هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

هتل چهار ستاره

DoubleTree by Hilton Dubai Jumeirah Beach

امتیاز ۱۶۴۶ نفر ۸.۱ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

راحتی1627۸.۶
نظافت و تمیزی1627۸.۵
امکانات1630۸.۳
پرسنل1630۸.۷
ارزش خرید1630۷.۷
موقعیت1628۹
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

تصویر 51873 فضای اتاق های هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51869 نمای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51860 فضای اتاق های هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51856 نمای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51855 فضای اتاق های هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51853 فضای اتاق های هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51849 نمای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51843 فضای اتاق های هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51841 فضای اتاق های هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51875 فضای رستورانی و صبحانه هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51874 فضای رستورانی و صبحانه هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51872 فضای رستورانی و صبحانه هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51871 فضای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51870 فضای رستورانی و صبحانه هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51868 ساحل هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر ساحل هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51867 فضای رستورانی و صبحانه هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51866 فضای اتاق های هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51864 فضای رستورانی و صبحانه هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51865 باشگاه ورزشی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51863 استخر هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر استخر هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51862 فضای رستورانی و صبحانه هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51861 استخر هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر استخر هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51858 ساحل هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر ساحل هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51859 سونا و اسپا هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر سونا و اسپا هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51857 ساحل هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر ساحل هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51854 نمای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51852 فضای رستورانی و صبحانه هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51851 لابی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر لابی هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51850 لابی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر لابی هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51848 فضای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51847 فضای رستورانی و صبحانه هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51846 فضای رستورانی و صبحانه هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51845 فضای اتاق های هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51844 فضای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51842 فضای رستورانی و صبحانه هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر 51840 فضای اتاق های هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

تصاویر ساحل هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

ساحل هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51868 100ساحل هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51868ساحل هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51858 100ساحل هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51858ساحل هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51857 100ساحل هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51857
+3

تصاویر سونا و اسپا هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

سونا و اسپا هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51859 100سونا و اسپا هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51859
+1

تصاویر باشگاه ورزشی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

باشگاه ورزشی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51865 100باشگاه ورزشی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51865
+1

تصاویر فضای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

فضای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51871 100فضای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51871فضای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51848 100فضای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51848فضای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51844 100فضای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51844
+3

تصاویر فضای اتاق های هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

فضای اتاق های هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51873 100فضای اتاق های هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51873فضای اتاق های هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51860 100فضای اتاق های هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51860فضای اتاق های هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51855 100فضای اتاق های هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51855فضای اتاق های هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51853 100فضای اتاق های هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51853
+9

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

فضای رستورانی و صبحانه هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51875 100فضای رستورانی و صبحانه هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51875فضای رستورانی و صبحانه هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51874 100فضای رستورانی و صبحانه هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51874فضای رستورانی و صبحانه هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51872 100فضای رستورانی و صبحانه هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51872فضای رستورانی و صبحانه هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51870 100فضای رستورانی و صبحانه هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51870
+11

تصاویر لابی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

لابی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51851 100لابی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51851لابی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51850 100لابی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51850
+2

تصاویر نمای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

نمای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51869 100نمای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51869نمای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51856 100نمای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51856نمای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51849 100نمای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51849نمای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51854 100نمای بیرونی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51854
+4

تصاویر استخر هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

استخر هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51863 100استخر هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51863استخر هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51861 100استخر هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 51861
+2
نقشه بیسان گشت
دبی اقامتگاه ساحلی جمیرا، The Walk

معرفی هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ (DoubleTree by Hilton Dubai Jumeirah Beach) یک هتل چهار ستاره در منطقه شیخ زاید - بیزنس بی دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ مرکز تجاری دبی مارینا مال است و این هتل با پارک آبی وایلد وادی دبی 14.8 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (9 از 10) و کمترین امتیاز این هتل وای فای غیر رایگان (7.6 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.1 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.7 از 10) است. از جمله امکانات هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ می‌توان به استخر شنا، پارکینگ، بار، مرکز تناسب اندام، فامیلی روم، اینترنت، منطقه ساحل اختصاصی، دید ساحل، 2 استخر، اشاره کرد.

هتل دابل تری که در باریکه معروف The Walk قرار گرفته دارای امکاناتی نظیر استخر، کاباناس بر روی ساحل و ساحل اختصاصی می‌باشد. این هتل جنب مرکز خرید ساحل واقع شده است. میهمانان می‌توانند از وای فای رایگان که در مکان‌‌های عمومی، مثل رستوران‌‌ها قابل دسترس است لذّت ببرند.

همه اتاق‌‌ها دارای بالکنی با ویوی بی نظیر به خلیج فارس و مارینا هستند. هر اتاق، تلویزیون تخت، سیستم تهویه مطبوع و مینی بار را در خود جای داده است. همچنین یک میز نهار خوری، اتاق نشیمن و تلویزیون ماهواره ای موجود است. از دیگر امکانات اتاق‌‌ها می‌توان به دوش و حمّام خصوصی که دارای حوله وسشوار است اشاره کرد. بعضی از اتاق‌‌ها از آشپزخانه کاملا مجهز برخوردار هستند.

روز خود را با یک صبحانه بین المللی در رستوران Kitchen Table آغاز کنید و یا در رستوران Al Maeda غذاهای عربی میل نمایید. همچنین لذّت خوردن یک اسنک یا نوشیدنی در کنار استخر، در بار Areia را از دست ندهید.

جاذبه‌‌های معروف دبی مثل باشگاه گلف امارات، مرکز خرید ابن بطوطه و مجتمع تجاری امارات مال، با اتومبیل تنها 10 دقیقه از هتل فاصله دارند. فرودگاه بین المللی دبی نیز به فاصله 40 دقیقه از اینجا قابل دسترسی است.

اقامتگاه ساحلی جمیرا مکان مناسبی برای مسافرینی است که به ساحل، آرامش و غذا علاقه دارند.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 3 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Gastro Kitchen

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه, صبحانه دوم, ناهار, شام, چای

  نوع منو : بوفه و منو باز

 • نام رستوران :
  Areia Beach Bar and Grill

  نوع غذا : American, Pizza, بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه دوم, ناهار, شام, چای

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  Maiya Lounge - We Proudly Serve Starbucks

  نوع غذا : Open for: Breakfast, Brunch, Lunch, Dinner, High tea

  وعده غذایی : Menu: À la carte

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ 6 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - One-Bedroom Family Suite

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 88 متر مربع

  این سوئیت مدرن و مجهز به تهویه مطبوع، دارای بالکن با چشم‌انداز زیبای مارینا، یک تخت کینگ، یک اتاق نشیمن با مبل تختخواب شو، یک میز ناهار خوری و تلویزیون صفحه تخت است. حمام مجهز به حمام و دوش است.

  لطفاً توجه داشته باشید که این اتاق بدون در نظر گرفتن سن حداکثر ظرفیت 3 نفر را دارد.

 • 2 - One Bedroom Family Suite with Kitchen

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 88 متر مربع

  این سوئیت مدرن و مجهز به تهویه مطبوع، دارای بالکن با منظره منظره زیبای مارینا، یک تخت کینگ، یک اتاق نشیمن با مبل تختخواب شو و یک تلویزیون صفحه تخت است. اتاق دارای آشپزخانه کاملاً مجهز با میز ناهار خوری است. آشپزخانه بزرگ و کاملا مجهز شامل یخچال، اجاق گاز، مایکروویو، ظروف اولیه پخت و پز، ظروف و کارد و چنگال است. حمام مجهز به حمام و دوش است.

  لطفاً توجه داشته باشید که این اتاق بدون در نظر گرفتن سن حداکثر ظرفیت 3 نفر را دارد.

 • 3 - Family Two Bedroom Suite

  بیشترین ظرفیت : 5 بزرگسال ،4 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 149 متر مربع

  این سوئیت مدرن و مجهز به تهویه مطبوع، دارای بالکن با منظره اسکله تفریحی، اتاق نشیمن با تلویزیون صفحه تخت و میز ناهارخوری دارد. حمام مجهز به حمام و دوش است. لطفا توجه داشته باشید که ظرفیت این اتاق حداکثر 4 نفر صرف نظر از سن می باشد.

 • 4 - Two-Bedroom Family Suite with Sea View and Balcony

  بیشترین ظرفیت : 5 بزرگسال ،4 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 149 متر مربع

  این سوئیت دارای منظره دریا به خلیج عربستان و عین دبی باشکوه، بالکن خصوصی و دو اتاق خواب است. اتاق خواب اصلی دارای یک تخت کینگ است در حالی که اتاق خواب دوم دارای دو تخت دو نفره یا یک تخت کوئین سایز است. این سوئیت دارای یک قسمت نشیمن و ناهار خوری، تلویزیون HD 47 اینچی، کانال های بین المللی، دو حمام اختصاصی است که یکی از آنها دارای دوش پیاده روی و وای فای است.

 • 5 - Family Two Bedroom Suite with Kitchen

  بیشترین ظرفیت : 5 بزرگسال ،4 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 158 متر مربع

  این سوئیت مدرن و مجهز به تهویه مطبوع، دارای بالکن با منظره دریای عرب و عین دبی باشکوه یا مارینای زیبا، اتاق نشیمن با تلویزیون صفحه تخت و آشپزخانه کاملاً مجهز با میز ناهارخوری دارد. آشپزخانه بزرگ و کاملا مجهز شامل یخچال، اجاق گاز، مایکروویو، ظروف اولیه پخت و پز، ظروف و کارد و چنگال است. حمام مجهز به حمام و دوش است.

  لطفاً توجه داشته باشید که ظرفیت این اتاق حداکثر 4 نفر صرف نظر از سن است. اتاق یک تخت کینگ دارد و اتاق دوم ممکن است یک تخت کوئین یا دو تخت دو نفره داشته باشد

 • 6 - Three Bedroom Family Suite with Full Sea View and Balcony

  بیشترین ظرفیت : 8 بزرگسال ،7 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 189 متر مربع

  این سوئیت مدرن و مجهز به تهویه مطبوع، دارای بالکن با منظره کامل از دریای عرب و عین دبی باشکوه، دارای 3 اتاق خواب، اتاق نشیمن با تلویزیون صفحه تخت و آشپزخانه کامل با میز ناهارخوری است. آشپزخانه بزرگ و کاملا مجهز شامل یخچال، اجاق گاز، مایکروویو، ظروف اولیه پخت و پز، ظروف و کارد و چنگال است. این اتاق دارای 3 حمام است که هر کدام دارای حمام یا دوش هستند.

  لطفاً توجه داشته باشید که این اتاق بدون در نظر گرفتن سن حداکثر ظرفیت 8 نفر را دارد. اتاق دارای یک تخت کینگ و اتاق دوم دارای دو تخت دو نفره و اتاق سوم دارای تخت کوئین است که یک اتاق عالی برای خانواده شماست.

موقعیت مکانی هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

فاصله هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

44.4 km ۴۴ دقیقه ۱۰۱ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
24.5 km ۲۰ دقیقه ۶۱ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
31.9 km ۲۹ دقیقه ۷۶ درهم
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
32.0 km ۲۳ دقیقه ۷۶ درهم
بیشتر

فاصله هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ تا سایر اماکن گردشگری

پیست اسکی دبی مشاهده مسیر
۱۳.۲ km ۱۵ دقیقه ۳۸ درهم
جزایر نخلی پالم مشاهده مسیر
۱۳.۴ km ۱۹ دقیقه ۳۹ درهم
۱۴.۸ km ۱۶ دقیقه ۴۲ درهم
۱۵.۰ km ۱۷ دقیقه ۴۲ درهم
بیشتر

فاصله هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ تا مراکز خرید

۱.۷۹ Km ۰ دقیقه ۰ درهم
۵.۲ km ۹ دقیقه ۲۳ درهم
۱۳.۳ km ۱۵ دقیقه ۳۹ درهم
۱۴.۵ km ۱۳ دقیقه ۴۱ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

ایستگاه جی بی آر 2 (ترام)مشاهده مسیر
ایستگاه جمیرا لیک تاورز (ترام)مشاهده مسیر
ایستگاه DMCC (خط قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ :

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۶۴۶ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ


خدمات عمومی
| سرویس شاتل | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | اتاق های سیگار ممنوع | روزنامه | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | مطبوعات | سرویس شاتل | حمام ترکی و بخار | پیاده روی | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع | فروشگاه رفاه در محل |

فعالیت ها
| موسیقی زنده | برنامه های شاد | تور دوچرخه سواری | تور پیاده روی | ساحل | سرگرم های شبانه | نایت کلاب | موسیقی زنده | شام های موضوعی | موسقی زنده | برنامه های شاد | کلوب شبانه | سرگرمی عصرانه | غواصی | اسب سواری | موج سواری | غواصی | شام های موضوعی | بولینگ | تور دوچرخه سواری | تور پیاده وی | بولینگ | دوچرخه سواري | پیاده روی | شیرجه زدن | دوچرخه سواري | پیاده روی | نوار می خزد | شام های موضوعی | شیرجه زدن | پیاده روی | اسب سواری | بولینگ | ماهیگیری | موج سواری | صید ماهی | صید ماهی | اسب سواری | نوار می خزد | Snorkeling | امکانات ورزش های آبی در محل | شیرجه زدن | موج سواری | امکانات ورزش های آبی در محل

امکانات اتاق
| دارای پارکینگ

حمام
| امکانات باربیکیو | سرو صبحانه در اتاق | سرویس اتاق | مستخدم | انبار چمدان | ساحل آفتاب | سالن زیبایی مو | زمین گلف | انبار چمدان | قایق رانی | زمین گلف | مدرسه اسکی | آشپزخانه عمومی | امکانات باربیکیو | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | Ski school | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | نگهداری از کودکان | کرایه ماشین | نگهداری از کودکان | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس

غذا و نوشیدنی
| بوفه مناسب برای کودکان | شراب / شامپاین | سرو صبحانه در اتاق | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | شراب / شامپاین | میوه | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | استخر شنا | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| نایت کلاب | استخر روباز | کلوب شبانه | اسب سواری | استخر روباز | اسب سواری | اسب سواری

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز | دید ساحل | شاتل فرودگاه | تراس | منطقه ساحل اختصاصی | باغ | ساحل خصوصی | شاتل فرودگاه | محل پیک نیک

چشم انداز
| فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی

مناطق زندگی
| خشکشویی | اسکی بازی | بولینگ | بولینگ | اسکی بازی | خشک شویی | بولینگ |

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| اتاق VIP | کارکنان سرگرمی | |

دسترسی
| توالت با ریل دستگیره | ویلچر | توالت بلند | کابل اوژانس حمام | دسترسی به اسکی | سینک پایین

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | حمام بخار ترکی | جکوزی | اسپا | سونا | ماساژ بدن | ماساژ دست | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ | پکیج اسپا و شنا | سالن آبگرم / منطقه آرامش | اتاق بخار | امکانات اسپا | آرایشگاه کوتاهی مو | پدیکور | مانیکور | کلینیک مو | خدمات آرایشی | خدمات اپلاسیون | کلینیک صورت | خدمات زیبایی | چترهای ساحلی | صندلی های ساحلی / صندلی | جکوزی | ماساژ | بسته مراقبتی بدن | اسکراب بدن | مراقبت های بدن | چترهای ساحلی | مربی شخصی | اسپا | حمام ترکی و بخار | کلاس های فیتنس | تناسب اندام | زوج ها ماساژ می دهند | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مدل مو | رنگ کردن مو | مرکز تناسب اندام | ماساژ فول بادی | ماساژ سر | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ کمر | زوج ها ماساژ می دهند | استخر بچه ها

حمل و نقل
| بلیط های حمل و نقل عمومی | بلیط های حمل و نقل عمومی

خدمات پیشخوان
| قفسه | میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع | فاکتور ارائه شده است

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی کلید | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| کلینیک مو | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| مانیکور | استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| عربی | آلمانی | انگلیسی | فرانسوی | هندی | روسی | فلیپینی | اوکراینی | es | ترکی | it | ur
منبع : وبسایت بوکینگ ( DoubleTree by Hilton Dubai Jumeirah Beach )

نظرات در مورد هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام، اگر 2 بزرگسال و 2 کودک 11 و 6 ساله باشیم، می توانم سوئیت یک خوابه را رزرو کنم؟ (1401/05/24)

پاسخ هتل : خیلی ممنون که به ما سر زدید. سوئیت یک خوابه می تواند تنها 2 بزرگسال و 1 کودک را در خود جای دهد. بنابراین پیشنهاد می کنیم سوئیت دو خوابه برای 2 بزرگسال و 2 کودک 11 و 6 ساله رزرو کنید. (1401/05/28)
ترجمه ماشینی
۲-سلام، آیا می توانید تأیید کنید که آیا نیم تخته می تواند ناهار یا شام باشد؟ (1401/05/11)

پاسخ هتل : میهمان گرامی
لطفا به اطلاع برسانید که نیم تخته فقط برای ناهار می باشد. لطفاً توجه داشته باشید که اگر بخواهید به جای آن شام بخورید، در دسترس بودن است و شما مستقیماً به محض ورود به هتل آن را بررسی می کنید.
متشکرم. (1401/05/11)
ترجمه ماشینی
۳-آیا 2 کت و شلوار 1 خوابه به هم متصل هستند؟ (1401/05/11)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،
لطفاً به اطلاع برسانید که ما سوئیت های متصل به هم در هتل خود نداریم.
با احترام،
سام (1401/05/21)
ترجمه ماشینی
۴-سلام یخچال در اتاق دارید؟ (1401/03/27)

پاسخ هتل : لطفا به اطلاع برسانید که یخچال در سوئیت های آشپزخانه ما موجود است. (1401/03/28)
ترجمه ماشینی
۵-سلام اتاق سیگار دارید؟ (1401/02/04)

پاسخ هتل : لطفاً به اطلاع برسانید که ما اتاق سیگار در ملک خود داریم. (1401/02/04)
ترجمه ماشینی
۶-سلام اتاق بازی بچه ها کی دوباره باز میشه؟ (1400/12/04)

پاسخ هتل : لازم به ذکر است که ما اتاق بازی برای کودکان نداریم. (1400/12/04)
ترجمه ماشینی
۷-سلام
آیا در هتل زمین بازی برای کودکان وجود دارد؟ چه گزینه هایی برای کودکان در کنار استخر کودکان و ساحل وجود دارد؟ TIA (1400/10/24)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

به دلیل پروتکل های کووید، اتاق بازی کودکان را موقتاً تعطیل کرده ایم. متأسفانه، در حال حاضر، در کنار استخر و ساحل کودکان، هیچ منطقه مشخصی برای بازی کودکان نداریم.

از شما متشکرم.
با احترام،
Doubletree by Hilton JBR (1400/10/24)
ترجمه ماشینی
۸-سلام،
این هتل در ساحل است یا پیاده روی دارد؟ آیا دسترسی به ساحل رایگان است؟ آیا خانه داری روزانه به صورت رایگان در دسترس است؟ (1400/10/20)

پاسخ هتل : لازم به ذکر است که هتل در ساحل واقع شده و امکان پیاده روی در اینجا وجود دارد، نظافت روزانه رایگان و دسترسی به ساحل برای مهمانان داخل خانه رایگان است. (1400/10/20)
ترجمه ماشینی
۹-آیا وای فای رایگان در قیمت اتاق گنجانده شده است؟ (1399/07/28)

پاسخ هتل : بله، هتل وای فای رایگان در اتاق ها ارائه می دهد (1399/07/29)
ترجمه ماشینی
۱۰-آیا ساخت و ساز در اطراف هتل در حال انجام است که سر و صدا در مرکز امکانات هتل باشد؟ (1399/07/14)

پاسخ هتل : لطفاً توجه داشته باشید که منطقه تفرجگاه ساحلی محبوب دبی در حال توسعه و بهبود است و برخی از آثار ممکن است از هتل قابل مشاهده یا شنیدن باشند.
(1399/07/14)
ترجمه ماشینی
۱۱-سلام باشگاه بچه داری؟

با تشکر فراوان

مگ (1399/05/19)

پاسخ هتل : ما در هتل کلوپ بچه نداریم، با این حال استخر بچه ها در دسترس است (1399/05/23)
ترجمه ماشینی
۱۲-سلام استخر باز است اما لطفا (1399/05/15)

پاسخ هتل : بله استخر باز است (1399/05/23)
ترجمه ماشینی
۱۳-سلام.

ما در حال برنامه ریزی برای اقامت در هتل شما این آخر هفته هستیم.

اما قبل از رزرو، می‌خواهم بدانم استخر شما باز است؟

از پاسخ شما متشکرم.

بهترین،

Didem Arkac (1399/03/15)

پاسخ هتل : دیدم عزیز، با تشکر از پیام شما. ما ساحل را برای مهمانان در اختیار داریم. (1399/03/20)
ترجمه ماشینی
۱۴-آیا شما استخر روباز دارید و می توانیم جشن تولد بگیریم؟ (1399/02/02)

پاسخ هتل : استخر ما تا اطلاع ثانوی باز نیست (1399/03/04)
ترجمه ماشینی
۱۵-آیا از 15 تا 21 فوریه تخت کودک در دسترس دارید؟ (1398/11/16)

پاسخ هتل : با توجه به در دسترس بودن هتل ها در بدو ورود، می توانیم تخت نوزاد را رایگان ارائه کنیم

(1398/11/20)
ترجمه ماشینی
۱۶-به دنبال اتاقی برای 5 بزرگسال با منظره دریا و بالکن هستم. آیا 5 تخت یا 4 تخت و 1 مبل راحتی ارائه می دهید؟
آیا گزینه ای از 5 تخت وجود دارد؟ (1398/10/14)

پاسخ هتل : سوئیت سه خوابه بهترین گزینه خواهد بود، مستر یک تخت کینگ دارد، در حالی که اتاق خواب دوم دارای 2 تخت دو نفره و سومی دارای یک تخت کوئین است. همه اتاق خواب ها دارای حمام اختصاصی هستند که یکی از آنها دارای دوش است. (1398/10/17)
ترجمه ماشینی
۱۷-آیا این اتاق منظره دریا است (1398/08/30)

پاسخ هتل : نوع اتاق: سوئیت یک خوابه - 88QM
از بالکن به مارینای شلوغ نگاه کنید، این سوئیت دارای یک تخت کینگ در اتاق خواب و یک مبل تختخواب شو در اتاق نشیمن است.

نوع اتاق: سوئیت دو خوابه - 149 متر مربع
از بالکن منظره خلیج فارس را تماشا کنید، مستر دارای یک تخت کینگ است، در حالی که اتاق خواب دوم دارای 2 تخت دو نفره یا یک کوئین با حمام اختصاصی است که یکی از آنها دارای حمام اختصاصی است. زیر دوش.

نوع اتاق: سوئیت دو خوابه با آشپزخانه – 158 متر مربع
از بالکن چشم انداز خلیج فارس را تماشا کنید، مستر یک تخت کینگ دارد، در حالی که اتاق خواب دوم دارای 2 تخت دو نفره است. یا یک تخت ملکه با حمام اختصاصی که یکی از آنها دارای دوش حمام است. آشپزخانه به طور کامل با ماشین لباسشویی، همه کارد و چنگال و ظروف و یک یخچال سایز کامل مجهز شده است.

نوع اتاق: سوئیت سه خوابه – 189 متر مربع
از منظره پانوراما از خلیج فارس لذت ببرید. جزایر نخل در دوردست، مستر یک تخت کینگ دارد، در حالی که اتاق خواب دوم دارای 2 تخت دو نفره و اتاق سوم دارای یک تخت کوئین است. همه اتاق خواب ها دارای حمام اختصاصی هستند که یکی از آنها دارای دوش است. آشپزخانه به طور کامل مجهز به ماشین لباسشویی، همه کارد و چنگال و ظروف و یک یخچال بزرگ است.
(1398/10/17)
ترجمه ماشینی
۱۸-آیا گزینه های وگان در منوی خود دارید؟ (1398/07/19)

پاسخ هتل : بله ما داریم (1398/07/30)
ترجمه ماشینی
۱۹-آیا ورود زودهنگام وجود دارد؟ اگر بله، این چقدر اضافی است؟ (1398/07/02)

پاسخ هتل : به اطلاع می رساند که ساعت ورود به اتاق عادی ساعت 15:00 و زمان خروج ما ساعت 12:00 ظهر می باشد. یا می توانید چمدان خود را در میز نگهبان بگذارید و همچنان می توانید از سایر امکانات هتل مانند رستوران ها و استخر استفاده کنید تا زمانی که اتاق در دسترس و آماده برای اقامت شما باشد. (1398/07/30)
ترجمه ماشینی
۲۰-آیا ساحل خصوصی شما در کنار ملک است یا برای رفتن به آنجا باید از وسیله حمل و نقل استفاده کنم؟ (1398/06/15)

پاسخ هتل : ساحل خصوصی هتل در داخل هتل قرار دارد (1398/10/17)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-فاصله هتل دابل تری بای هیلتون جمیرا بیچ تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل دابل تری بای هیلتون جمیرا بیچ تا دبی مال ۲۴.۵ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۶۱ درهم )
۲-فاصله هتل دابل تری بای هیلتون جمیرا بیچ تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل دابل تری بای هیلتون جمیرا بیچ تا سیتی سنتر دیره ۳۵.۶ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۸۳ درهم )
۳-آدرس هتل دابل تری بای هیلتون جمیرا بیچ کجاست؟

پاسخ : اقامتگاه ساحلی جمیرا، The Walk
۴-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل دابل تری بای هیلتون جمیرا بیچ کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه جی بی آر 2 (ترام) - ایستگاه جمیرا لیک تاورز (ترام) - ایستگاه DMCC (خط قرمز) -
۵-موقعیت و فاصله هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

 • فاصله هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ تا مارینا دبی ۱.۸ کیلومتر است.
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۱۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۸ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۱۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۹ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۱۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۹ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۱۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۱ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۱۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۱۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۲۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۴ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۲۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۵ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۲۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۲۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۲۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۱ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۲۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۲۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا فواره دبی ۲۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۲۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۲۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۲۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۲۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۷ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۲۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۲۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۲۸.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۹ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۲۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۲۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۱ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۲۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۱ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۳۰.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۳۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۳۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۳۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۵ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۳۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۵ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۳۱.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۶ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۳۲.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۶ درهم )
 • * تا موزه دبی ۳۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۷ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۳۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۸ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۳۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۹ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۳۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۳۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۳۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۱ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۳۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۳ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۳۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۳۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۳ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۳۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۴ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۳۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۳۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۳۹.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۱ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۴۰.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۲ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۴۱.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۶ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۴۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۹ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۴۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۱ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۹۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹۳ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۹۱.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹۴ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۹۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹۹ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۱۲۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۹ درهم )
۶-هتل دابل تری بای هیلتون جمیرا بیچ در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل دابل تری بای هیلتون جمیرا بیچ در منطقه شیخ زاید - بیزنس بی قرار گرفته است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل 4 ستاره دابل تری بای هیلتون دبی جمیرا بیچ " ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ