هتل و سوئیت های تایم اوک

هتل چهار ستاره

TIME Oak Hotel

امتیاز ۱۱۲۵ نفر ۸.۴ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل و سوئیت های تایم اوک

راحتی1107۸.۵
نظافت و تمیزی1106۸.۶
امکانات1110۸.۵
پرسنل1110۹
ارزش خرید1106۸.۳
موقعیت1102۸.۸
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل و سوئیت های تایم اوک

تصویر 50798 فضای رستورانی و صبحانه هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50795 نمای بیرونی هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50787 فضای اتاق های هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50783 استخر هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر استخر هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50780 اتاق جلسات هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50782 اتاق جلسات هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50776 فضای سرگرمی هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50770 فضای اتاق های هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50769 فضای اتاق های هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50799 استخر هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر استخر هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50797 فضای اتاق های هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50796 فضای اتاق های هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50794 فضای اتاق های هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50792 فضای اتاق های هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50793 فضای بیرونی هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50791 استخر هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر استخر هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50790 فضای رستورانی و صبحانه هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50789 لابی هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر لابی هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50788 استخر هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر استخر هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50786 فضای رستورانی و صبحانه هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50784 استخر هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر استخر هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50785 فضای اتاق های هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50781 باشگاه ورزشی هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50779 فضای رستورانی و صبحانه هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50777 فضای رستورانی و صبحانه هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50778 فضای اتاق های هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50774 فضای اتاق های هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50775 فضای رستورانی و صبحانه هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50773 باشگاه ورزشی هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50772 فضای بیرونی هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50771 فضای اتاق های هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک
تصویر 50768 فضای رستورانی و صبحانه هتل و سوئیت های تایم اوک
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک

تصاویر فضای سرگرمی هتل و سوئیت های تایم اوک

فضای سرگرمی هتل و سوئیت های تایم اوک 50776 100فضای سرگرمی هتل و سوئیت های تایم اوک 50776
+1

تصاویر اتاق جلسات هتل و سوئیت های تایم اوک

اتاق جلسات هتل و سوئیت های تایم اوک 50780 100اتاق جلسات هتل و سوئیت های تایم اوک 50780اتاق جلسات هتل و سوئیت های تایم اوک 50782 100اتاق جلسات هتل و سوئیت های تایم اوک 50782
+2

تصاویر باشگاه ورزشی هتل و سوئیت های تایم اوک

باشگاه ورزشی هتل و سوئیت های تایم اوک 50781 100باشگاه ورزشی هتل و سوئیت های تایم اوک 50781باشگاه ورزشی هتل و سوئیت های تایم اوک 50773 100باشگاه ورزشی هتل و سوئیت های تایم اوک 50773
+2

تصاویر فضای بیرونی هتل و سوئیت های تایم اوک

فضای بیرونی هتل و سوئیت های تایم اوک 50793 100فضای بیرونی هتل و سوئیت های تایم اوک 50793فضای بیرونی هتل و سوئیت های تایم اوک 50772 100فضای بیرونی هتل و سوئیت های تایم اوک 50772
+2

تصاویر فضای اتاق های هتل و سوئیت های تایم اوک

فضای اتاق های هتل و سوئیت های تایم اوک 50787 100فضای اتاق های هتل و سوئیت های تایم اوک 50787فضای اتاق های هتل و سوئیت های تایم اوک 50770 100فضای اتاق های هتل و سوئیت های تایم اوک 50770فضای اتاق های هتل و سوئیت های تایم اوک 50769 100فضای اتاق های هتل و سوئیت های تایم اوک 50769فضای اتاق های هتل و سوئیت های تایم اوک 50797 100فضای اتاق های هتل و سوئیت های تایم اوک 50797
+11

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل و سوئیت های تایم اوک

فضای رستورانی و صبحانه هتل و سوئیت های تایم اوک 50798 100فضای رستورانی و صبحانه هتل و سوئیت های تایم اوک 50798فضای رستورانی و صبحانه هتل و سوئیت های تایم اوک 50790 100فضای رستورانی و صبحانه هتل و سوئیت های تایم اوک 50790فضای رستورانی و صبحانه هتل و سوئیت های تایم اوک 50786 100فضای رستورانی و صبحانه هتل و سوئیت های تایم اوک 50786فضای رستورانی و صبحانه هتل و سوئیت های تایم اوک 50779 100فضای رستورانی و صبحانه هتل و سوئیت های تایم اوک 50779
+7

تصاویر لابی هتل و سوئیت های تایم اوک

لابی هتل و سوئیت های تایم اوک 50789 100لابی هتل و سوئیت های تایم اوک 50789
+1

تصاویر نمای بیرونی هتل و سوئیت های تایم اوک

نمای بیرونی هتل و سوئیت های تایم اوک 50795 100نمای بیرونی هتل و سوئیت های تایم اوک 50795
+1

تصاویر استخر هتل و سوئیت های تایم اوک

استخر هتل و سوئیت های تایم اوک 50783 100استخر هتل و سوئیت های تایم اوک 50783استخر هتل و سوئیت های تایم اوک 50799 100استخر هتل و سوئیت های تایم اوک 50799استخر هتل و سوئیت های تایم اوک 50791 100استخر هتل و سوئیت های تایم اوک 50791استخر هتل و سوئیت های تایم اوک 50788 100استخر هتل و سوئیت های تایم اوک 50788
+5
نقشه بیسان گشت
دبی خیابان شیخ زائد، البرشا، نزدیک مجتمع تجاری امارات مال

معرفی هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک

هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک

هتل و سوئیت های تایم اوک (TIME Oak Hotel ) یک هتل چهار ستاره در دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل و سوئیت های تایم اوک مرکز تجاری دبی مارینا مال است و این هتل با پارک آبی وایلد وادی دبی 8.1 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل و سوئیت های تایم اوک بیشترین امتیاز این هتل مربوط به پرسنل (9 از 10) و کمترین امتیاز این هتل وای فای غیر رایگان (7.7 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.4 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (8.3 از 10) است. از جمله امکانات هتل و سوئیت های تایم اوک می‌توان به پارکینگ، رستوران، سرویس اتاق، مرکز تناسب اندام، اتاق های سیگار ممنوع، 3 شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، استخر، اشاره کرد.

این هتل چهار ستاره تا مجتمع تجاری امارات مال 5 دقیقه با خودرو فاصله دارد و با 4 رستوران، یک استخر روباز و استخر مخصوص کودکان در خدمت شماست. پارکینگ اختصاصی رایگان نیز موجود است.

اتاق‌‌های هتل تایم اوک روشن و زیبا هستند و با دکوراسیون گرمی دارند. اتاق‌‌ها شامل بالکن، تلویزیون ماهوراه و چای/قهوه ساز می‌شوند.

باشگاه Powerzone به صورت 24 ساعته با دستگاه‌‌های ورزشی مدرن منتظر شماست. هتل اوک همچنین یک اتاق بخار و جکوزی برای استراحت میهمانان بعد از ورزش کردن در نظر گرفته است.

رستوران 24 ساعته Petals هم بوفه فوق العاده ای شامل غذاهای خاور میانه ای و مدیترانه ای برای صبحانه، نهار و شام سرو می‌نماید. این هتل همچنین استخر Waves و عرشه افتاب را به شما پیشنهاد می‌دهد، جایی که میهمانان می‌توانند از نوشیدنی‌‌های تازه، کوکتل‌‌های بی نظیر و یک غذای سبک لذّت ببرند.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل و سوئیت های تایم اوک 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Pranzo Restaurant

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه, ناهار, شام

  نوع منو : بوفه و منو باز

اتاق‌ها : هتل و سوئیت های تایم اوک 4 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Deluxe Room – Inclusive of 20% F&B discount, Late Check-Out, 25% on Laundry

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 35 متر مربع

  این اتاق دو نفره مجهز به تهویه مطبوع، وای‌فای رایگان، تلویزیون صفحه‌تخت، کتری برقی و پایه آی‌پاد، دارای منظره شهر است.

  لطفاً توجه داشته باشید که این اتاق حداکثر ۲ نفر را در خود جای می‌دهد.

 • 2 - Superior Room – Inclusive of 20% F&B Discount , Late Check-Out, 25% on Laundry

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 81 متر مربع

  این سوئیت مبله شیک دارای بالکن مشرف به شهر یا استخر است. دارای اتاق نشیمن، تلویزیون صفحه تخت، میز ناهارخوری و آشپزخانه کاملاً مجهز است. سشوار در حمام تعبیه شده است.

 • 3 - Two-Bedroom Family Suite

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 154 متر مربع

  این آپارتمان دارای ماشین ظرفشویی، ظروف آشپزخانه و منظره کوه است.

 • 4 - Executive Three-Bedroom – Inclusive of 20% F&B Discount, Late Check-Out, 25% on Laundry

  بیشترین ظرفیت : 6 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 213 متر مربع

  این سوئیت مبله شیک دارای بالکن مشرف به شهر یا استخر است. دارای اتاق نشیمن، تلویزیون صفحه تخت، میز ناهارخوری و آشپزخانه کاملاً مجهز است. سشوار در حمام تعبیه شده است.

موقعیت مکانی هتل و سوئیت های تایم اوک

فاصله هتل و سوئیت های تایم اوک تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

37.7 km ۳۹ دقیقه ۸۷ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
17.8 km ۱۵ دقیقه ۴۸ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
25.3 km ۲۴ دقیقه ۶۳ درهم
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
25.3 km ۱۸ دقیقه ۶۳ درهم
بیشتر

فاصله هتل و سوئیت های تایم اوک تا سایر اماکن گردشگری

پیست اسکی دبی مشاهده مسیر
۶.۶ km ۱۰ دقیقه ۲۵ درهم
۸.۱ km ۱۱ دقیقه ۲۸ درهم
جزایر نخلی پالم مشاهده مسیر
۸.۹ km ۱۴ دقیقه ۳۰ درهم
۱۰.۶ km ۱۴ دقیقه ۳۳ درهم
بیشتر

فاصله هتل و سوئیت های تایم اوک تا مراکز خرید

۶.۱۲ Km ۰ دقیقه ۲۴ درهم
۶.۶ km ۱۰ دقیقه ۲۵ درهم
۷.۸ km ۸ دقیقه ۲۸ درهم
۱۰.۸ km ۱۳ دقیقه ۳۴ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل و سوئیت های تایم اوک

ایستگاه دبی اینترنت سیتی (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه دهکده دانشگاهی (ترام)مشاهده مسیر
ایستگاه ترام اصفوح (ترام)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل و سوئیت های تایم اوک روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل و سوئیت های تایم اوک:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۱۲۵ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل و سوئیت های تایم اوک


خدمات عمومی
| شاتل فرودگاه | تهویه مطبوع | گرمایش | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | سالن زیبایی مو | شاتل فرودگاه | پیاده روی | شیرجه زدن | پیاده روی | شیرجه زدن | پیاده روی | تهویه مطبوع | فروشگاه رفاه در محل | شیرجه زدن

فعالیت ها
| پینگ پونگ | پینگ پونگ

امکانات اتاق
| دارای پارکینگ

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | سرویس اتاق | سالن زیبایی مو | زمین گلف | زمین گلف | مدرسه اسکی | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | صید ماهی | صید ماهی | دوستدار حیوانات خانگی | Ski school | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس

غذا و نوشیدنی
| بوفه مناسب برای کودکان | اسنک بار | قهوه خانه در محل | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری

امکانات بیرونی
| تراس | باغ

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی |

استخر و اسپا
| استخر | ماساژ | پدیکور | مانیکور | خدمات زیبایی | ماساژ | استخر | مرکز تناسب اندام | مرکز تناسب اندام

خدمات پیشخوان
| میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | دستگاه ATM | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع | فاکتور ارائه شده است

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | خشکشویی | لاندری | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| مرکز تجاری | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| ورود/خروج بدون تماس | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند

زبان ها
| عربی | انگلیسی
منبع : وبسایت بوکینگ ( TIME Oak Hotel )

نظرات در مورد هتل و سوئیت های تایم اوک


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل و سوئیت های تایم اوک

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-آیا بازدیدکننده اجازه ورود به اتاق را دارد؟ (1401/03/29)

پاسخ هتل : میهمان محترم، لطفا توجه داشته باشید که بازدیدکنندگان مجاز به بازدیدکنندگان هستند، فقط باید در هنگام بازدید کارت شناسایی معتبر ارائه دهند. با احترام (1401/04/01)
ترجمه ماشینی
۲-سلام، آیا امکان تضمین اتاق غیرسیگاری را در زمان رزرو دارید؟
با احترام
توماس (1401/02/23)

پاسخ هتل : درخواست شما برای غیرسیگاری بودن در اولویت اول ما با توجه به در دسترس بودن هتل خواهد بود. (1401/02/24)
ترجمه ماشینی
۳-سلام چند اتاق در این پیشنهاد وجود دارد (1401/01/03)

پاسخ هتل : بسته به در دسترس بودن هتل (1401/01/24)
ترجمه ماشینی
۴-من قصد رزرو یک اتاق لوکس را دارم…..
طبق توضیحات این اتاق دارای بالکن است که به این معنی است که اتاق سیگاری است؟
لطفا تأیید کنید (1400/09/29)

پاسخ هتل : بله قربان، در مورد بالکن، ما هر دو واحد (بالکن و بدون بالکن) داریم و درخواست بالکن منوط به در دسترس بودن هتل است. (1400/09/30)
ترجمه ماشینی
۵-آیا می توانیم درخواست تحویل دیرهنگام ساعت 6 بعدازظهر بدهیم؟ و چک زود هنگام در ساعت 6 صبح 14 سپتامبر (1400/06/15)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،
با سلام!!
در رابطه با درخواست خود، لطفاً توجه داشته باشید که ورود زودهنگام حداکثر ساعت 12:00 ظهر و خروج دیرهنگام حداکثر ساعت 14:00 مشروط به در دسترس بودن هتل است و مابقی با هزینه خواهد بود.
با احترام
بخش رزرو (1400/06/21)
ترجمه ماشینی
۶-سلام، من به دنبال آپارتمانی هستم که بتوانیم تا ساعت 5 بعد از ظهر یا 18 بعد از ظهر به ما تحویل بدهیم. آیا گزینه ای برای آن دارید؟ و آیا برای آن هزینه می گیرید؟ با تشکر (1400/06/14)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،

با سلام!!

با توجه به درخواست شما، لطفا توجه داشته باشید که ورود زودهنگام MAX ساعت 12:00 ظهر و خروج دیرهنگام حداکثر ساعت 14:00 بعد از ظهر منوط به در دسترس بودن هتل است و مابقی با هزینه خواهد بود.

با احترام

بخش رزرواسیون (1400/06/21)
ترجمه ماشینی
۷-سلام، آیا می توانم در اتاقم ماساژ بگیرم؟ (1400/06/09)

پاسخ هتل : میشه لطفا توضیح بدید (1400/06/09)
ترجمه ماشینی
۸-آیا اتاق استاندارد یخچال دارد؟ (1400/04/16)

پاسخ هتل : لطفا توجه داشته باشید که اتاق لوکس دارای مینی بار است (1400/04/16)
ترجمه ماشینی
۹-سلام آیا این ملک دارای امکانات قرنطینه ای برای مهمانان مسافرتی است؟ (1400/02/17)

پاسخ هتل : میهمان گرامی
شما می توانید تا دریافت نتیجه آزمایش با ما همراه باشید در صورت منفی بودن می توانید دوره قرنطینه را با ما تکمیل کنید
(1400/02/20)
ترجمه ماشینی
۱۰-سلام
آیا ماشین لباسشویی برای لباس وجود دارد؟ (1400/02/14)

پاسخ هتل : بله، ما آپارتمان یک خوابه و آپارتمان سه خوابه را داریم. (1400/02/15)
ترجمه ماشینی
۱۱-خانم عزیز/ آقا
روز بخیر: آیا می توانم اتاق سوپریور سیگار بکشم؟
پیشاپیش متشکرم (1400/02/10)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،
با سلام!!
با توجه به درخواست شما، لطفا توجه داشته باشید که توجه داشته باشید و موضوع آن در دسترس بودن هتل است، ما می خواهیم در مورد جزئیات رزرو بپرسیم تا درخواست های ویژه شما مطابق با آن به روز شود. .
با احترام (1400/02/12)
ترجمه ماشینی
۱۲-اونجا شیشا داری؟ (1400/01/15)

پاسخ هتل : مهمان گرامی

درود از TIME Hotels!

خوشحالیم که تأیید می کنیم که گوشه قلیان داریم
با احترام
امل محمود | نمایندگی رزرو
(1400/01/15)
ترجمه ماشینی
۱۳-بازدیدکنندگان اجازه می دهند اتاق بیایند یا نه؟ (1399/12/20)

پاسخ هتل : مجاز نیست (1399/12/20)
ترجمه ماشینی
۱۴-آیا اتاق سیگار دارید؟ (1399/12/14)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

با سلام!!

با توجه به سوال شما، لطفاً توجه داشته باشید که ما اتاق‌های سیگار در رده Superior و Executive با بالکن و بسته به در دسترس بودن هتل داریم.

با بهترین احترام

بخش رزرو (1399/12/14)
ترجمه ماشینی
۱۵-سلام!
پرواز من ساعت 23:50 شب به دبی می رسد. آیا این بدان معناست که من نمی توانم در آن تاریخ ثبت نام کنم؟
با احترام (1399/12/03)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،
با تشکر از انتخاب هتل های تایم،
با توجه به درخواست خود، می توانید در ساعت 23:00 همان روز ورود به هتل مراجعه کنید.
با احترام،
تیم رزرو
(1399/12/03)
ترجمه ماشینی
۱۶-آیا زوج های مجرد اجازه حضور در هتل را دارند؟ زوج ها از یک ملیت هستند. (1399/05/09)

پاسخ هتل : لطفاً گذرنامه یا شناسه امارات را هنگام ورود ارائه کنید.

(1399/05/10)
ترجمه ماشینی
۱۷-آیا می توانم با دوستان دخترم بمانم؟ (1399/04/23)

پاسخ هتل : این امکان وجود دارد که او در حین ورود با شما باشد، اما اگر بعداً به ملاقات شما بیاید، زیرا بازدیدکنندگان اجازه ورود به اتاق را ندارند. (1399/04/24)
ترجمه ماشینی
۱۸-شاتل رایگان فرودگاه چه ساعتی به هتل می رود و از آن بر می گردد
و چه روزهایی (1398/11/25)

پاسخ هتل : شریک محترم،

لطفاً توجه داشته باشید که ما سرویس اتوبوس فرودگاهی نداریم.

با احترام (1398/11/27)
ترجمه ماشینی
۱۹-آیا آشپزخانه و اتاق نشیمن دارید؟ من یک اتاق با 1 تخت برای یک زوج می خواهم (1398/10/29)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

لطفاً توجه داشته باشید که آشپزخانه در سوئیت های 1 خوابه و سه خوابه موجود است، همچنین تخت خواب کینگ در همه دسته های ما موجود است.

با احترام (1399/06/02)
ترجمه ماشینی
۲۰-سلام
اگر نیاز به تخت اضافی داریم چه نوع تختی را در اختیار ما قرار می دهید
متشکرم (1398/10/18)

پاسخ هتل : تخت یک نفره سایز. (1399/06/02)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-فاصله هتل و سوئیت های تایم اوک تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل و سوئیت های تایم اوک تا دبی مال ۱۷.۸ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۴۸ درهم )
۲-فاصله هتل و سوئیت های تایم اوک تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل و سوئیت های تایم اوک تا سیتی سنتر دیره ۲۸.۹ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۷۰ درهم )
۳-آدرس هتل و سوئیت های تایم اوک کجاست؟

پاسخ : خیابان شیخ زائد، البرشا، نزدیک مجتمع تجاری امارات مال
۴-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل و سوئیت های تایم اوک کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه دبی اینترنت سیتی (خط قرمز) - ایستگاه دهکده دانشگاهی (ترام) - ایستگاه ترام اصفوح (ترام) -
۵-موقعیت و فاصله هتل و سوئیت های تایم اوک تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل و سوئیت های تایم اوک

 • فاصله هتل و سوئیت های تایم اوک تا مارینا دبی ۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۱۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۱۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۱۱.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۱۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۰ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۱۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۱۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۸ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۱۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۸ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۱۸.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۸ درهم )
 • * تا فواره دبی ۱۸.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۹ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۱۸.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۹ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۱۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۱۹.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۱ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۲۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۴ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۲۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۵ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۲۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۲۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۲۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۲۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۲۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۰ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۲۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۲۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۲۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۲۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۲۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا موزه دبی ۲۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۲۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۲۶.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۲۷.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۲۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۷ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۲۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۲۸.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۹ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۲۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۲۹.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۲۹.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۱ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۲۹.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۱ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۲۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۱ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۳۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۶ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۳۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۸ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۳۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۹ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۳۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۲ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۳۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۳۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۲ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۳۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۵ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۳۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۷ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۸۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸۰ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۹۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰۵ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۹۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱۰ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۱۱۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۶ درهم )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل و سوئیت های تایم اوک با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل 4 ستاره و سوئیت های تایم اوک" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ