تخت، قسمت نشیمن، و میز کار است. حمام دارای وان و دوش مجزا و لوازم بهداشتی رایگان است.

 • 2 - Club Partial Ocean View Room, 1 King, or 2 Twin/Single Bed(s), with Complimentary Access to Executive Lounge Access, Afternoon Tea, Happy Hour

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 40 متر مربع

  این اتاق دارای دسترسی به سالن باشگاه است: - همه روزه از ساعت 6:30 صبح تا 23:00 باز است، - صبحانه قاره ای رایگان از ساعت 6:30 صبح تا 10:30 صبح - نوشیدنی های غیر الکلی رایگان در طول روز، - چای بعد از ظهر رایگان از ساعت 3:00 تا 17:00 و ساعت شاد از ساعت 18:00 -20:00، - سالن امکانات چک کردن و خروج خصوصی را ارائه می دهد. این اتاق کلاب 40 متر مربعی با تهویه مطبوع با نمای جزئی دریا دارای تلویزیون صفحه تخت، قسمت نشیمن، و میز کار است. حمام دارای وان و دوش مجزا و لوازم بهداشتی رایگان است.

 • 3 - Resort Garden Deluxe Room, 1 King, or 2 Twin/Single Bed(s), Resort view, Ground or First Floor Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 40 متر مربع

  این اتاق 35 متر مربعی دلوکس تاور دارای تهویه مطبوع، یک تخت کینگ یا دو تخت دو نفره و منظره باغ دارد. اتاق دارای تلویزیون صفحه تخت ماهواره ای، قسمت نشیمن و میز کار است. حمام دارای یک وان و دوش مجزا و لوازم بهداشتی رایگان است.

  این اتاق فقط در طبقه همکف و طبقه اول قرار دارد.

 • 4 - Resort Room, 1 King or 2 Twin/Single Bed(s), Ground or First Floor Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 40 متر مربع

  این اتاق توچال 35 متر مربعی با تهویه مطبوع دارای یک تخت کینگ یا دو تخت دو نفره است. اتاق دارای تلویزیون صفحه تخت ماهواره ای، قسمت نشیمن و میز کار است. حمام دارای یک وان و دوش مجزا و لوازم بهداشتی رایگان است.

  این اتاق فقط در طبقه همکف و طبقه اول قرار دارد.

 • 5 - Tower Oceanfront Room, 1 King, or 2 Twin/Single Bed(s)

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 40 متر مربع

  این اتاق 40 متری تاور با تهویه مطبوع دارای یک تخت کینگ یا دو تخت دو نفره و منظره دریا است. اتاق دارای تلویزیون صفحه تخت ماهواره ای، قسمت نشیمن و میز کار است. حمام دارای وان و دوش مجزا و لوازم بهداشتی رایگان است.

 • 6 - Tower Partial Ocean View Room, 1 King, or 2 Twin/Single Bed(s)

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 40 متر مربع

  این اتاق 40 متر مربعی تاور با تهویه مطبوع دارای یک تخت کینگ یا دو تخت دو نفره و نمای جزئی دریا است. اتاق دارای تلویزیون صفحه تخت ماهواره ای، قسمت نشیمن و میز کار است. حمام دارای وان و دوش مجزا و لوازم بهداشتی رایگان است.

 • 7 - Resort Room Twin, Guest room, 2 Twin/Single Bed(s), Ground or First Floor Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 40 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای چای/قهوه ساز، قسمت نشیمن و خشک کن است.

 • 8 - Tower Twin, Guest room, 2 Twin/Single Bed(s)

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 40 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای تلویزیون صفحه تخت، خشک کن و تهویه مطبوع است.

 • 9 - Resort Garden Twin, Guest room, 2 Twin/Single Bed(s), Ground or First Floor Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 40 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای ورودی خصوصی، عایق صدا، و چای/قهوه‌ساز است.

 • 10 - Tower Family Room with partial Sea view

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،3 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 50 متر مربع

  این اتاق خانوادگی 50 متر مربعی با تهویه مطبوع دارای دو تخت دو نفره و نمای جزئی دریا است. اتاق دارای تلویزیون صفحه تخت ماهواره ای، قسمت نشیمن و میز کار است. حمام دارای وان و دوش مجزا و لوازم بهداشتی رایگان است.

  این اتاق می تواند 2 بزرگسال و 2 کودک را در خود جای دهد.

 • 11 - Club Suite With Partial Sea View with Complimentary Access to Executive Lounge Access, Afternoon Tea, Happy Hour

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 65 متر مربع

  این سوئیت دارای دسترسی به سالن کلاب است: - همه روزه از ساعت 6:30 صبح تا 11:00 بعد از ظهر باز است - صبحانه قاره ای رایگان از ساعت 6:30 صبح تا 10:30 صبح - نوشیدنی های غیر الکلی رایگان در طول روز، - چای بعد از ظهر رایگان از ساعت 15 تا 17 و ساعت شاد از ساعت 18:00 -20:00، - سالن امکانات چک کردن و خروج خصوصی را ارائه می دهد. این سوئیت کلاب 65 متر مربعی با تهویه مطبوع و نمای جزئی دریا دارای تلویزیون صفحه تخت، قسمت نشیمن و میز کار است. حمام دارای وان و دوش مجزا و لوازم بهداشتی رایگان است.

 • 12 - Tower Family Suite with Partial Sea View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 65 متر مربع

  این سوئیت خانوادگی ۶۵ متر مربعی با تهویه مطبوع با منظره جزئی دریا یک تخت کینگ سایز دارد و یک اتاق نشیمن مجزا با تلویزیون صفحه تخت ماهواره‌ای، قسمت نشیمن و میز کار دارد. حمام دارای وان و دوش مجزا و لوازم بهداشتی رایگان است.

موقعیت مکانی هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی

فاصله هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

41.6 km ۴۸ دقیقه ۹۵ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
21.8 km ۲۳ دقیقه ۵۶ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
29.2 km ۳۲ دقیقه ۷۰ درهم
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
29.2 km ۲۷ دقیقه ۷۰ درهم
بیشتر

فاصله هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی تا سایر اماکن گردشگری

۸.۷ km ۱۸ دقیقه ۲۹ درهم
جزایر نخلی پالم مشاهده مسیر
۹.۰ km ۱۹ دقیقه ۳۰ درهم
پیست اسکی دبی مشاهده مسیر
۱۰.۵ km ۱۸ دقیقه ۳۳ درهم
۱۰.۷ km ۱۹ دقیقه ۳۳ درهم
بیشتر

فاصله هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی تا مراکز خرید

۱.۵۷ Km ۰ دقیقه ۰ درهم
۶.۷ km ۱۵ دقیقه ۲۵ درهم
۱۰.۵ km ۱۸ دقیقه ۳۳ درهم
۱۱.۸ km ۱۷ دقیقه ۳۶ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی

ایستگاه جی بی آر 1 (ترام)مشاهده مسیر
ایستگاه دبی مارینا (ترام)مشاهده مسیر
ایستگاه داماک پروپرتیز (خط قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۳۷۲۵ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی


خدمات عمومی
| دلیوری | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | تراس | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | حمام ترکی و بخار | دلیوری غذا و سوپرمارکت | دوچرخه سواري | دوچرخه سواري | تهویه مطبوع | فروشگاه رفاه در محل |

فعالیت ها
| برنامه های شاد | ساحل | سرگرم های شبانه | نایت کلاب | شام های موضوعی | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | راکتبان | میز بیلیارد | زمین بازی | زمین گلف | برنامه های شاد | کلوب شبانه | سرگرمی عصرانه | میز بیلیارد | تجهیزات تنیس | غواصی | زمین تنیس | غواصی | شام های موضوعی | زمین تنیس | فیلم شبانه | زمین گلف | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | راکتبان | تجهیزات تنیس | فیلم شبانه | زمین تنیس | راکتبان | فیلم شبانه | دارت | شیرجه زدن | شام های موضوعی | شیرجه زدن | دارت | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | Snorkeling | امکانات ورزش های آبی در محل | شیرجه زدن | امکانات ورزش های آبی در محل | باشگاه بچه ها

امکانات اتاق
| دارای پارکینگ

حمام
| امکانات باربیکیو | سرو صبحانه در اتاق | سرویس اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | قایق رانی | زمین گلف | مدرسه اسکی | آشپزخانه عمومی | امکانات باربیکیو | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | Ski school | |

رسانه و فناوری
| سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس

غذا و نوشیدنی
| بوفه مناسب برای کودکان | شراب / شامپاین | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | شراب / شامپاین | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | استخر شنا | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| استخر روباز | استخر روباز |

امکانات بیرونی
| دید ساحل | تراس | ساحل آفتاب | منطقه ساحل اختصاصی | باغ | ساحل خصوصی

چشم انداز
| فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی

مناطق زندگی
| خشکشویی | اسکی بازی | اسکی بازی | خشک شویی

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی |

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | جکوزی | اسپا | سونا | ماساژ بدن | ماساژ دست | ماساژ دست | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ | پکیج اسپا و شنا | امکانات اسپا | خدمات زیبایی | چترهای ساحلی | صندلی های ساحلی / صندلی | جکوزی | ماساژ | چترهای ساحلی | اسپا | پاشویی | سرسره آبی | تناسب اندام | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مرکز تناسب اندام | ماساژ فول بادی | ماساژ دست | ماساژ سر | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ کمر | استخر بچه ها

خدمات پیشخوان
| قفسه | میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود و خروج اختصاصی | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع | فاکتور ارائه شده است

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| تجهیزات بازی برای کودکان | فضای بازی داخلی

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی کلید | دسترسی به کارت کلید

زبان ها
| عربی | انگلیسی | فرانسوی | هندی | روسی | فلیپینی | es | bg | pl | cm
منبع : وبسایت بوکینگ ( Habtoor Grand Beach Resort )

نظرات در مورد هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی


  بدون نام
  0 تشکر
  " عاشق هتل شدم...استخر عالی با کناره....نمای فوق العاده ای هم داره....برای تعطیلات فوق العادست. کافی شاپ و موزیک چیلین...کارکنان هم مهربون و کمک کننده هستن. "
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  1 تشکر
  " حتما پیشنهاد می کنم که اینجا اقامت کنید! این هتل تمیز و خیلی مدرن با هر امکاناتی که فکرشو بکنید. اتاق ها خیلی جا دار و لوکسه و هر دو استخر فوق العادست. کاکنان نهایت تلاششون رو برای شما انجام میدن، خیلی مودب و کارامدن و همیشه تعداد زیادی در دسترس شما هستن. صبحونه هم معرکس! یک عالمه گزینه برای انتخاب داره!
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  0 تشکر
  " من دفعات زیادی در این هتل اقامت داشتم و هیچ وقت نا امید کننده نبوده. در قسمت پذیرش، همه ی افراد مهربون و کمک کننده هستن، اتاق ها خیلی راحت و جاداره.
  در اقامت اینبار صبحونه رو امتحان نکردم ولی در اقامت قبلی که از صبحونه استفاده کردم، یکی از بهترین ها بود.ماساژ اب گرم خوب و دوست داشتنی هم داشت.
  "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام، آیا هنوز هم خدمات شاتل رایگان به دبی مال ارائه می دهید؟ (1401/03/16)

پاسخ هتل : هیچ شاتلی از دبی مال نمی آید.
(1401/03/16)
ترجمه ماشینی
۲-آیا تحویل فرودگاهی دارید، هزینه آن چقدر است و چگونه می توانم رزرو کنم؟ (1400/02/10)

پاسخ هتل : لطفاً برای جزئیات بیشتر در مورد حمل و نقل به ایمیل زیر مراجعه کنید:
[email protected]
(1400/02/10)
ترجمه ماشینی
۳-سلام آیا اتاقهای پیوستن دارید؟ (1400/01/03)

پاسخ هتل : لطفا اطلاع دهید که اتاق مجاور نداریم. با این حال، ما اتاق های متصل با 1 در اصلی داریم که می تواند برای 2 اتاق مجزا بسته شود (1400/01/03)
ترجمه ماشینی
۴-سلام،

من قصد دارم در ماه آوریل در هتل شما بمانم و چند سوال دارم.
آیا شاتل رایگان به مراکز اصلی (دبی، امارات) دارید؟

و همچنین، آیا در ساحل چتر دارید، زیرا من آنها را در برخی از عکس های مشتریان نمی بینم.

پیشاپیش متشکرم!) (1399/12/09)

پاسخ هتل : ما در حال حاضر اتوبوس شاتل به مرکز خرید امارات و دبی اوتلت مال داریم. ما در منطقه ساحل چتر داریم (1399/12/10)
ترجمه ماشینی
۵-سلام، آیا پرسنل روسی زبان دارید؟ (1399/11/25)

پاسخ هتل : لطفا به اطلاع برسانید که ما پرسنل روسی در هتل داریم (1399/11/25)
ترجمه ماشینی
۶-آیا تخت برای 3 نفر وجود دارد؟ می گوید پادشاه یا دوقلو، اما برای 3 نفر مطمئنا به هر دو نیاز است؟
متشکرم! (1399/08/28)

پاسخ هتل : می توانیم برای سومین بزرگسال یک تخت اضافی در اتاق قرار دهیم (1399/08/29)
ترجمه ماشینی
۷-سلام، آیا اتاق کنار اقیانوس باشگاه دارای بالکن است؟

متشکرم (1399/08/27)

پاسخ هتل : همه اتاق های باشگاهی رو به اقیانوس بالکن ندارند. برخی دارای 2 پنجره بزرگ و برخی دیگر دارای 1 پنجره و بالکن هستند (1399/08/29)
ترجمه ماشینی
۸-آیا در حال حاضر باید هنگام آفتاب گرفتن در کنار استخر از ماسک صورت استفاده کنید؟ (1399/08/25)

پاسخ هتل : هنگام آفتاب گرفتن نیازی به استفاده از ماسک ندارید، اما در هنگام قدم زدن در هتل اجباری است (1399/08/26)
ترجمه ماشینی
۹-سلام مترو تا هتل چقدر فاصله داره ممنون (1399/08/12)

پاسخ هتل : 10-15 دقیقه پیاده روی و 5-7 دقیقه با تاکسی بسته به ترافیک. (1399/08/12)
ترجمه ماشینی
۱۰-آیا باید در ساحل خصوصی ماسک بپوشید؟ / هنگام آفتاب گرفتن؟ (1399/07/28)

پاسخ هتل : بله، هنگام آفتاب گرفتن باید از ماسک استفاده کنید. (1399/07/28)
ترجمه ماشینی
۱۱-اتاق خواب کینگ با نمای اقیانوس برج باز است یا هنوز بسته است؟ (1399/07/28)

پاسخ هتل : ما اتاق‌هایی با منظره اقیانوس برج داریم. (1399/07/28)
ترجمه ماشینی
۱۲-آیا محل یا اتاق هایی برای سیگار کشیدن وجود دارد؟ (1399/04/07)

پاسخ هتل : بله، ما اتاق های سیگار در دسترس داریم (1399/04/07)
ترجمه ماشینی
۱۳-ما همه در یک اتاق استراحتگاه کلاسیک گنجانده شده ایم، لطفاً این چه نوع اتاقی است. منظره دریا داره بازم ممنون استیو (1399/03/27)

پاسخ هتل : اتاق توچال منظره دریا ندارد. به استخر و ساحل نزدیک است (1399/03/27)
ترجمه ماشینی
۱۴-سلام بچه های من 11 سال هستند و 15 سال آیا یک تخت اضافی برای بچه 11 ساله رایگان است وقتی آنها در اتاق ما مشترک هستند؟ (1398/09/06)

پاسخ هتل : بچه‌ها با ملافه‌های موجود رایگان می‌روند. ما می‌توانیم یک تخت اضافی را با مبلغ 245 درهم در هر شب قرار دهیم (1398/09/07)
ترجمه ماشینی
۱۵-چه اتاق هایی اجازه دسترسی به سالن باشگاه را می دهند؟ (1398/09/06)

پاسخ هتل : اتاق های باشگاه و اتاق های باشگاه با منظره اقیانوس امکان دسترسی به سالن باشگاه را فراهم می کند (1398/09/07)
ترجمه ماشینی
۱۶-سلام،

آیا هتل خدمات شاتل رایگان در اطراف دبی ارائه می دهد؟ و کجا؟

متشکرم (1398/08/27)

پاسخ هتل : ما روزانه اتوبوس های شاتل به دبی مال، اوتلت مال و مال امارات داریم. (1398/08/28)
ترجمه ماشینی
۱۷-آیا در اتاق ها یخچال وجود دارد؟ (1398/07/13)

پاسخ هتل : ما در اتاق مینی بار داریم. (1398/08/16)
ترجمه ماشینی
۱۸-آیا صبحانه شنبه دارید؟ (1398/06/18)

پاسخ هتل : بله ما داریم (1398/08/16)
ترجمه ماشینی
۱۹-آیا ساحل خصوصی شما در کنار ملک است یا برای رفتن به آنجا باید از وسیله حمل و نقل استفاده کنم؟ (1398/06/15)

پاسخ هتل : 2 دقیقه پیاده راه است. زمین هتل در نهایت ساحل است. (1398/08/16)
ترجمه ماشینی
۲۰-آیا این اتاق بالکن دارد؟ (1398/05/18)

پاسخ هتل : برخی از اتاق های Tower Ocean Front دارای بالکن هستند. اتاق های بالکن در دسترس هستند. (1398/08/12)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-فاصله هتل و تفریح گاه ساحلی هابتور گراند و مرکز اسپا اوتوگراف کالکشن تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل و تفریح گاه ساحلی هابتور گراند و مرکز اسپا اوتوگراف کالکشن تا دبی مال ۲۱.۸ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
۲-فاصله هتل و تفریح گاه ساحلی هابتور گراند و مرکز اسپا اوتوگراف کالکشن تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل و تفریح گاه ساحلی هابتور گراند و مرکز اسپا اوتوگراف کالکشن تا سیتی سنتر دیره ۳۲.۸ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۷۸ درهم )
۳-آدرس هتل و تفریح گاه ساحلی هابتور گراند و مرکز اسپا اوتوگراف کالکشن کجاست؟

پاسخ : ساحل جمیرا ، خیابان Al Faela
۴-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل و تفریح گاه ساحلی هابتور گراند و مرکز اسپا اوتوگراف کالکشن کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه جی بی آر 1 (ترام) - ایستگاه دبی مارینا (ترام) - ایستگاه داماک پروپرتیز (خط قرمز) -
۵-موقعیت و فاصله هتل و تفریح گاه ساحلی هابتور گراند و مرکز اسپا اوتوگراف کالکشن دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل و تفریح گاه ساحلی هابتور گراند و مرکز اسپا اوتوگراف کالکشن دبی

 • فاصله هتل و تفریح گاه ساحلی هابتور گراند و مرکز اسپا اوتوگراف کالکشن دبی تا مارینا دبی ۰.۸ کیلومتر است.
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۸.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۹.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۱۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۱۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۱۰.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۱۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۱۸.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۸ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۱۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۱۹.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۲۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۲۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۲۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
 • * تا فواره دبی ۲۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۷ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۲۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۷ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۲۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۲۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۲۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۲۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۲۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۲۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۲۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۲۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۷ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۲۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۲۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۲۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۲۹.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۲۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۲۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۲۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ درهم )
 • * تا موزه دبی ۲۹.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۲ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۳۰.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۲ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۳۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۳۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۳۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۳۱.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۳۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۵ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۳۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۵ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۳۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۶ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۳۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۳۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۸ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۳۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۸ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۳۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۹ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۳۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۹ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۳۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۳۷.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۷ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۳۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۸ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۴۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۳ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۴۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۵ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۸۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸۸ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۹۲.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹۷ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۹۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰۲ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۱۲۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۳ درهم )
۶-هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن در منطقه مارینا قرار گرفته است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره حبتور گرند بیچ اوتوگراف کالکشن دبی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ