هتل تک ستاره در تهران

هتل سعید تهران هتل تک ستاره

هتل سعید تهران - Saeed

هتل سعید تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۹
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۹
مجتمع اقامتی آفتاب تهران هتل تک ستاره

مجتمع اقامتی آفتاب تهران - Aftab

مجتمع اقامتی آفتاب تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۶
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل اخوت تهران هتل تک ستاره

هتل اخوت تهران - Okhovat

هتل اخوت تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۷
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل آپارتمان خلیج تهران هتل تک ستاره

هتل آپارتمان خلیج تهران - Khalij

هتل آپارتمان خلیج تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۸
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل آپارتمان تهران استقبال تهران هتل تک ستاره

هتل آپارتمان تهران استقبال تهران - Tehranesteghbal

هتل آپارتمان تهران استقبال تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۶
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل گلستان تهران هتل تک ستاره

هتل گلستان تهران - Golestan

هتل گلستان تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۹
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل نیکان تهران هتل تک ستاره

هتل نیکان تهران - Nikan

هتل نیکان تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۸
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل مهر تهران هتل تک ستاره

هتل مهر تهران - Mehr

هتل مهر تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۷
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل آپادانا تهران هتل تک ستاره

هتل آپادانا تهران - Apadana

هتل آپادانا تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۶.۱۴
امکانات : ۷.۸۵
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۸.۷۱
موقعیت : ۷.۸۵
امتیاز کلی : ۸.۷۱
صبحانه : ۷.۸۵
وای فای رایگان : ۵.۲۸
وای فای غیر رایگان : ۷.۸۵
هتل الیان تهران هتل تک ستاره

هتل الیان تهران - Elyan

هتل الیان تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۶
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل آپارتمان پارسی تهران هتل تک ستاره

هتل آپارتمان پارسی تهران - Parsi

هتل آپارتمان پارسی تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۹
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل ثامن تهران هتل تک ستاره

هتل ثامن تهران - Samen

هتل ثامن تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۷
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل آراد تهران هتل تک ستاره

هتل آراد تهران - Arad

هتل آراد تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل آپارتمان تاوریژ تهران هتل تک ستاره

هتل آپارتمان تاوریژ تهران - Tavrizh

هتل آپارتمان تاوریژ تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۷
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو