هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی

هتل چهار ستاره

OkDubaiHolidays - Garland Marina s

امتیاز ۳۹ نفر ۱۰ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی

راحتی39۶
نظافت و تمیزی39۶
امکانات39۱۰
پرسنل39۹
ارزش خرید39۱۰
موقعیت39۹
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی

تصویر 51501 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51498 نمای بیرونی هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51491 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51489 نمای بیرونی هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51488 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51486 استخر هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51483 نمای بیرونی هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51478 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51477 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51502 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51500 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51499 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51496 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51497 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51495 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51493 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51494 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51492 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51490 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51487 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51484 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51485 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51481 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51482 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51480 باشگاه ورزشی هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51479 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر 51476 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی

تصاویر باشگاه ورزشی هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی

باشگاه ورزشی هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی 51480 100باشگاه ورزشی هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی 51480
+1

تصاویر فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی

فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی 51501 100فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی 51501فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی 51491 100فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی 51491فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی 51488 100فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی 51488فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی 51478 100فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی 51478
+22

تصاویر نمای بیرونی هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی

نمای بیرونی هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی 51498 100نمای بیرونی هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی 51498نمای بیرونی هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی 51489 100نمای بیرونی هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی 51489نمای بیرونی هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی 51483 100نمای بیرونی هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی 51483
+3

تصاویر استخر هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی

استخر هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی 51486 100استخر هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی 51486
+1
نقشه بیسان گشت
دبی دبی مارینا، اقامتگاه امرالد، دبی، امارات متحده عربی

معرفی هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی

هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی

هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی (OkDubaiHolidays - Garland Marina s) یک هتل چهار ستاره در منطقه شیخ زاید - بیزنس بی دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی مرکز تجاری دبی مارینا مال است و این هتل با پارک آبی وایلد وادی دبی 14.2 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به وای فای رایگان (10 از 10) و کمترین امتیاز این هتل راحتی (6 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی عالی (10 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (10 از 10) است.

هتل اوکی دبی با آپارتمان لوکس خود در دبی و در 3.4 کیلومتری مرکز خرید ابن بطوطه آماده پذیرایی از میهمانان می‌باشد. این هتل امکانات اقامتی با قابلیت پخت و پز ارائه می‌دهد.

آشپزخانه به ماشین ظرفشویی مجهز شده است. تلویزیون تخت با کانال‌‌های ماهواره ای هم ارائه می‌گردد. یک حمّام و دستشویی اختصاصی با دوش و بیدت هم داخل اتاق‌‌ها قرار دارد.

مجتمع تجاری امارات مال در 8 کیلومتری هتل واقع است. برج خلیفه و فرودگاه بین المللی دبی هم 20 کیلومتر با هتل فاصله دارند.

دبی مارینا مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به رستوران، گردش‌‌های شبانه و ساحل می‌باشد.

توضیحات
نمایش بیشتر

موقعیت مکانی هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی

فاصله هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

42.6 km ۴۲ دقیقه ۹۷ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
24.0 km ۱۸ دقیقه ۶۰ درهم
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
30.5 km ۲۷ دقیقه ۷۳ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
31.4 km ۲۷ دقیقه ۷۵ درهم
بیشتر

فاصله هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی تا سایر اماکن گردشگری

پیست اسکی دبی مشاهده مسیر
۱۲.۷ km ۱۳ دقیقه ۳۷ درهم
جزایر نخلی پالم مشاهده مسیر
۱۲.۸ km ۱۷ دقیقه ۳۸ درهم
۱۴.۲ km ۱۴ دقیقه ۴۰ درهم
۱۴.۵ km ۱۷ دقیقه ۴۱ درهم
بیشتر

فاصله هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی تا مراکز خرید

۰.۹۴ Km ۰ دقیقه ۰ درهم
۴.۵ km ۶ دقیقه ۲۱ درهم
۱۲.۷ km ۱۳ دقیقه ۳۷ درهم
۱۴.۱ km ۱۳ دقیقه ۴۰ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی

ایستگاه جمیرا لیک تاورز (ترام)مشاهده مسیر
ایستگاه DMCC (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه جی بی آر 2 (ترام)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۳۹ نفر به این هتل امتیاز داده اند

نظرات در مورد هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

سوالات متداول

۱-آدرس هتل اوکی هالیدیز - گارلند مارینا کجاست؟

پاسخ : دبی مارینا، اقامتگاه امرالد، دبی، امارات متحده عربی
۲-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل اوکی هالیدیز - گارلند مارینا کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه جمیرا لیک تاورز (ترام) - ایستگاه DMCC (خط قرمز) - ایستگاه جی بی آر 2 (ترام) -
۳-موقعیت و فاصله هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی

 • فاصله هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی تا میدان ساعت دبی ۳۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ درهم )
۴-فاصله هتل اوکی هالیدیز - گارلند مارینا تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل اوکی هالیدیز - گارلند مارینا تا دبی مال ۲۴.۰ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۶۰ درهم )
۵-فاصله هتل اوکی هالیدیز - گارلند مارینا تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل اوکی هالیدیز - گارلند مارینا تا سیتی سنتر دیره ۳۵.۱ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۸۲ درهم )
۶-هتل اوکی هالیدیز - گارلند مارینا در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل اوکی هالیدیز - گارلند مارینا در منطقه شیخ زاید - بیزنس بی قرار گرفته است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز - گارلند مارینا دبی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ