هتل پنج ستاره در مشهد

هتل پدیده شاندیز مشهد هتل پنج ستاره

هتل پدیده شاندیز مشهد - PadidehShandiz

هتل پدیده شاندیز مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۷
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل روتانا مشهد هتل پنج ستاره

هتل روتانا مشهد - Rotana

هتل روتانا مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۸
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل پارس مشهد هتل پنج ستاره

هتل پارس مشهد - Pars

هتل پارس مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۹
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل پردیسان مشهد هتل پنج ستاره

هتل پردیسان مشهد - Pardisan

هتل پردیسان مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۸
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل مدینه الرضا مشهد هتل پنج ستاره

هتل مدینه الرضا مشهد - MadinehAlreza

هتل مدینه الرضا مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۷
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل هشت باغ مشهد هتل پنج ستاره

هتل هشت باغ مشهد - HashtBaq

هتل هشت باغ مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۸
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل بین المللی هما 2 مشهد هتل پنج ستاره

هتل بین المللی هما 2 مشهد - HomaInternational

هتل بین المللی هما 2 مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل بزرگ پارک حیات مشهد هتل پنج ستاره

هتل بزرگ پارک حیات مشهد - BozorgTorqabe

هتل بزرگ پارک حیات مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۷
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل بین المللی کوثر ناب مشهد هتل پنج ستاره

هتل بین المللی کوثر ناب مشهد - KowsarNab

هتل بین المللی کوثر ناب مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۷
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل پارسیس مشهد هتل پنج ستاره

هتل پارسیس مشهد - Parsis

هتل پارسیس مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۷
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل درویشی مشهد هتل پنج ستاره

هتل درویشی مشهد - Darvishi

هتل درویشی مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۶
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل الماس 2 مشهد هتل پنج ستاره

هتل الماس 2 مشهد - Almas_2

هتل الماس 2 مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل قصر طلایی مشهد هتل پنج ستاره

هتل قصر طلایی مشهد - QasrTalaee

هتل قصر طلایی مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۶
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل بین المللی قصر مشهد هتل پنج ستاره

هتل بین المللی قصر مشهد - QasrAlmas

هتل بین المللی قصر مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۹
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل بین المللی هما 1 مشهد هتل پنج ستاره

هتل بین المللی هما 1 مشهد - InternationalHoma1

هتل بین المللی هما 1 مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل قصرالضیافة مشهد هتل پنج ستاره

هتل قصرالضیافة مشهد - QasrAlZiyafat

هتل قصرالضیافة مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۹
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل سی نور مشهد هتل پنج ستاره

هتل سی نور مشهد - Sinoor

هتل سی نور مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۸
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۱۰
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو