هتل سیتی سنتر استانبول

هتل چهار ستاره

city center hotel istanbul

امتیاز ۳۷ نفر ۶ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل سیتی سنتر استانبول

راحتی35۶.۶
نظافت و تمیزی36۶.۶
امکانات36۶
پرسنل36۶.۹
ارزش خرید36۶.۳
موقعیت36۶.۸
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل سیتی سنتر استانبول

تصویر 56583 نمای بیرونی هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56584 نمای بیرونی هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56585 سونا و اسپا هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر سونا و اسپا هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56586 لابی هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56587 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56588 فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56589 فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56590 فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56591 فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56592 لابی هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56593 فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56594 لابی هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56595 فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56596 فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56597 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56598 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56599 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56600 فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56601 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56602 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56603 فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56605 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56604 فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56606 سونا و اسپا هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر سونا و اسپا هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56607 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56608 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56609 فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56610 اتاق جلسات هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56611 فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56612 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56613 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56614 فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول
تصویر 56615 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سنتر استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول

تصاویر سونا و اسپا هتل سیتی سنتر استانبول

سونا و اسپا هتل سیتی سنتر استانبول 56585 100سونا و اسپا هتل سیتی سنتر استانبول 56585سونا و اسپا هتل سیتی سنتر استانبول 56606 100سونا و اسپا هتل سیتی سنتر استانبول 56606
+2

تصاویر اتاق جلسات هتل سیتی سنتر استانبول

اتاق جلسات هتل سیتی سنتر استانبول 56610 100اتاق جلسات هتل سیتی سنتر استانبول 56610
+1

تصاویر فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول

فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول 56588 100فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول 56588فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول 56589 100فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول 56589فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول 56590 100فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول 56590فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول 56591 100فضای اتاق های هتل سیتی سنتر استانبول 56591
+13

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سنتر استانبول

فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سنتر استانبول 56587 100فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سنتر استانبول 56587فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سنتر استانبول 56597 100فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سنتر استانبول 56597فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سنتر استانبول 56598 100فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سنتر استانبول 56598فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سنتر استانبول 56599 100فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سنتر استانبول 56599
+12

تصاویر لابی هتل سیتی سنتر استانبول

لابی هتل سیتی سنتر استانبول 56586 100لابی هتل سیتی سنتر استانبول 56586لابی هتل سیتی سنتر استانبول 56592 100لابی هتل سیتی سنتر استانبول 56592لابی هتل سیتی سنتر استانبول 56594 100لابی هتل سیتی سنتر استانبول 56594
+3

تصاویر نمای بیرونی هتل سیتی سنتر استانبول

نمای بیرونی هتل سیتی سنتر استانبول 56583 100نمای بیرونی هتل سیتی سنتر استانبول 56583نمای بیرونی هتل سیتی سنتر استانبول 56584 100نمای بیرونی هتل سیتی سنتر استانبول 56584
+2
نقشه بیسان گشت
استانبول

معرفی هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول

هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول

هتل سیتی سنتر استانبول (city center hotel istanbul ) یک هتل چهار ستاره در منطقه بی اغلو - خیابان استقلال استانبول در کشور ترکیه است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل سیتی سنتر استانبول مرکز خرید دمیرورن استقلال مال است و این هتل با میدان تکسیم استانبول 0.4 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل سیتی سنتر استانبول بیشترین امتیاز این هتل مربوط به وای فای غیر رایگان (10 از 10) و کمترین امتیاز این هتل امکانات (6 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی ضعیف (6 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (6.3 از 10) است. از جمله امکانات هتل سیتی سنتر استانبول می‌توان به رستوران، سرویس اتاق، بار، مرکز تناسب اندام، اتاق های سیگار ممنوع، شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، اشاره کرد.

هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول در در شهر قدیمی استانبول واقع شده است.

از امکانات اصلی هتل سیتی سنتر استانبول میتوان به 90 اتاق غیر سیگاری، خدمات اتاق، اتاق ویژه سیگار، رستوران و بار، باشگاه سلامت، خدمات اتاق، میز تور و گردشگری، خدمات آبگرم، سونا، جکوزی، خدمات ماساژ درمانی، خدمات مبادله ارز، ترنسفر فرودگاهی، تراس، میز پذیرش 24ساعته، قهوه و چای در یک منطقه مشترک، سرویس خشکشویی، خدمات دربان و ذخیره سازی چمدانها، صبحانه بوفه رایگان، رایگان فای و پارکینگ رایگان اشاره کرد.

ایستگاه مترو در 10دقیقه پیاده روی از هتل قرار دارد و مسافران تور استانبول را میتواند به میدان تکسیم برساند.

در تمام اتاق‌‌های این هتل 4 ستاره میتوان به تختخواب و مبل مدرن، حمام خصوصی، سشوار، لوازم آرایشی و بهداشتی رایگان، کانال‌‌های تلویزیونی حق بیمه، تراس وجود دارد.

مسافران علاقمند به پیاده روی به راحتی میتوانند از هتل سیتی-سنتر استانبول تا خیابان استقلال 4دقیقه، میدان تکسیم5، موزه پرا13، برج گالاتا21، کاخ دولماباچه26، پل گالاتا28، میدان Eminonu 39دقیقه و بازار ادویه 40دقیقه پیاده روی نمایند.

در رستوران Marmara واقع در هتل یک تراس بزرگ وجود دارد که میتوان در آن از نمایش خیره کننده دریای مرمره با سرو غذاهای سنتی ترکی  و بوفه صبحانه لذت برد.

 

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل سیتی سنتر استانبول 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Restaurant

  نوع غذا : مدیترانه ای, Middle Eastern, اسنک بار, ترکی

  وعده غذایی : صبحانه, ناهار, شام

  نوع منو : بوفه و منو باز

اتاق‌ها : هتل سیتی سنتر استانبول 3 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Standard Double or Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 23 متر مربع

  شامل تلویزیون LCD و دسترسی رایگان به وای فای. همچنین دارای یک حمام بزرگ و مدرن با امکانات رفاهی باکیفیت است.

 • 2 - Suite

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 35 متر مربع

  این سوئیت بزرگ دارای ۲ تلویزیون LCD و یک حمام آبگرم است.

 • 3 - King Suite

  بیشترین ظرفیت : 5 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 41 متر مربع

  این سوئیت جادار دارای فضای نشیمن مجزا، 3 تلویزیون LCD و حمام آبگرم است.

خدمات بیسان گشت برای رزرو هتل سیتی سنتر استانبول

 • ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی
 • گشت شهری خرید رایگان به همراه یک وعده ناهار
 • لیدر فارسی زبان
 • امکان خرید گشت‌های آپشنال

موقعیت مکانی هتل سیتی سنتر استانبول

فاصله هتل سیتی سنتر استانبول تا اماکن مهم پر رفت و آمد استانبول

46.68 Km ۰ دقیقه ۱۴۵ لیر
48.52 Km ۰ دقیقه ۱۵۰ لیر
0.4 km ۵ دقیقه پیاده روی
1.4 km ۱۷ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل سیتی سنتر استانبول تا سایر اماکن گردشگری

۰.۶ km ۷ دقیقه پیاده روی
۰.۷ km ۹ دقیقه پیاده روی
موزه پرا استانبول مشاهده مسیر
۱.۰ km ۱۲ دقیقه پیاده روی
۱.۳ km ۱۶ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل سیتی سنتر استانبول تا مراکز خرید

۰.۴ km ۵ دقیقه پیاده روی
۰.۹ km ۱۴ دقیقه پیاده روی
گرند بازار استانبول مشاهده مسیر
۱.۴ km ۱۸ دقیقه پیاده روی
۳.۰ km ۱۲ دقیقه ۱۴ لیر
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل سیتی سنتر استانبول

ایستگاه تکسیم (خط سبز M2)مشاهده مسیر
ایستگاه شیشانه (خط سبز M2)مشاهده مسیر
ایستگاه هالیک (خط سبز M2)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل سیتی سنتر استانبول روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل سیتی سنتر استانبول:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۳۷ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل سیتی سنتر استانبول


خدمات عمومی
| سرویس شاتل | اتاق تلوزیون | شاتل فرودگاه | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | سرویس شاتل | حمام ترکی و بخار | شاتل فرودگاه | پیاده روی | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع |

امکانات اتاق
| شاتل فرودگاه

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | زمین گلف | دوستدار حیوانات خانگی | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | نگهداری از کودکان | کرایه ماشین | نگهداری از کودکان | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس

غذا و نوشیدنی
| سرو صبحانه در اتاق | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| بوفه

امکانات بیرونی
| تراس | باغ

چشم انداز
| اتاق سیگار | استخر سرپوشیده / کل سال | استخر سرپوشیده / کل سال

مناطق زندگی
| اسکی بازی | اسکی بازی

اتاق خواب
| |

استخر و اسپا
| سونا | ماساژ | حمام بخار ترکی | اسپا | سونا | ماساژ | اسپا | حمام ترکی و بخار | مرکز تناسب اندام | مرکز تناسب اندام

خدمات پیشخوان
| صرافی | پذیرش 24 ساعته | ورود/خروج سریع | ورود/خروج سریع

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| ورود/خروج بدون تماس | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| انگلیسی | روسی | فارسی | ترکی
منبع : وبسایت بوکینگ ( city center hotel istanbul )

نظرات در مورد هتل سیتی سنتر استانبول


  مهسا شجری
  0 تشکر
  " موقعیت مکانی هتل سیتی سنتر نزدیک به میدان تقسیم و خیابان استقلال است که برای خرید عالی است.
  کارکنان هتل فوق العاده خوب هستند. یخچال مشکلداشت اما بلافاصله تا تماس گرفتیم فقط در 5 دقیقه آن را تعویض کردند
  اتاق جادار و همیشه تمیز بود.
  صبحانه واقعا خوب، تازه و خوشمزه بود، رستوران منظره عالی دارد.
  الهه خانم در رستوران هتل فوق العاده خوبو دلسوز بود، ، او یک حرفه ای توی بیزینس هتلداری بود. الهه از شما متشکرم که اقامت ما در هتل سیتی سنتر رو به تجربه ای فوق العاده تبدیل کردید.
  ویو رستوران هتل بسیار خوب و رو به دریا بود . در کل هم از نظر دسترسی و هم خود هتل و خدمات به نسبت قیمتش به نظرم اوکی بود و ما راضی بودیم "
  مفید بود ؟ تشکر
  سیامک قربانی
  0 تشکر
  " هتل دو امتیاز مثبت دارد:1- نزدیکی به تکسیم و 2- چشم انداز زیبای رستوران .در مجموع هتل در حد 4 ستاره ای که دارد نیست. منوی عادی صبحانه و کوچک بودن اتاق ها از جمله نقاط ضعف هتل است. و در نهایت اینکه در زمان بازگشت و ترک هتل باید به عدم امکان ورود اتوبوس و مینی بوس به جلوی درب هتل و پیاده روی تا میدان تکسیم همراه با چمدان سنگین را در نظر قرار داد. "
  مفید بود ؟ تشکر
  جمال سعودی
  3 تشکر
  " اتاق هتل بسیار کوچک وغیر قابل تحمل بود.با توجه به وضعیتی که بنده از این هتل مشاهده کردم ،به هیچیک از امتیازاتی که سایت ها به هتل ها داده نمی شود اطمینان کرد.لکیشن هتل سیتی سنتر خوب بود به نسبت و صبحانه ان هم بد نبود ولی اتاق ها خفه بود "
  مفید بود ؟ تشکر
  ely
  0 تشکر
  " سلام من به تازگی در این هتل ۶ شب اقامت داشتم اتاق ۴ نفره بزرگ و خوب بود برخورد پرسنل خود تنها ایراد هتل وجود تعدادی کلاب و کلوب شبانه نزدیک هتل که صداش واقعا باعث ازار میشد ولی اگر میخواید هتلی نزدیک تکسیم رزرو کنید به نظرم سیتی سنتر میتونه گزینه خوبی باشه و اوکی هستش. "
  مفید بود ؟ تشکر
  م.ص
  0 تشکر
  " بسیار بسیار افتضاح
  هتل که نیست مسافرخانه است . اتاق دو نفره اش به اندازه یک نفره مسافرخانه ایرانی هم نیست . لابی کوچک . تلویزیون خیل کوچک که چند تا کانال بیشتر نمی گیره . تلفن خراب که تا آخرین روز هم درست نشد . هیچگونه ویو و منظره ای از اتاق نداشت . تمامی عکسهایی که در سایتها گذاشته اند چیز دیگه ایست و خیلی فرق داره. دیوارهای اتاق هم دیوار نبود فکر کنم با تخته چوب درست شده بود . فوق العاده افتضاح و بد بود . حتی دنپایی هم در حمام و دستشویی نبود . کف حمام و دستشویی از سنگ دیوار ساخته شده و بسیار بسیار لیز بود "
  مفید بود ؟ تشکر
  متین معصومی
  0 تشکر
  " ما در تاریخ ۴مهر ۱۴۰۱ در این هتل اقامت داشتیم به طرز وحشتناکی این هتل کثیف و اتاقش دلگیر بود ما فرداش اونجا رو ترک کردیم و پولمونو ریختیم دور و از اونجا فرار کردیم "
  مفید بود ؟ تشکر
  مینااحمدی
  1 تشکر
  " من به همراهمسرودو فرزندم درتاریخ ۶مرداد۱۴۰۱ به این هتل رفتیم سوئیت بود دارای ۴تخت،همه چی خوب بود،دسترسی به نتکسیم،استقلال،مترو،اتوبوس های پارک آبی،مراکز خریدو...
  رفتار پرسنل خیلی خوب بود.قبول دارم که عکساش با آنچه که میبینیم بصورت حضوری فرق داره.سروصدای بیرون هتل خیلی زیاده ولی انقدر ماخسته بودیم که براحتی میخوابیدیم. بهترین گزینش برای انتخخاب هتل سیتی سنتر موقعیت خوب این هتل هستش "
  مفید بود ؟ تشکر
  جعفرمحروقی
  0 تشکر
  " منطقه خوب.صبحانه خوب.کارکنان خوب.نظافت هرروزه.اتاقهای ۲نفره کوچک.جوابگویی عالی.امنیت عالی "
  مفید بود ؟ تشکر
  مریم
  0 تشکر
  " من 4شب در خرداد 1401 دراین هتل اقامت داشتم
  دسترسی ازاین هتل به تکسیم و استقلال عالیه ، پیاده 3 الی 4 دقیقه
  تاق تمیز بودو هر روز هم مرتب و تمیز میشدصابون و شامپو چای و نسکافه و قهوه وآب هرروز شارژ میشد
  ولی وسایلش قدیمی بود اتاق ما دونفره و خیلی کوچیک بود و یه میز و صندلی برای نشستن نداشت یه پنجره کوچیک که به فاصله سه متری تو دهن ساختمانهای مجاور بود.
  رفتار پرسنل پذیرش درحد هتل 4 ستاره نبود ولی صبحانه خوب بود و رفتار پرسنل سلف خیلی خوب بود
  به نظر من 3ستاره هست "
  مفید بود ؟ تشکر
  Rostampoor
  0 تشکر
  " سیتی سنتر هتل نظافت خوب صبحانه عالی بود امااتاق ما تهویه مناسب نداشت اتاق خیلی کوچک بود بطوریکه من دچار تنگی نفس شدم اصلا هوا نداشتیم پنجره رو به حیاط خلوت تاریک باز میشد خیلی اتاق بدی بود خیلی بد "
  مفید بود ؟ تشکر
  Kiana
  0 تشکر
  " بدترین وافتضاح ترین هتلی که دیدم اتاقهای کوچک دلگیرو کثیف،صبحانه بی کیفیت وساده،از اتاق ما وسیله برداشتند وقتی به مسئول گفتیم قبول نکرد وبرخورد بسیاربدوتندی داشت امنیت صفر در کل هتل بد واعصاب خورد کنی بود "
  مفید بود ؟ تشکر
  داراب
  0 تشکر
  " سلام من در تاریخ 16تا 20 فروردین 1401در این هتل اقامت داشتم خیلی عالی بود اتاق ما طبقه پنجم بود از پنجره دلباز اتاق برج گالاتا و معلوم بود و چند از مساجد معروف استانبول مشخص بود و بسیار تمیز و مرتب هر روز نظافت انجام میشد و آب معدنی یکنفره و نسکافه هر روز شارژ میشد
  صبحانه طبقه 8 بود با نمای دریا و مرغ دریایی ها که پشت پنجره مینشتن عالی بود
  صبحانه سلف نبود ولی قابل قبول بود هرچی که لازم بود بلافاصله شارژ مجدد انجام میشد
  پرسنل اکثرا فارسی بلد بود و خیلی کمک میکردند و خیلی خوش برخورد
  موقعیت هتل بی‌نظیر بود
  من باز هم این هتل رو برای سفرهای بعدی انتخاب خواهم کرد
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  رضا
  0 تشکر
  " سلام
  ما سه شب در این هتل بودیم ، لازم به ذکر است که اتاقهای دونفره کوچیک داره که اصن بدرد نمیخوره چون جای تکون خوردن نداره ، ولی اتاقهای 4نفر به بالا و سویتهااا عالیه فقط وییووو را در نظر بگیرید ، ولی باید با شرکت مربوطه بگویید که من اتاق دونفره بزرگ و ویوو دار میخوام، اگر نگویید ، اتاق ویو با پله فرار می‌دهند، من اول اتاقمان مثل زندان‌بود ولی بعد با آژانس هماهنگ کردم واتاق عوض شد
  صبحانه جدیدا سلف سرویس نیست و خودشان می آورند ولی بعد هر چه خواستید می آورند
  تنوع مدل صبحانه کم است
  به نظرم‌درکل هتل خوبیه همه اکثراً ایرانی و پرسنل هم‌ایرانی ، همه پرسنل پذیرش فارسی بلد هستند
  اتاقاه کامل تمیز و بدون‌ نم و بو ، لاویش بدک نیست ولی مثل عکسها نیست ، کلا عکسها با خودش فرق داره
  من از 10به این هتل 7میدهم
  ولی درکل نسبت به هتل های هم تراز خودش عالیه
  رستورانش خوبه و وی یوووو خوبی داره و پرسنل هم خوش اخلاق هستند
  من‌خودم شخصا دیگه بیام حتما میام همین هتل چون دسترسی خوبی داره به بازار


  "
  مفید بود ؟ تشکر
  محمد توکلی
  0 تشکر
  " سلام در کل هتله خوبیه منطقه دسترسی به مراکز دیدنی خیلی عالیه، صبحانش فوق عالیه و نظافت اتاق ها هم خیلی به موقع انجانم میشه. فقط یه مزیت بدی که داره اینه که اتاق هاش کوچیکه و اگه خانواده بیش از 4 نفر بودید اتاق های این هتل به نظرم کفایت نمیکنه. بخوام 10 نمره بهش بدم 8 بهش میدم. "
  مفید بود ؟ تشکر
  بیات
  0 تشکر
  " جای هتل خوبه .
  تمیزه خیلی خوبی بود . البته شاید اتاق های ویو دریاش دیزاین بهتری داشته باشند .
  همه جیز عالی بود ممنونم
  صبحونش خیلی معمولیه
  اتاقاش کوچیکه
  با پرسونلش برخوردی نداشتم و نظری ندارم
  در کل به نظرم به نسبت خدماتی که میده گرونه "
  مفید بود ؟ تشکر
  نازی
  0 تشکر
  " اصلا اسم هتل رو نمیشه روش گذاشت به مسافرخونه ها بیشتر شباهت داره اتاقها کثیف وفوقالعاده کوچک،صبحانه تکراری وافتضاح ،امکانات صفر عکسهایی که ازش میذارن اصلا اون چیزی نیس که شما میبینید ازنظرمن صفر از هر لحاظ "
  مفید بود ؟ تشکر
  Me
  0 تشکر
  " بدترین هتل بنظرم درحد هتلهای دوستاره اس اتاقهای کوچیک وکثیف ،صبحانه افتضاح،اگه کسی بخواد پولشو بیرون بریزه این هتل رو رزرو کنه به معنای واقعی بد ووخشتناک "
  مفید بود ؟ تشکر
  سارا تاک پرور
  0 تشکر
  " سلام. من تیر ماه به این هتل رفتم خیلی شلوغ بود و اتاق هاش خیلی کوچک بود. صبحانه خیلی ساده ای داشت. بیشتر شبیه مسافرخونه بود.دریل روشن میکردن شلوغ بود. "
  مفید بود ؟ تشکر
  براتی
  0 تشکر
  " هتل افتضاحیه اصلا نرید هر کی اومده شاکی بوده اتاق وحشتناک کوچیکه که حتی چمدون جا نمیشه با این پول میشه هتل بهتر رفت من اشتباه کردم شما اشتباه نکنید تو این هتل اصلا بهتون رسیدگی نمیشه و درنهایت جوابشون همینی که هست است "
  مفید بود ؟ تشکر
  Falamarzi
  0 تشکر
  " سلام
  من چند روزي تو اين هتل بودم از طريق تور رفتم بسيار بسيار هتل دلگير اتاق هاي كوچيك
  صبحانه افتضاح وبه هيج عنوان عكس داخل سايت نيست بيشتر شبيه مسافر خانه هاي مولوي هستش اميدوارم مسير هيج ايراني اونجا نيوفته "
  مفید بود ؟ تشکر
  نیکبخت
  0 تشکر
  " این هتل اصلا مثل عکسها نیستش اونجا فقط یک مسافر خانه هستش بنظرم هیچ ستاره ای هم نداره من نمره صفر رو میدم من به اجبار چند شب موندم اما خاطره ای بسیار بسیار بد برایم به یادگار کذاشت "
  مفید بود ؟ تشکر
  بهار
  0 تشکر
  " سلام
  رفتار پرسنل عالی
  تمیزی از ۱۰ ۸
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  اریا
  0 تشکر
  " من هر چند ماه یک بار باید برم استانبول و بخاطر موقعیت این هتل همیشه همینو انتخاب می کنم . برای من که دو سه ساله هر دو سه ماه باید برم استانبول و کاملا با پرسونل هتل سیتی سنتر استانبول آشنا هستم کاملا مورد تایید هست . به نظر من کسی که سمت تکسیم هتل میگیره بیشتر قصدش دسترسی هست که واقعا دستری خوبی میده این هتل "
  مفید بود ؟ تشکر
  علی اصغر میعاد
  0 تشکر
  " با سلام
  من و همسرم و دختر 7 ساله ام به همراه مادرم 7 روز این هتل رو رزور کردیم . من نظرات رو توی سایت های دیگه خونده بودم و اکثرا نظرات مثبت بود . اما متاسفانه هیچ کس از کوچکی اتاق های این هتل چیزی ننوشته بود . واقعا اتاق هاش کوچک و دلگیر بود . ما چون به صورت انلاین این هتل رو رزرو کرده بودیم واقعا هیچ راه برگشتی نداشتیم و کل مبلغمون سوخت می شد مجبور شدیم کل اون 7 روز رو توی همین هتل بمونیم و متاسفانه بخاظر شرایط کرونایی و قرنطینه بودن بعد از 9 شب در استانبول ما 8 دیگه هتل بودیم . واقعا هتلش کوچیک و دلگیر بود متاسفانه "
  مفید بود ؟ تشکر
  اکبر احمدی
  0 تشکر
  " ما از طریق آژانس هواپیمایی دیگه ای برای ۳ شب این هتل رو رزرو کرده بودیم ولی به خاطر شرایط بسیار بسیار بد هتل مجبور شدیم روز دوم هتل رو ترک کنیم و به هتل دیگه ای بریم در واقع پولمونو دور ریختیم و کلی متضرر شدیم "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل سیتی سنتر استانبول

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-اما اتاق بسیار کوچک است.
هیچ کاری جز دراز کشیدن روی تخت نمی توان انجام داد.
از مدیریت شرکت رزرو که با این هتل کار می کند متاسفم. (1400/10/09)

پاسخ هتل : Standart odalarımız, m2 olarak şehir otelleri standartlarına uygunndur. فیات farkı ile dilediğiniz büyüklükte سوئیت اودا ویا کینگ سوئیت اودا کوناکلاما یاپابیلیرسینیز. (1401/11/08)
ترجمه ماشینی
۲-‏سلام
‏دوستان من اکنون در هتل هستند.
‏اتاق‌های شما با عکس‌هایی که در اینجا نشان می‌دهید متفاوت است.
‏ما بر اساس این عکس‌ها یک اتاق رزرو کردیم.
(1400/10/09)

پاسخ هتل : 3 farklı oda tipimiz bulunmaktadır. Sayfamızda ki standard odalara ait fotoğraflarda standard odadan başka fotoğraf bulunmamaktadır. سوئیت odamız 1 oda 1 salon, king suite odamız 2 oda 1 salon olarak fotoğraflarda mevcuttur (1401/11/08)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-هتل سیتی سنتر در کدام منظقه استانبول قرار دارد ؟

پاسخ : هتل سیتی سنتر در منطقه تکسیم قرار گرفته است.
۲-فاصله هتل سیتی سنتر تا میدان تکسیم چقدر است؟

پاسخ : هتل سیتی سنتر تا میدان تکسیم ۰.۴ کیلومتر فاصله دارد. (5 دقیقه پیاده روی)
۳-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل سیتی سنتر کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه تکسیم (خط سبز M2) - ایستگاه شیشانه (خط سبز M2) - ایستگاه هالیک (خط سبز M2) -
۴-موقعیت و فاصله هتل سیتی سنتر استانبول تا اماکن مهم و گردشگری استانبول چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل سیتی سنتر استانبول

 • فاصله هتل سیتی سنتر استانبول تا میدان تکسیم استانبول ۰.۴ کیلومتر است.
 • * تا خیابان استقلال استانبول ۰.۶ کیلومتر است.
 • * تا موزه پرا استانبول ۱.۰ کیلومتر است.
 • * تا موزه هنرهای مدرن استانبول ۱.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ لیر )
 • * تا برج گالاتا استانبول ۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )
 • * تا کاخ دلمه باغچه استانبول ۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لیر )
 • * تا مسجد رستم پاشا استانبول ۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )
 • * تا بازار خرید میسیر کارسیسی استانبول ۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید سیتیز نیشانتاشی استانبول ۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴ لیر )
 • * تا بازار ادویه استانبول ۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴ لیر )
 • * تا مسجد سلیمانیه استانبول ۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴ لیر )
 • * تا پل گالاتا استانبول ۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لیر )
 • * تا شاخ طلایی استانبول ۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا گرند بازار استانبول ۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا مسجد جدید (ینی جامی) استانبول ۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا باسیلیکا سیسترن (آب انبار استانبول) ۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )
 • * تا پارک گولهانه استانبول ۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )
 • * تا قصر ییلدیز استانبول ۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )
 • * تا کاخ توپکاپی استانبول ۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا پارک ییلدیز استانبول ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا آبراهه والنس استانبول ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا میدان سلطان احمد استانبول ۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا موزه هنرهای ترکی و اسلامی استانبول ۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا تنگه بسفر (بسفروس) ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا مسجد اورتاکوی استانبول ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا سه گانه موزه باستان‌ شناسی استانبول ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا کلیسای ایا ایرنه استانبول ۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا مسجد ایا صوفیه استانبول ۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لیر )
 • * تا موزه رحمی ام کوچ استانبول ۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )
 • * تا کلیسا (موزه) کورا استانبول ۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ لیر )
 • * تا مسجد ایا صوفیه کوچک استانبول ۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا مسجد سلطان احمد استانبول ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید زورلو استانبول ۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ لیر )
 • * تا مسجد ایوب سلطان استانبول ۷.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ لیر )
 • * تا پارک مینیاتورک استانبول ۷.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ لیر )
 • * تا مرکز خرید کانیون استانبول ۸.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ لیر )
 • * تا کاخ بیلربیی استانبول ۱۰.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ لیر )
 • * تا پل بسفر (پل شهدای 15 جولای) استانبول ۱۰.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ لیر )
 • * تا قلعه روملی حصار ۱۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ لیر )
 • * تا مرکز خرید فروم استانبول ۱۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۹ لیر )
 • * تا شهربازی ویالند استانبول ۱۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ لیر )
 • * تا شهربازی اسفانبول (ویالند استانبول) ۱۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید ایستینیه پارک استانبول ۱۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ لیر )
 • * تا برج مایدن استانبول ۱۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ لیر )
 • * تا پارک امیرگان استانبول ۱۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۲ لیر )
 • * تا تپه های کاملیکا استانبول ۱۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۳ لیر )
 • * تا قلعه آناتولی حصار استانبول ۱۷.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ لیر )
 • * تا کاخ کوچوکسو استانبول ۱۸.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۰ لیر )
 • * تا پل سلطان محمد فاتح استانبول ۱۸.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۰ لیر )
 • * تا مرکز خرید پالادیوم استانبول ۱۹.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید مگا اوت لت ونیزیا استانبول ۱۹.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید استانبول مال ۲۰.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ لیر )
 • * تا جنگل بلگراد استانبول ۲۲.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۱ لیر )
 • * تا آکواریوم استانبول ۲۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۵ لیر )
 • * تا جزیره بیوک آدا استانبول ۳۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۳ لیر )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل سیتی سنتر استانبول با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل چهار ستاره سیتی سنتر استانبول" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ